Rehabiliteringsmedicin i Gävleborgs län

Autonom dysreflexi

Innehållet gäller Gävleborg

Autonom dysreflexi är ett tillstånd som kan uppstå vid ryggmärgsskada i nivå med eller ovan bröstkota 6.

Tillståndet innebär en överaktiv reflex i det autonoma nervsystemet. Det autonoma nervsystemet är de nerver som styr de inre organen och inte kan påverkas av viljan.

Autonom dysreflexi uppstår som svar på en stimulering eller retning nedanför skadenivån. Det kan vara exempelvis vid

 • överfylld urinblåsa
 • tryck eller annan retning på kroppen nedanför skadan
 • överfylld tarm
 • sexaktivitet
 • urinvägsinfektioner
 • trycksår
 • kirurgiska ingrepp nedanför skadenivån.

Symtom som är typiska för detta tillstånd:

 • bultande huvudvärk
 • rikliga svettningar
 • rodnad i ansikte och nacke
 • gåshud, ofta ovan skadenivå
 • känsla av att det är ”trångt i bröstet”
 • ”fladdrande hjärta”, oro och nervositet.

Symtomen beror på att blodkärlen i hjärnan vidgas. Du kan också reagera med suddig syn samt täppt näsa. Blodtrycket kan bli så högt att det kan ge slaganfall.

Det är mycket viktigt att du snabbt får hjälp.

Behandling av akut autonom dysreflexi

Råd till dig som patient: 

 • Ligg inte. Upp med huvudet så högt som möjligt, sätt dig eller ställ dig upp.
 • Om du har sex så sluta omedelbart.
 • Kontrollera så att inte kläder sitter åt mot kroppen.
 • Se till att blåsan töms. Använd 2 procent Xylocain, bedövningsgel, innan du tömmer blåsan. Vänta cirka 5 minuter på att bedövningsgelen verkar. Om besvären ökar när du tömmer ska du upprepa behandling. Vänta 5 minuter innan du tömmer.

Om du inte snabbt kan bli symtomfri ska du ta det läkemedel som du fått utskrivet av läkare. Lämpliga alternativ kan vara Nifedipin, Captopril eller Nitropreparat.

Om du har hjälpare eller själv kan känna efter om du har avföring i nedre delen av ändtarmen så gör följande: Känn efter i tarmen om du är förstoppad. Får du då mer besvär ska du säga till så att hjälpare sprutar bedövningsgel i din ändtarmsöppning. Vänta i 2 minuter innan du känner efter med fingret om du har avföring längst ner i tarmen. Försök plocka ut avföringen.

Får du mer besvär med huvudvärk ger du en till spruta gel i ändtarmen. Vänta i 20 minuter innan du försöker plocka ut avföringen igen. Om besvären är kvar måste du åka direkt till närmaste hälsocentral eller sjukhus. Visa din hälsoprofil och ditt informationskort om autonom dysreflexi för sjuksköterska och läkare.

På sjukhuset eller hälsocentralen mäts ditt blodtryck. Du får behandling med mediciner om blodtrycket ligger högt. Det är viktigt att du berättar om du har:

 • Tagit Viagra det senaste dygnet, så du får rätt blodtrycksmedicin.
 • Sår eller andra skador på huden, visa upp dessa.
 • Symtom som kan tyda på urinvägsinfektion. Tillståndet med autonom dysreflexi kan bero på det.

Tipsa gärna den vårdpersonal du träffar om att det finns riktlinjer att följa i länets vårdprogram för ryggmärgsskador. Riktlinjerna ska finnas på de vårdenheter i länet som kan komma i kontakt med dig som har en ryggmärgsskada. Autonom dysreflexi behandlas under fliken ”cirkulation”. Vårdprogrammet finns också att hitta på Region Gävleborgs intranät.

Visa gärna din hälsoprofil.

Hur förebygger jag autonom dysreflexi?

Vid kirurgiska ingrepp är det viktigt att du informerar behandlande läkare att det finns risk för att du utvecklar autonom dysreflexi. Det gäller även vid undersökning av urinblåsan, så kallad cystoskopi.

Alla ingrepp under skadenivån ska bedövas. Det gäller även om du inte har någon känsel där.

Ska du föda barn bör du ta ryggbedövning på grund av risken för autonom dysreflexi i samband med förlossningen.

Till toppen av sidan