Kroppsundersökningar och funktionstest

Hörselundersökningar på barn

Innehållet gäller Gävleborg

Under barnets första levnadsår utvecklas hörseln. Den ligger till grund för talutveckling och kommunikation. Det är viktigt att medfödda hörselnedsättningar upptäcks tidigt. Dels för att följa barnets språkutveckling och allmänna utveckling. Dels för att kunna börja behandla hörselnedsättningen så tidigt som möjligt. Läs om hur undersökning av hörseln går till på barn i olika åldrar.

Innehåll - Hörselundersökningar på barn

Visa innehåll som:
  • Hörselundersökning på nyfödda

    Det första hörseltestet görs av personalen på BB inom första dygnen efter förlossningen. Hos 1–2 av 1000 nyfödda hittas en hörselnedsättning.

  • Hörselundersökning på barn från 8 månaders ålder

    När barnet inte kan tala om att hen hör ett ljud under en hörselundersökning används ljud-bild-mätning. Testet kallas också för VRA (visual reinforcement audiometry). Testet görs på små barn, men även äldre barn som inte kan vara med på annat sätt.

  • Hörselundersökning på barn från 3 års ålder

    Från ungefär tre års ålder innebär hörseltestet ett samspel mellan audionom och barn. I testet behöver barnet svara på något sätt. Det kan vara att hen flyttar klossar eller pusslar när ett ljud hörs. Att använda leksaker och bilder motiverar barnet att vara med och fokusera på att lyssna efter ljud. Detta test kallas för lekaudiometri.

Till toppen av sidan