Blodprov

Regelbunden testning för prostatacancer i Gävleborg

Innehållet gäller Gävleborg

Du som är född 1962 eller 1966 kan under 2024 bli erbjuden att testa dig för tidig upptäckt av prostatacancer. Erbjudandet kommer med posten till 500 slumpmässigt utvalda. Här kan du läsa mer om fördelar och nackdelar med testet innan du bestämmer dig för om du vill testa dig eller inte.

Du får lämna ett blodprov

Du får lämna ett blodprov som kallas PSA-prov. Ett PSA-prov är ett vanligt blodprov som tas i armen. Provet mäter ditt PSA-värde. PSA-värdet kan visa på en förhöjd risk att få prostatacancer. PSA är en förkortning för prostataspecifikt antigen.

Blodprov: PSA

Vem blir erbjuden att testa sig?

I ett första steg blir 500 slumpmässigt utvalda personer erbjudna att testa sig. Det är personer med manligt personnummer som är födda 1962 eller 1966. Testet sker inom ett pilotprojekt och är ett första steg i ett organiserat testprogram. Anledningen till att piloten är begränsad är att vi följer Socialstyrelsens rekommendationer. Just nu pågår flera olika tester i landet innan det är aktuellt att det ska gälla alla män. Flera regioner är med i programmet.

Har du ändrat ditt personnummer, är född 1962 eller 1966 och har en prostata är du välkommen att kontakta OPT sjukvårdsregionaltkansli RCC Mellansverige för att få ett brev hem med erbjudande om test.

Om du inte har blivit erbjuden att testa dig

Så går det till

  1. Du får ett brev med posten. I brevet finns ett erbjudande om att testa dig. Provtagningen är gratis.
  2. Lämna ett blodprov inom en månad om du vill testa dig. Du kan testa dig på hälsocentraler och provtagningscentraler på sjukhusen i Gävleborg. Gå i första hand till den hälsocentral du är listad på. På vissa ställen behöver du boka tid, till andra ställen kan du komma på drop-in. Om du inte vill testa dig behöver du inte göra något.
  3. Ta med och lämna brevet som du fick med posten till vårdpersonalen. Visa också din legitimation, till exempel ditt ID-kort, körkort eller pass.
  4. Du får lämna blodprov.
  5. Du får provsvaret med brev inom några veckor. I provsvaret står det om du behöver bli mer undersökt.

Fördelar och nackdelar med PSA-prov om du inte har symtom

Regelbundna PSA-prov ger goda möjligheter att tidigt upptäcka en prostatacancer som kan bli allvarlig. Då går det ofta att få behandling så att du kan bli av med sjukdomen innan den sprids. Men ibland finns det nackdelar med att lämna PSA-prov om du är utan symtom.

PSA-prov kan leda till behandling för prostatacancer i onödan. Du kan ha en cancertumör som växer långsamt och som aldrig kommer att utvecklas till en allvarlig sjukdom. Det går inte att säga i förväg hur det kommer att bli.

Behandling mot prostatacancer kan påverka livskvaliteten. Du kan till exempel få nedsatt förmåga att få stånd eller besvär med att det läcker urin.

Cancerbeskedet kan också påverka livskvaliteten, även om du avstår från behandling. De uppföljande kontrollerna med olika undersökningar kan göra att du känner oro.

Film om fördelar och nackdelar med att testa sig för prostatacancer.

Lämna blodprov

Kom ihåg att ta med dig ditt brev och lämna det till vårdpersonalen.

Här kan du se var du kan lämna prov 

När får jag provsvaret?

Du får ett brev hem med provsvaret inom några veckor. I brevet står ditt PSA-värde. PSA-värdet kan visa på en förhöjd risk att få prostatacancer.

Kontakta OPT sjukvårdsregionaltkansli RCC Mellansverige om du inte har fått provsvaret inom fyra veckor.

Vad betyder provsvaret?

Det är bra att ha ett lågt PSA-värde. Om ditt PSA-värde är lågt behöver du inte göra något mer. Ett lågt PSA-värde är högst 2,9 mikrogram per liter (µg/l).

Om PSA-värdet är högre än vanligt kan det ha flera orsaker. Det kan till exempel vara en godartad (ofarlig) prostataförstoring, en inflammation i prostatan eller prostatacancer. Ett högre PSA-värde är minst 3 mikrogram per liter (µg/l).

Läs mer om hur provsvaret tolkas

Vad händer sedan?

Är ditt PSA-värde högre än vanligt blir du erbjuden undersökning med magnetkamera.

Beroende på vad undersökningen visar kan du få ta ett vävnadsprov från din prostata. Visar vävnadsprovet att det finns cancer i din prostata blir du erbjuden att träffa en läkare för att diskutera en plan framåt. En del typer av prostatacancer behöver behandlas, andra behöver följas upp med regelbundna kontroller.

Utredning och undersökningar för prostatacancer

Om du inte har blivit erbjuden att testa dig

Just nu införs test av prostatacancer med ett mindre urval av åldersgruppen i Gävleborg.

Att få prostatacancer före 50-års ålder är sällsynt. Prostatacancer som upptäcks med PSA-prov efter 75-års ålder hinner vanligtvis inte bli allvarlig. Därför erbjuds inte symtomfria män utan risk för ärftlighet som är under 50 år och över 74 år att testa sig regelbundet för prostatacancer.

Har du diagnostiserats med prostatacancer?

Du som har fått prostatacancer som diagnos får inget erbjudande. Du följs upp och behandlas enligt vårdens rutiner.

Har du skyddad identitet eller saknar folkbokföringsadress?

Du får inget erbjudande om du saknar folkbokföringsadress eller om du har skyddad identitet. Kontakta OPT sjukvårdsregionaltkansli RCC Mellansverige. Då får du veta hur du kan göra för att ta ett PSA-prov och för att få provsvar.

Sök vård om du har symtom på prostatacancer

Har du symtom på prostatacancer? I så fall ska du söka vård på din hälsocentral.

Läs mer om symtom på prostatacancer

Har du frågor?

Kontakta OPT sjukvårdsregionaltkansli RCC Mellansverige. För aktuella telefontider och samlade frågor och svar se webbplats OPT sjukvårdsregionaltkansli RCC Mellansverige.

Så hanteras dina personuppgifter

För att kunna informera dig som omfattas av projektet kommer vården att behöva använda dina personuppgifter.

Här kan du läsa mer om hur dina personuppgifter hanteras. Kontakta OPT-kansliet om du har frågor.

Till toppen av sidan