Diabetes

Insulinkänning vid diabetes

En insulinkänning vid diabetes uppstår om blodsockervärdet sjunker mycket eller snabbt. Vanliga symtom är att bli svettig, darrig och att känna sig orolig. En insulinkänning kan uppstå om du har typ 1-diabetes eller får behandling med vissa läkemedel mot typ 2-diabetes.

Insulinkänning kallas också hypoglykemi och kan bli allvarligt. Därför är det viktigt att närstående och andra som ni har regelbunden kontakt med vet vad de ska göra om du eller ett barn med diabetes får en insulinkänning. Läs mer om typ 1-diabetes, typ 1-diabetes hos barn och typ 2-diabetes.

Symtom

Vanliga symtom hos både vuxna och barn är följande:

 • att svettas
 • att känna sig hungrig
 • att darra eller skaka
 • att bli orolig
 • att få svårt att koncentrera sig
 • att bli lättirriterad eller arg
 • att få hjärtklappning
 • att känna sig yr, förvirrad och bli svår att få kontakt med.

Till slut blir man medvetslös om blodsockervärdet fortsätter att sjunka.

Det kan gå olika fort att få en insulinkänning och symtomen kan vara olika starka. Tidiga symtom på insulinkänning kan förändras och bli otydliga när man har haft diabetes en längre tid. Ibland kan symtomen till och med nästan försvinna helt.

Yngre barn kan visa andra symtom på en insulinkänning

En del barn blir bara trötta och vill lägga sig om de får en insulinkänning. Andra kan bli väldigt ledsna utan anledning. I början kan det vara svårt att förstå att barnet har en insulinkänning. Men så småningom kommer du att lära dig hur hen reagerar.

När och var ska jag söka vård?

Ring genast 112 om något av följande stämmer:

 • Du eller barnet har en insulinkänning och det går inte att få upp blodsockervärdet.
 • En person med diabetes blir medvetslös.

Om du har diabetes typ 2 och blodsockervärdet sjunker igen

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du får lågt blodsockervärde strax efter att du har lyckats höja det. Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård.

Vad kan jag göra själv?

Det är viktigt att få upp blodsockervärdet vid en insulinkänning. Följande instruktioner gäller både för vuxna och barn:

 1. Börja med att äta något som höjer blodsockervärdet snabbt, till exempel druvsocker. Ta en till två tabletter per 20 kilo kroppsvikt. Barn kan ta en tablett per 10 kilo kroppsvikt.
 2. Vila en stund.
 3. Mät blodsockervärdet efter 10 till 15 minuter. Ät eller drick något om blodsockervärdet har stigit till den nivå det ska vara på. Det kan vara en frukt, en smörgås eller ett halvt glas mjölk. Barn kan ofta vara hungriga och vilja äta mer när de har insulinkänning. Det går bra, men ge också lämplig mängd måltidsinsulin så att blodsockervärdet inte höjs för mycket.
 4. Fortsätt kontrollera blodsockervärdet tills det inte varierar alltför mycket mellan höga och låga värden. Ta insulin om det behövs.

Vila så länge du eller barnet känner av symtomen.

Lightprodukter har ingen effekt på blodsockervärdet

Drick inte lightprodukter för att höja blodsockervärdet. Lightprodukter innehåller inget vanligt socker och kan därför inte höja blodsockervärdet.

Stanna bilen om du kör

Du måste du stanna bilen så snart det är möjligt om du kör och får en insulinkänning. Du kan fortsätta att köra igen när alla symtom har försvunnit. Blodsockervärdet ska också ha stigit till en bra nivå och vara stabilt.

Hormonet glukagon behövs om blodsockervärdet inte höjs

Det finns engångssprutor med glukagon, ett hormon som höjer blodsockervärdet. Glukagon sprutas in i en muskel på lårets framsida eller i underhudsfettet någonstans på kroppen. Glukagon finns även som nässprej och kan användas i stället för sprutor.

Glukagon ska bara användas när du inte kan äta eller dricka något

Barn behöver också få glukagon om de har en insulinkänning och blodsockervärdet inte kan höjas. Barnet kan till exempel inte vilja äta druvsocker och kan då behöva få glukagon för att höja blodsockervärdet.

Glukagon ska ges av en person som har fått instruktioner hur hen ska göra. Personen behöver inte vara utbildad inom sjukvården. Det kan till exempel vara en närstående eller personal på barnets förskola eller skola.

Fortsätt kontrollera blodsockervärdet efteråt

Blodsockervärdet kan stiga mycket efter en insulinkänning, en så kallad rekyleffekt. Rekyleffekten kan hålla i sig upp till ett dygn efter insulinkänningen.

Fortsätt att kontrollera blodsockervärdet efter en insulinkänning. Prata med diabetessjuksköterskan eller läkaren om hur insulinet ska doseras efter insulinkänningen om mer insulin behövs.

Ha gärna glukagon hemma

Det är bra att ha sprutor eller nässprej med glukagon hemma, på jobbet, skolan eller förskolan om du eller barnet ofta får allvarliga insulinkänningar. Ta även med glukagon vid till exempel långa båtresor, resor utomlands eller på fjällturer om det finns någon i ditt resesällskap som kan ge glukagon.

Råd till närstående

Som närstående kan du lära dig hur du ska ge en spruta med glukagon. Diabetesmottagningen kan hjälpa till med det. Du bör också lära dig känna igen vilka symtom den vuxna eller barnet får. Symtomen är ofta samma från gång till gång.

Det kan ibland vara svårt att avgöra om ett barn eller en vuxen med diabetes är förvirrad och omtöcknad på grund av för lågt eller för högt blodsockervärde. Utgå alltid från att det beror på lågt blodsockervärde om du inte har möjlighet att mäta blodsockervärdet.

