Rehabiliteringsmedicin i Gävleborgs län

Rehabiliterings-medicinavdelningen

Innehållet gäller Gävleborg

Rehabiliteringsmedicinavdelningen är en del av rehabiliteringsmedicin och finns på Sandvikens sjukhus.

I teamen arbetar arbetsterapeuter, fritidsledare, fysioterapeuter, kurator, läkare, psykologer, rehabassistent, sjuksköterskor och undersköterskor.

För att komma till avdelningen behövs en remiss. Du kan också själv fylla i en egen vårdbegäran genom att logga in på 1177.se. 

Målgrupp och arbetssätt

Målgrupp

Till rehabiliteringsmedicinavdelningen kommer personer med traumatisk hjärnskada, stroke, ryggmärgsskada, neurologiska sjukdomar och multitrauma som är i behov av omfattande rehabiliteringsinsatser. De flesta kommer från akutvården medan andra remitteras från hälsocentral.

Behovet av vård varierar från totalt behov av hjälp till behov av stöd avseende minne, problemlösning, struktur, tal med mera. Du kan även ha behov av rehabilitering om du har svårt att klara aktiviteter och deltagande i vardagen, familjelivet, fritidsaktiviteter och delaktigheter i samhället. 

För att komma till rehabiliteringsmedicinavdelningen ska du ha ett klart behov av rehabilitering och ha behov av hela eller större delar av teamet. Det är viktigt att du är medicinskt stabil och färdigutredd så att vården kan ges på ett säkert sätt. När den grundläggande rehabiliteringen är klar eller när du inte behöver hela teamet är det dags för utskrivning.

Har du psykiska besvär som innebär hot eller fara för dig själv eller andra är inte rehabiliteringsmedicinavdelningen rätt ställe för dig.

Arbetssätt

Vistelsen på avdelningen kan sträcka sig från några dagar till flera månader beroende på hur stort behov av rehabilitering du har.

I teamet ingår du som patient, din närstående, arbetsterapeut, fritidsledare, fysioterapeut, kurator, läkare, psykolog, rehabassistent, sjuksköterska och undersköterska.

En stor del av rehabiliteringen är träning av vardagsaktiviteter. Det är träning som förbättrar styrka, balans, tal, sväljförmåga och att hantera och kompensera kognitiva besvär såsom minne, koncentration och uppmärksamhet.

Teamet hjälper tidigt till med kontakter på din hemort om exempelvis din bostad, ditt arbete eller skola behöver anpassas utifrån de behov du har.

Fritidsaktiviteter ingår som en naturlig del av rehabiliteringen. Pingis, simning, ridning med mera efter önskemål och intresse kan du få hjälp att prova på eller börja med igen. Andra aktiviteter kan vara bio- och restaurangbesök. Du får vid behov hjälp att knyta kontakt med föreningar på din hemort.

Under vårdtiden på avdelningen får du information om din skada eller sjukdom och dess konsekvenser. Du får veta på vilket sätt du bäst kan ta ansvar för din kropp. Du får även stöd vad gäller psykiskt mående, sociala rättigheter, försäkringsfrågor, med mera.

Behandling och träning

Rehabiliteringen pågår hela dygnet. Alla aktiviteter är viktiga delar i rehabiliteringen utöver de schemalagda träningspass och aktiviteter som varje patient har individuellt och i grupp med olika terapeuter. Tillsammans med dig jobbar vårdpersonalen med personlig vård, måltidssituationer, gångträning och social träning i naturliga situationer. 

Ett team skapas utifrån ditt behov. Den viktigaste personen i teamet är du. Teamet arbetar för att du som patient ska kunna vara så delaktig som möjligt.

Samarbete på hemorten

Planeringen inför din utskrivning från avdelningen påbörjas tidigt. Bostadens tillgänglighet och eventuella behov av hjälpmedel kartläggs.

Rehabiliteringsteamet tar vid behov kontakt med din hälsocentral och din kommun som eventuellt ska ge dig fortsatt stöd och hjälp vid träning efter utskrivning.

Information till patienter

Det finns vårdplatser för inneliggande vård och dagvård. Kostnaden faktureras i efterhand. 

Tränings- och behandlingslokaler ligger i anslutning till avdelningen. Det finns en träningsträdgård, ett handikappanpassat kök, en handikappanpassad lägenhet och tillgång till bassäng.

