Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Rehabiliteringsmedicin i Gävleborgs län

Autonom dysreflexi

Innehållet gäller Gävleborg

Vid skada i eller ovan bröstkota 6 finns det risk att den störda kontrollen av det självstyrande nervsystemet, det så kallade autonoma nervsystemet, ger autonom dysreflexi.

Detta är en överaktiv reflex i det autonoma nervsystemet. Dysreflexi uppstår som svar på en stimulering eller retning nedanför skadenivån. Exempelvis vid överfylld urinblåsa, tryck eller annan retning på kroppen nedanför skadan, överfylld tarm, sexaktivitet, urinvägsinfektioner, trycksår eller kirurgiska ingrepp nedanför skadenivån.
 
Symtom typiska för detta tillstånd:

 • bultande huvudvärk
 • rikliga svettningar
 • rodnad i ansikte och nacke
 • gåshud (oftast) ovan skadenivå
 • känsla av att det är ”trångt i bröstet”
 • ”fladdrande hjärta”, oro och nervositet.

Symtomen beror på att blodkärlen i hjärnan vidgas. Du kan också reagera med suddig syn samt täppt näsa genom att hjärtverksamheten avtar på grund av påverkan på trycksensor i hjärtat. Blodtrycket kan bli så högt att det kan ge slaganfall.

Det är därför mycket viktigt att åtgärda tillståndet snabbt.

Behandling av akut autonom dysreflexi

Råd till dig som patient: 

 • Ligg inte, utan upp med huvudet så högt som möjligt till sittande eller stående.
 • Om du har sex så sluta omedelbart.
 • Kontrollera så att inte kläder trycker.
 • Se till att blåsan töms. Använd 2 procent Xylocain eller Citanestgel
  (bedövningsgel) före eventeull urinkatetrisering. Vänta cirka 5 minuter på effekt. Om besvären ökar vid försök till tappning ska gelning upprepas och vänta 5 minuter före tappning. 

Om du inte snabbt kan åtgärda orsaken till autonom dysreflexi ska du ta tablett Adalat som du fått utskrivet av läkare.

Om du har hjälpare eller själv kan känna efter om du har avföring i nedre delen av ändtarmen så gör följande: Känn efter i tarmen om du är förstoppad. Om du då får mer besvär ska du säga till så att hjälpare då sprutar bedövningsgel i din ändtarmsöppning och väntar 2 minuter innan du känner efter med fingret om du har avföring längst ner i tarmen. Försök plocka ut avföringen. Om du får mer besvär med huvudvärk ger du en till spruta gel i ändtarmen och väntar 20 minuter innan du försöker plocka ut avföringen igen. Om besvären kvarstår: Åk direkt till närmaste hälsocentral eller sjukhus! Visa din hälsoprofil och ditt informationskort om autonom dysreflexi för sjuksköterska och läkare.

På sjukhuset eller hälsocentralen mäts ditt blodtryck och du ges behandling med mediciner om blodtrycket ligger högt. Om du har tagit Viagra det senaste dygnet ska du berätta det så du inte får fel blodtrycksmedicin (nitrater). Om du har sår eller andra hudskador ska du visa upp det. Har du symtom som kan tyda på urinvägsinfektion så berätta det. Symtomen kan bero på det.

Tipsa gärna aktuell sjuksköterska och läkare om att det finns riktlinjer att följa i länets Vårdprogram för ryggmärgsskador som ska finnas på de vårdenheter i länet som kan komma i kontakt med personer med ryggmärgsskada. Autonom dysreflexi behandlas under fliken ”cirkulation”. Vårdprogrammet finns också att söka på Region Gävleborgs intranät.

Visa gärna din hälsoprofil.

Hur förebygger jag autonom dysreflexi?

När kirurgiska ingrepp, även cystoskopi (undersökning av urinblåsan via ett instrument som förs in genom urinröret), planeras på dig är det viktigt att du informerar narkosläkare eller den läkare som ska utföra ingreppet att det finns risk att du utvecklar autonom dysreflexi.
 
Alla ingrepp under skadenivån ska bedövas även om du inte har någon känsel. Lämplig bedövning är ryggbedövning vid större ingrepp. Nageltrång och dylikt bör bedövas på vanligt sätt.

Kvinnor som ska föda barn bör ha ryggbedövning på grund av risken för autonom dysreflexi i samband med förlossningen.

Före exempelvis cystoskopi ges nifedipintablett (Adalat) förebyggande.

Riskpatienter ska ta nifedipin före sexaktivitet och vibrationsbehandling.

Till toppen av sidan