Du kan behöva hjälpa personen till akut vård

Hjälp den vuxna eller barnet att få i sig något som höjer blodsockervärdet om personen kan äta eller dricka. Du kan behöva ringa 112 eller hjälpa personen till en akutmottagning om blodsockervärdet inte höjs.

Glukagon behövs om personen blir medvetslös

En person med diabetes som blir medvetslös behöver få en spruta med glukagon i en muskel på lårets framsida eller i underhudsfettet någonstans på kroppen. Vuxna ska få en hel spruta, barn under 12 år ska få en halv spruta. 

Pröva att smörja lite honung eller socker på insidan av kinden eller på tänderna. Ge inte något att äta eller dricka till en person som har blivit medvetslös.

Ring 112 och lägg personen i stabilt sidoläge

Behandling

När du eller barnet kommer till sjukhus efter att blodsockervärdet inte har höjts ges sockerlösning direkt i blodet. Du eller barnet kan också få sockerlösningen av ambulanspersonal redan tidigare.

Vad händer i kroppen vid en insulinkänning?

Cellerna i kroppen behöver energi för att fungera. Energin transporteras i blodet framför allt i form av druvsocker. För att cellerna ska kunna ta upp sockret behöver de hormonet insulin.

Vid en insulinkänning är blodsockervärdet mycket lågt. Det brukar inträffa om blodsockervärdet blir lägre än 3–4 mmol/l, men det kan skilja sig mellan personer. Mmol/l är en förkortning för millimol per liter, enheten som anger blodsockervärdet.

När blodsockervärdet är så lågt får cellerna ingen energi. Man blir då bland annat okoncentrerad, långsam, förvirrad och yr eftersom hjärnans celler är helt beroende av att få socker. Till slut blir man medvetslös.

Hormoner frisätts vid lågt blodsockervärde

Kroppen har mekanismer för att motverka ett lågt blodsockervärde. Bland annat utsöndras hormoner som till exempel kortisol, adrenalin och glukagon i blodet.

Hormonerna gör att blodsockervärdet stiger och man återfår medvetandet efter en längre tid. Men det är fortfarande mycket viktigt att få behandling för insulinkänningen.

Läs mer om hormoner i texten Hormonsystemet.

Vad beror insulinkänning på?

Orsaken till en insulinkänning kan vara något av följande eller en kombination av dem:

 • Man har tagit för mycket insulin.
 • Man har ätit för lite efter att ha tagit insulin, eller att det har gått får lång tid mellan två måltider.
 • Man har druckit alkohol.
 • Man har tränat mycket eller intensivt utan att justera mängden insulin och mat.

Barn kan få insulinkänningar om de har varit mycket fysiskt aktiva utan att ha ätit eller druckit tillräckligt. 

Insulinkänning av vissa läkemedel vid diabetes typ 2

Du kan få insulinkänning vid diabetes typ 2 om du använder insulin eller sulfonureider. 

Hur kan jag förebygga att få insulinkänning?

Det är bra att kontrollera blodsockervärdet regelbundet och att anpassa maten och insulindoseringen därefter. Då kan man undvika både insulinkänning och ketoacidos, som kan inträffa vid höga blodsockervärden.

Lär dig hur du själv eller hur barnet reagerar vid lågt blodsockervärde. Kontrollera blodsockervärdet om du tror att du eller barnet har lågt blodsockervärde.

Fundera på vad som kan ha orsakat insulinkänningen

Efter att ha haft insulinkänning är det bra att fundera på vad som orsakade den och hur du eller barnet kan göra för att undvika att det händer igen. Det kan till exempel vara att äta extra innan eller efter ett träningspass, eller att insulindosen behöver ändras.

Prata med diabetessköterskan eller läkaren om du inte förstår varför du eller barnet fick insulinkänning.

Kontrollera ditt blodsockervärde om du dricker alkohol

Om du dricker alkohol bör du helst göra det i samband med att du äter.

Alkohol ökar blodsockervärdet till en början, men det sjunker när alkoholen bryts ner i levern. Blodsockervärdet sjunker så länge det finns alkohol i blodet, och ibland kan värdet sjunka mycket. Kontrollera därför ditt blodsockervärde oftare om du dricker alkohol.

En berusning kan också göra att det blir svårare att märka symtomen på en insulinkänning. Kroppens mekanismer som höjer blodsockervärdet fungerar inte heller som de ska om du är berusad.

Påverka och delta i din vård

För att kunna vara aktiv i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du kan också be att få informationen utskriven för att läsa den i lugn och ro.

Även barn ska vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Läs mer om diabetes

Diabetes typ 1

Insulin är ett hormon som behövs för att cellerna ska kunna ta upp socker från blodet. Vid typ 1-diabetes har kroppen slutat tillverka insulin och du får då för mycket socker i blodet. Typ 1-diabetes är en sjukdom du har hela livet. Du behöver få behandling med insulin och kontrollera ditt blodsockervärde.

Diabetes typ 1 hos barn

Insulin är ett hormon som behövs för att cellerna ska kunna ta upp socker från blodet. Vid typ 1-diabetes slutar kroppen tillverka insulin och barnet får då för mycket socker i blodet. Behandlingen består av att få insulin. Då kan barnet delta i samma aktiviteter som andra barn.

Diabetes typ 2

Vid typ 2-diabetes blir det för mycket socker i blodet, vilket påverkar kroppen på olika sätt. Du kan bli trött och behöva kissa ofta. Det finns mycket du kan göra själv för att må bättre.

Till toppen av sidan