Vården på Gotland

Primärvårdens sjukgymnastmottagningar på Gotland

Innehållet gäller Gotland

Primärvårdens sjukgymnastmottagning finns i Visby, Hemse och Slite. Vi tar emot patienter från alla vårdcentraler på ön, både i Regionens egen regi och i privat regi.

Kontakta oss

Du kan komma i kontakt med en sjukgymnast eller fysioterapeut via mottagningarnas e-tjänster eller via telefon 0498-268540. Du behöver ingen remiss.

Du kan kontakta oss för:

 • besvär från muskler och leder
 • rehabilitering efter idrottsskador, frakturer och ortopediska/kirurgiska operationer
 • neurologiska besvär
 • sviter efter genomgången covid-19
 • tips för anpassad fysisk aktivitet och fysisk aktivitet på recept (FaR)
 • rygg- och bäckenbesvär vid graviditet samt råd om fysisk aktivitet under graviditet och efter förlossning.

Första kontakten

När du ringer oss får du prata med en sjukgymnast eller fysioterapeut. Då ser vi om det behövs ett fysiskt möte eller om du kan  få bedömning via telefonsamtal eller videomöte. Vi tar emot dig från 7 år och uppåt. 

Vid bedömning per telefon eller via video är det bra att var aförberedd på att du kan komma att få utföra vissa rörelser under samtalet. Var gärna på en plats där du kan prata och röra dig ostört.

Efter en individuell bedömning av dina besvär planerar vi tillsammans eventuell behandling. 

Vad kan jag få hjälp med på mottagningen?

Här möter du personal med kompetens inom många områden, exempelvis:

 • Ortopedisk manuell terapi OMT steg 1-3
 • McKenzie metoden, MDT A-D samt Examen i MDT
 • Specialister enligt fysioterapeuternas specialistförordning inom
 • Primärvård och Idrottsmedicin
 • Basal Kroppskännedom, BK, A-E
 • Instruktörer i artrosskola enligt BOA
 • Lymfterapeuter
 • Hjärtsvikt
 • Rörelse är receptet

Aktuella artiklar

FaR - fysisk aktivitet på recept

Du kan få stöd av din vårdkontakt för att hitta en fysisk aktivitetsnivå som är anpassad till dina behov, förutsättningar och önskemål.

Fysioterapi vid besvär i nacke, axlar och rygg

Du som har ont i ryggen, axlarna och nacken kan få behandling med fysioterapi. Då kan du få hjälp med dina besvär, ofta med hjälp av rörelse och träning i olika former. Du kan också få hjälp med att förändra dina levnadsvanor.

Till toppen av sidan