Operationer av brösten

Bröstrekonstruktion efter bröstcancer

Ett bröst som har tagits bort på grund av bröstcancer kan återskapas, eller rekonstrueras. Det kallas bröstrekonstruktion. Det går att göra med implantat eller med vävnad från din egen kropp, eller med både implantat och vävnad. Bröstet kan rekonstrueras samtidigt som bröstcancern opereras, eller vid ett senare tillfälle.

Du kan få en bröstrekonstruktion om du vill och det är möjligt.

De flesta behöver bli opererade flera gånger för att det ska bli ett bra resultat.

En bröstrekonstruktion påverkar inte bröstcancern eller möjligheten att behandla den. Det går att upptäcka om cancern kommer tillbaka även om bröstet rekonstrueras direkt.

Ibland är det bättre att inte rekonstruera bröstet.

Vilken bröstrekonstruktion kan jag få?

Prata med din läkare om du vill ha en bröstrekonstruktion, för att diskutera vad som blir bäst för dig. Vilken sorts bröstrekonstruktion som kan göras beror på flera saker:

 • vilken cancerbehandling du har fått eller kommer att få
 • vilken typ av bröstcancer du har
 • hur du mår för övrigt och dina kroppsliga förutsättningar
 • vilka behandlingar som kan göras där du bor.

Du behöver må tillräckligt bra för att kunna få en bröstrekonstruktion.

Kroppsliga förutsättningar kan till exempel vara hur tjock huden är, hur mycket ärr det finns där du ska opereras eller hur bred bröstkorg du har.

Det är inte säkert att du kan få den typ av rekonstruktion som du vill, även om det är praktiskt och medicinskt möjligt. Regionerna har olika riktlinjer för vilka metoder de bekostar.

I stället för bröstrekonstruktion

Ett alternativ till bröstrekonstruktion är att få en protes som du lägger i behån.

Du kan få en tillfällig protes som du kan börja använda direkt efter operationen.

Senare kan du få en särskilt utprovad protes. Protesen är av silikon. Operationssåret måste vara helt läkt innan du kan prova ut en protes. Prata med din läkare eller kontaktsjuksköterska om du vill ha en protes.

Du kan välja att helt avstå från bröstrekonstruktion eller protes, och bara låta det opererade området vara som det är.

Gävleborg

Onkologen i Region Gävleborg rekommenderar att efter en bröstoperation prova ut en helprotes eller delprotes för att inte snedbelasta ryggen. Det kan leda till onödiga problem med ryggen.

Vänd dig till din kontaktsjuksköterska på bröstmottagningen  eller onkologmottagningen för att veta mer. Proteserna kan provas ut på Gävle, Hudiksvall och Bollnäs sjukhus.

Bröstmottagning Gävle

Onkologisk mottagning Gävle 

Bröstet kan rekonstrueras samtidigt som cancern opereras

En bröstrekonstruktion kan göras vid samma tillfälle som bröstcancern opereras bort. Det kallas direktrekonstruktion. Då brukar man få ett implantat, men det går att göra på andra sätt också.

Operationen görs ofta gemensamt av en bröstkirurg och en plastikkirurg.

Bröstet kan rekonstrueras efter canceroperationen

En bröstrekonstruktion kan göras vid ett annat tillfälle, efter att bröstcancern har opererats. Det kallas senrekonstruktion och görs av en plastikkirurg.  

Det är vanligt att bröstrekonstruktionen görs senare om du behöver mer behandling efter operationen. Behandlingen måste vara avslutad innan bröstet kan rekonstrueras. Det kan innebära mellan ett och tre år efter att bröstcancern har opererats bort.

Hur länge du behöver vänta kan ha olika orsaker. Ett exempel är om du har fått strålbehandling. Huden och annan vävnad i det bestrålade området kan behöva tid att läka eller stabiliseras före en bröstrekonstruktion.

Bröstet kan rekonstrueras på olika sätt

Det finns olika sätt att rekonstruera bröstet:

 • med implantat
 • med vävnad från en annan del av din kropp
 • med både implantat och vävnad.

Det är olika för olika personer vad som blir bäst. Det finns både fördelar och nackdelar med de olika metoderna. 

Bröstet kan rekonstrueras med implantat

Permanent implantat.
En expander är ett tillfälligt implantat. Den töjer ut bröstet till rätt storlek med hjälp av koksaltlösning. Koksaltlösningen fylls på flera gånger genom en ventil under huden.

Implantat brukar vara av silikon och opereras oftast in under bröstmuskeln. Men det finns många olika typer och former av implantat. Det är olika för olika personer vilket implantat som blir bäst.

Tillfällig expander om vävnaden behöver töjas

Vävnaden kan behöva töjas med en så kallad expander för att implantatet ska få plats. 

Expandern töjer vävnaden lite i taget med hjälp av koksaltlösning som fylls på genom en ventil under huden. Påfyllningen görs på en bröstmottagning eller plastikmottagning.

Det är vanligt att det behövs en till fyra påfyllningar men det kan variera. Du kan lämna mottagningen direkt efter varje påfyllning.

Läkaren mäter bröstet och beställer implantatet när bröstet har fått önskad storlek. Expandern tas bort när du får det nya implantatet insatt.

Implantat som kan töjas och lämnas kvar

Det finns implantat som fungerar som en expander men som kan lämnas kvar när bröstet har fått önskad storlek.

