Hörselundersökningar på barn

Hörselundersökning på barn från 3 års ålder

Innehållet gäller Gävleborg

Från ungefär tre års ålder innebär hörseltestet ett samspel mellan audionom och barn. I testet behöver barnet svara på något sätt. Det kan vara att hen flyttar klossar eller pusslar när ett ljud hörs. Att använda leksaker och bilder motiverar barnet att vara med och fokusera på att lyssna efter ljud. Detta test kallas för lekaudiometri.

Hörselundersökning från 3 år

Under barnets första levnadsår utvecklas hörseln. Den ligger till grund för talutveckling och kommunikation. Det är viktigt att medfödda hörselnedsättningar upptäcks tidigt. Dels för att följa barnets språkutveckling och allmänna utveckling. Dels för att kunna börja behandla hörselnedsättningen så tidigt som möjligt. Läs om hur undersökning av hörseln går till på barn i olika åldrar.

Så går det till

Före hörselundersökningen kontrollerar en läkare om barnet har något vax i öronen och tittar samtidigt på hur trumhinnan ser ut.

Man kan mäta hörseln hos barn på flera olika sätt. Ibland kan flera olika tester behövas för att få en så bra bild som möjligt av hur barnet hör och att ta reda på var en eventuell hörselnedsättning sitter.

Lekaudiometri

När hörseln mäts har barnet hörlurar eller små proppar i öronen (instickstelefoner). Barnet bygger med klossar eller trycker på en knapp varje gång ett ljud hörs. Audionomen tränar alltid tillsammans med barnet före undersökningen så att barnet ska förstå hur testet går till. Undersökningsrummet är ljudisolerat. Barnet kan sitta i förälderns knä framför audionomen eller sitta själva på en stol.

Har barnet till exempel vätska i mellanörat eller vax i hörselgången kan det påverka hörseln. Då kan en benledningstelefon användas för att undersöka hur innerörat fungerar. Det är en slags vibrator som placeras mot skallbenet bakom örat och som leder ljudet direkt till innerörat.

Automatiska tester

Det finns också automatiska tester att mäta hörseln med. En metod upptäcker svaga ljud, så kallade otoakustiska emissioner, från barnets öra och kallas därför OAE. En liten propp placeras i barnets öra. Den innehåller en ljudsändare och en mikrofon. Sändaren skickar iväg ett klickljud som sätter örats hårceller i rörelse. Dessa rörelser blir ett svagt ljud som fångas upp av mikrofonen.

Undersökningen är snabb och orsakar inget obehag för barnet. Vid ett godkänt resultat kan en hörselnedsättning av betydelse för språkutvecklingen med stor säkerhet uteslutas.

Trumhinnan kan också undersökas med en så kallad tympanometer. En propp placeras då i hörselgången. Med hjälp av en svag ton och en kort tryckförändring registrerar den trumhinnans rörlighet och trycket innanför trumhinnan. Barnet kan känna det som ett lock för örat en kort stund, men mätningen går snabbt och orsakar inget obehag för barnet.

Förberedelser inför undersökningen

Det är viktigt att få en lugn och tyst testsituation. Lämna därför syskon som inte kan vara ensamma i väntrummet hemma. När barnet är mätt och utsövt är det lättare att koncentrera sig och samspela med audionomen.

Se hur en hörselundersökning går till på barn från 3 års ålder. Filmen är skapad av Region Jönköping.

Till toppen av sidan