Avdelningen är bemannad dygnet runt med sjuksköterskor och undersköterskor. Övrig personal arbetar dagtid på vardagar. Kvällar, nätter och helger finns medicinsk jourläkare på Gävle sjukhus som personalen kan kontakta per telefon vid behov. Om vårdbehovet förändras under rehabiliteringsperioden kan du behöva flytta till ett annat sjukhus.

Det är viktigt att du tar upp frågor, funderingar och särskilda behov med teamet.  

All personal har tystnadsplikt.

Fotoförbud gäller i alla Region Gävleborgs lokaler.

Träning

Den första tiden på avdelningen kommer vårdpersonalen tillsammans med dig ta reda på vad som är svårt för dig. Det för att tar reda på hur vi ska kunna hjälpa dig att bli bättre. Du får ett personligt utformat schema för en vecka i taget. Utredning, träning och behandling sker individuellt och i grupp. Träning och rehabilitering pågår dygnet runt då även de vardagliga aktiviteterna som att gå upp på morgonen, klä på sig, äta och så vidare ingår.

Provtagning och undersökning

De vanligaste blodanalyserna kan tas på avdelningen efter ordination av läkare. En del undersökningar, till exempel EKG, kan göras på Sandviken sjukhus. Du kan också behöva åka till andra sjukhus, exempelvis Gävle, Hudiksvall, Bollnäs, Uppsala, för andra undersökningar och uppföljningar. Vårdpersonalen ordnar transporten, men om du kan resa själv eller ta med en närstående får du göra det. Om du av medicinska skäl behöver stöd försöker vi ordna så att någon av personalen följer med.

Måltider

Maten serveras i matsalen för alla som har möjlighet att sitta där. I matsalen vill alla ha matro. Under måltider är det mobiltelefonförbud för att du och dina medpatienter ska få lugn och ro. Besökare bör inte vistas i matsalen under måltider. Kaffeautomat och mikrovågsugn finns i matsalen.

För närstående och besökare gäller följande: Restaurang finns på entréplanet och serverar lunch på vardagar.Du kan också fråga personalen om tips på andra restauranger i närheten.

Privata kläder

Du använder dina egna kläder i största möjliga utsträckning. Ta med dig bekväma kläder och skor som du kan träna i. Ta även med kläder för utomhusbruk. Bassängträning kan bli aktuellt så ta även med badkläder och hygienartiklar.

Tvättstuga finns på avdelningen. Du behöver även ha fickpengar för utflykter. Ett mindre värdeskåp finns för varje patient.

Rehabplanering

Under tiden du är här kommer du att vara med på en eller flera rehabiliteringsplaneringar. Det är möten där vi tillsammans pratar om vad som är viktigast att träna på just nu och hur det ska bli när du kommer hem. Till dessa träffar kan även närstående bjudas in om du vill.

Permissioner

Permissioner är en viktig del i rehabiliteringen. Vid behov hjälper vårdpersonalen till att ordna med hjälpmedel i hemmet. Om du har behov av hjälpmedel och/eller hjälp med personlig vård under permissionen tar vi kontakt med din hemkommun för att försöka möjliggöra det.

Besök

Besökstider är vardagar 16.00–20.00 och helger 13.00–20.00. Fråga personalen vid eventuella undantag.

Sjukhusets entré är öppen 7.00–16.30 på vardagar. På helger är dörrarna låsta. Vid ingång Rosenträdgården på sjukhusets södra gavel finns en porttelefon som du kan använda.

Allergi

Parfym, eteriska oljor och starkt doftande rakvatten ska inte användas eftersom många är allergiska och känsliga för starka dofter.

I Region Gävleborgs lokaler råder nötförbud vilket betyder att det är förbjudet att ha nötter på sjukhuset och på avdelningen.

Rökning

Detta är ett rökfritt sjukhus, rökning får därför endast ske på anvisad plats utomhus. Fråga personalen var dessa finns. Nikotinplåster eller nikotintuggummi erbjuds till dig som är intresserad.

Droger

Intag av alkohol eller andra berusningsdrycker är inte tillåtet under sjukhusvistelsen. Droginnehav eller alkoholbruk är lika med utskrivning. 

Vid misstanke om narkotikainnehav kontaktas polis för visitation av dina kläder och tillhörigheter. De som inte godtar detta avvisas. Alkoholinnehav omhändertas.

Hjälpmedel

Teamet på avdelningen informerar om detta.

Kontakt

Se öppettider och besöksinformation till rehabiliteringsmedicinavdelningen.

Till toppen av sidan