Diabetes

Ketoacidos vid diabetes

Ketoacidos kan inträffa om hormonet insulin saknas i kroppen. Då kan cellerna inte ta upp blodsockret och blodsockervärdet stiger. Det kan hända vid exempelvis obehandlad typ 1-diabetes, om man glömt ta sitt insulin eller om en insulinpump inte fungerar som den ska. Ketoacidos är ett allvarligt tillstånd som kan bli livshotande.

När cellerna inte får någon energi från blodsockret förbränner de i stället kroppsfettet. Ketoner kallas en typ av syror som bildas om cellerna förbränner mycket fett. För mycket ketoner kan leda till ketoacidos och skada kroppen. Ketoacidos kallas även syraförgiftning.

Läs mer om typ 1-diabetes och typ 1-diabetes hos barn.

Symtom

De första symtomen på ketoacidos är samma som när blodsockervärdet är högt. Det kan till exempel vara att du eller barnet behöver kissa oftare och blir törstigare än vanligt.

Det här är andra vanliga symtom hos både vuxna och barn:

 • att må illa
 • att kräkas
 • att få ont i huvudet
 • att få ont i magen
 • att lukta aceton ur munnen
 • att få svårt att andas
 • att få yrsel, bli förvirrad, trött och svår att få kontakt med.

Symtomen blir fler och kraftigare om blodsockervärdet inte går ner. De kan komma snabbt eller under en längre tid, från timmar upp till flera dygn. Till slut kan du eller barnet bli medvetslös.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta genast mottagningen där din eller barnets diabetes behandlas, om du tror att du eller barnet har ketoacidos. Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp att bedöma symtom.

Undersökningar och utredningar

Du eller barnet får lämna blodprov och urinprov. Proven visar snabbt om det är en ketoacidos.

Behandling

Du eller barnet får vanligtvis först behandling på en akutmottagning, därefter på en akutvårdsavdelning eller en intensivvårdsavdelning.

Till en början får man vätska direkt i blodet genom en venkateter i handen eller i armen. Har du eller barnet en insulinpump stängs den av. Därefter får man insulin direkt i blodet för att få ner blodsockervärdet.

Hur kan jag förebygga ketoacidos?

Att må illa, ha ont i magen och att kräkas kan misstolkas som symtom på magsjuka. Kontrollera därför alltid blodsockervärdet och ketonhalten om du eller barnet mår illa, kräks eller har något annat symtom på ketoacidos.

Följ därefter de instruktioner som ni har fått från diabetesteamet, utifrån blodsockervärdet.

Kontrollera insulinpumpen

Kontrollera insulinpumpen om blodsockervärdet stiger oväntat mycket. Det kan bero på att tillförseln av insulin har brutits, till exempel att pumpens kateter har glidit ut eller att kateterns slang har böjts.

Kontrollera också att insulinpumpens inställningar stämmer, så att du eller barnet får rätt dos insulin vid rätt tillfälle.

Mät blodsockervärdet på morgonen

Ha som rutin att alltid mäta blodsockervärdet på morgonen. Ketoacidos kan utvecklas under en natt och det kan vara svårt att lägga märke till symtomen på morgonen.

Avstå från LCHF-kost

LCHF-kost med för låg mängd kolhydrater per dag är inte lämplig vid typ 1 diabetes eftersom det ger ökad risk för ketoacidos.

Vad händer i kroppen vid ketoacidos?

Cellerna i kroppen behöver energi för att fungera. Energin transporteras i blodet framför allt i form av druvsocker. För att cellerna ska kunna ta upp sockret behöver de hormonet insulin.

Vid typ 1-diabetes har kroppen slutat tillverka insulin. Då kan inte kroppens celler ta upp blodsockret, utan det stannar kvar i blodet och blodsockernivån stiger om inte insulin tillförs.

Ketoner bildas

När cellerna inte får någon energi från blodsockret förbränner de i stället kroppsfettet. Det bildas en typ av syror om cellerna förbränner mycket fett. Syrorna heter ketoner. För mycket ketoner kan leda till ketoacidos och skada kroppen.

Vad beror ketoacidos på?

Ketoacidos vid typ 1-diabetes beror på cellerna inte får någon energi på grund av att det saknas insulin. Det kan i sin tur bero på något av följande:

 • Man har insjuknat i typ 1-diabetes men inte fått diagnos, och därmed inte fått behandling.
 • Man har magsjuka med kräkningar och diarré. En del tar också för lite insulin då eller slutar att ta sitt insulin, vilket man aldrig ska göra.
 • Man har feber eller en infektionssjukdom som ökar blodsockervärdet, samtidigt som insulindosen inte har justerats.
 • Man har inte har tagit tillräckligt med insulin under en tid. Det kan vara under några timmar till dagar. Att det kan vara olika beror på vilken typ av insulin du eller barnet använder.
 • Insulinpumpen fungerar inte som den ska eller katetern från insulinpumpen har glidit ur sitt läge.
 • Man har fått en allvarlig skada, till exempel större brännskador eller brutit ett ben i kroppen.
 • Man har sjukdomar i hjärta och kärl, som till exempel hjärtinfarkt eller stroke.

Ketoacidos kan vanligtvis utvecklas om blodsockervärdet ligger över cirka 15 mmol/l. Mmol/l är en förkortning för millimol per liter, enheten som anger blodsockervärdet.

Små barn och gravida med typ 1 diabetes samt de som har insulinpump kan få ketoacidos redan vid blodsockervärde över 11 mmol/l. 

Det är mycket ovanligt, men ketoacidos kan utvecklas vid betydligt lägre blodsockervärde om man har annan sjukdom som innebär svårighet att få i sig tillräckligt med kolhydrater.

Påverka och delta i din vård

För att kunna vara aktiv i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du kan också be att få informationen utskriven för att läsa den i lugn och ro.

Även barn ska vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Läs mer om diabetes typ 1

Diabetes typ 1

Insulin är ett hormon som behövs för att cellerna ska kunna ta upp socker från blodet. Vid typ 1-diabetes har kroppen slutat tillverka insulin och du får då för mycket socker i blodet. Typ 1-diabetes är en sjukdom du har hela livet. Du behöver få behandling med insulin och kontrollera ditt blodsockervärde.

Behandling av typ 1-diabetes

Behandlingen vid typ 1-diabetes består av att kontrollera blodsockervärdet och att ta insulin. Med insulin kan cellerna ta upp det socker som finns i blodet. En stor del i behandlingen är också att förstå hur blodsockervärdet påverkas av vad du äter och gör.

Diabetes typ 1 hos barn

Insulin är ett hormon som behövs för att cellerna ska kunna ta upp socker från blodet. Vid typ 1-diabetes slutar kroppen tillverka insulin och barnet får då för mycket socker i blodet. Behandlingen består av att få insulin. Då kan barnet delta i samma aktiviteter som andra barn.

Behandling av typ 1-diabetes hos barn

Läs om behandling vid diabetes typ 1 hos barn.

Till toppen av sidan