Fysisk aktivitet och träning

Rörelse är receptet - Gotland

Innehållet gäller Gotland

Region Gotland har spelat in ett antal filmer om hur rörelse kan bidra till att förbättra olika sjukdomssymptom.

Artros

1. Vad är artros?

Sjukgymnast Sofie Kristoferson informerar om vad artros är och varför träning och fysisk aktivitet är så viktigt vid artros.

2. Hur behandlas artros?

Sjukgymnast Sofie Kristoferson informerar om hur artros behandlas och varför träning och fysisk aktivitet är den viktigaste åtgärden vid behandling av artros.

3. Träning vid artros

Sjukgymnast Sofie Kristoferson informerar om hur, hur ofta, hur mycket, vad och på vilket sätt du ska träna vid artros.

4. Handartros

Arbetsterapeut Maria Forsfält informerar om handartros och hur du ska träna. Här finns ett träningsprogram som du kan utföra varje dag.

5. Knäartros

Sjukgymnast Sofie Kristoferson informerar om knäartros är och varför träning och fysisk aktivitet är så viktigt vid knäartros.

6. Höftartros

Sjukgymnast Sofie Kristoferson informerar om höftartros är och varför träning och fysisk aktivitet är så viktigt vid höftartros. Här visas även övningar.

7. Strategier i vardagen vid artros

Arbetsterapeut Maria Forsfält informerar om strategier som gör vardagen lättare om du har artros.

Barn och ungdomar

1. Fysisk aktivitet för barn och unga

Sjukgymnast Emma Ferronato som informerar om fysisk aktivitet i olika åldrar.

2. Tips för att komma igång med fysisk aktivitet. Barn 0-5 år.

Emma Ferronato informerar om tips för att komma igång för åldrarna 0 - 5 år.

3. Tips om hur man kommer igång med fysisk aktivitet. 6-17 år

Emma Ferronato informerar om tips för att komma igång för åldrarna 6 - 17 år.

4. Världens bästa medicin

Film producerad av ungdomar på Wisbygymnasiet. Alicia Engström, regissör, filmare, redigerare, Walter Ekdahl Speakerröst, filmare, Giancarlo Miguel, filmare, Nora Svensson, redigerare, manus, filmare, Dennis Ringvall, assistent.

Bröstcancer

Träning för dig som är bröstopererad

Primärvårdens sjukgymnastikmottagning informerar om träning för dig som är bröstopererad.

Depression och nedstämdhet

Fysisk aktivitet som medicin vid depression och nedstämdhet

Sjukgymnast Frida Broman informerar om fysisk aktivitet som medicin mot depression och nedstämdhet.

Diabetes

1. Fysisk aktivitet vid diabetes typ 1

Johanna Danielsson, sjukgymnast vid primärvården i Visby informerar om fysisk aktivitet vid diabetes 1.

2. Fysisk aktivitet vid diabetes typ 2

Sjukgymnast Niclas Kahlbom berättar om bästa träning för dig som har diabetes 2.

Graviditet

1. Rygg och bäckenbesvär under graviditet

Sjukgymnast Emma Ferronato berättar om träning mot rygg och bäckenbesvär.

2. Träning och fysisk aktivitet under graviditeten

Sjukgymnast Emma Ferronato berättar om bra träning under graviditeten.

3. Så här använder du ett bäckenbälte

Sjukgymnast Emma Ferronato visar hur man använder bäckenbälte.

4. Gravidinformation om bäckenbotten

Sjukgymnast Emma Ferronato informerar om bäckenbotten och knipträning under graviditeten.

5. Träning efter förlossningen

Sjukgymnast Emma Ferronato berättar om bra träning efter förlossningen.

Hjärtsvikt

1. Hjärtsviktsträning i hemmet

Sjukgymnast Beatrice Månsson informerar om träning i hemmet vid hjärtsvikt.

2. Fysisk aktivitet vid hjärtsvikt

Sjukgymnast Beatrice Månsson informerar om träning i hemmet vid hjärtsvikt.

Högt blodtryck

1. Träning vid högt blodtryck

Distriktsläkare Hans Brandström informerar om hur man kan förebygga och behandla högt blodtryck genom träning.

2. Fysisk aktivitet som medicin vid högt blodtryck

Distriktsläkare Hans Brandström informerad.

Klimakteriebesvär

1. Fysisk aktivitet vid klimakteriebesvär

Sjukgymnast Sofie Kristoferson informerar.

2. Muskelstärkande träning vid klimakteriebesvär

Primärvårdens sjukgymnastmottagning ger tips på muskelstärkande träning.

KOL -Kroniskt obstruktiv lungsjukdom

1. Hemträning för dig som har KOL

Tips på hur du som har KOL kan komma igång och träna i hemmet.

2. Fysisk aktivitet vid KOL

Primärvårdens sjukgymnast Ulrika Friman informerar om fysisk aktivitet vid KOL.

Osteoporos /benskörhet

Hemträning vid osteoporos/benskörhet

Tips på hemträning vid benskörhet.

Träna balansen vid osteoporos/benskörhet

Träna balansen med Lissa, en film från Socialförvaltningen, Region Gotland.

Panikångest

Fysisk aktivitet som medicin vid panikångest

Sjukgymnast Frida Broman informerar.

Sömnstörning

Fysisk aktivitet vid sömnstörning

Sjukgymnast Sofie Kristoferson ger råd om vad du kan göra för att sova bättre.

Ångest

Fysisk aktivitet vid ångest

Sjukgymnast Frida Broman berättar om betydelsen av fysisk aktivitet vid ångest.

Övervikt och fetma

Fysisk aktivitet vid övervikt och fetma

Fysioterapeut Johanna Danielsson informerar om betydelsen av pulshöjande och muskelstärkande träning vid övervikt och fetma.

Till toppen av sidan