Nät eller hudersättning i stället för töjning

Ibland kan ett syntetiskt nät eller ett slags hudersättning sys ihop med bröstmuskeln samtidigt som implantatet sätts in. Det är för att implantatet ska sitta bättre och mer skyddat. Då behöver vävnaden inte töjas. Det kan bidra till att minska antalet operationer.

Hudersättningen är ofta gjord av vävnad från gris eller nötdjur och har bearbetats så att kroppen inte ska stöta bort det.

Fördelar och nackdelar med implantat

Operationstiden och tiden som du behöver vara sjukskriven är kortare om rekonstruktionen görs med implantat än om den görs med vävnad från kroppen.

Du slipper fler ärr på andra delar av kroppen.

En del tycker att bröstet känns kallt och inte riktigt naturligt.

Det är vanligt att bröstet rör sig när du spänner bröstmuskeln. Det beror på att implantatet ligger under muskeln. Med tiden kan implantatet flytta sig i bröstet, så att du behöver bli opererad igen.

Komplikationer och risker med implantat

Kroppen reagerar på implantatet genom att bilda ärrvävnad runt det, som en kapsel. Ärrvävnaden kan bli tjock och orsaka besvär, en så kallad kapselkontraktur. Då drar bröstet ihop sig och blir hårt. Det kan göra ont.

Det kan komma bakterier på implantatet så att det blir en infektion. Då kan man behöva bli opererad igen.

Det är mycket ovanligt, men operationer med implantat kan orsaka en cancerform i bröstet som kallas BIA-ALCL. Det är inte bröstcancer, utan en form av lymfom. Det går att operera om cancern upptäcks i tid.

Bröstet kan rekonstrueras med vävnad från kroppen

Vävnad från kroppen är till exempel hud, muskler och fett. Bröstet kan konstrueras med fettsugning eller genom att flytta en bit av vävnaden. En vävnadsbit som flyttas kallas lambå.

Vanligast är att vävnaden tas från ryggen eller från magen.

Vävnad tas från ryggen – LD lambå

En ryggmuskel tas tillsammans med omgivande fett och hud för att rekonstruera bröstet. Oftast behövs också ett implantat för att bröstet ska få önskad storlek. LD är en förkortning av det latinska namnet för den breda ryggmuskeln: Latissimus Dorsi. Den muskeln ingår i lambån.

Vävnad tas från magen – DIEP lambå

Hud och fett från magen flyttas för att rekonstruera bröstet. Blodkärl i den flyttade vävnaden sys ihop med kärl på bröstkorgen. Plastikkirurgen använder mikroskop. Det går nästan alltid att skapa ett bröst utan implantat.

DIEP står för Deep Inferior Epigastric Perforator. Det är namnet på blodkärlen i vävnaden som tas från från magen.

Vävnad från andra delar av kroppen

Vävnad från låret eller andra delar av kroppen kan också användas, även om det är ovanligt.

Transplantation av kroppsfett – fettsugning

Det går också att använda fett som sugs från delar av kroppen där det finns överskott på underhudsfett, till exempel höften eller magen. Sedan sprutas fettet in med en tunn nål där bröstet ska rekonstrueras. Det kallas fettransplantation. Man behöver flera operationer innan det är klart.

Bröstrekonstruktion med både vävnad och implantat

Det går att rekonstruera bröstet med både ett implantat och en lambåå. Då brukar lambån tas från ryggen. Transplantation av fett kan komplettera de andra sätten att rekonstruera bröstet.

Fördelar och nackdelar med vävnad från kroppen

Det finns både fördelar och nackdelar med att att använda lambåer eller att transplantera fett för att rekonstruera bröstet.

Fördelar och nackdelar med lambåer

Den del av bröstet som är gjord av egen vävnad är mjuk och varm som ett vanligt bröst.

En del av känseln kommer oftast tillbaka även om det sällan blir full känsel i de flyttade delarna.

Bröstet åldras mer som det andra bröstet om du inte har något implantat. Storleken ändras en del om du ökar eller minskar i vikt.

Oftast behövs inte lika många operationer som vid en rekonstruktion med implantat.

Du kan bli lite stel eller svag i axeln om muskelvävnad tagits från ryggen.

Du får ett ärr på magen eller ryggen där vävnaden till det nya bröstet har tagits.

Operationstiden och tiden som du behöver vara sjukskriven är längre än om rekonstruktionen görs med implantat.

Operationer med lambåer kan bara göras på sjukhus där det finns plastikkirurger.

Fördelar och nackdelar med transplantation av fett

Ärren efter fettsugningen blir små.

Man behöver opereras flera gånger innan bröstet är färdigt.

Det krävs att man har tillräckligt med fett som kan transplanteras.

Komplikationer och risker med vävnad            

Ofta behöver vävnad från ryggen kompletteras med ett implantat för att bröstet ska bli tillräckligt stort. Då finns risk för samma komplikationer som med implantat.

Det kan samlas vätska i operationsområdet på ryggen. Det kan spänna och kännas obehagligt. Det kan ta tid innan det går över. En del behöver få hjälp flera gånger med att tömma vätskan.

Blodcirkulationen kan påverkas i vävnaden som har flyttats. Då kan du behöva bli opererad igen. Det gör att du behöver stanna längre innan du kan lämna sjukhuset.

Efter en fettransplantation kan det uppstå så kallade fettcystor. Det är ofarligt men kan göra att det blir ojämnheter som känns obehagligt. Då går det att operera.

Förberedelser inför operationen

Förberedelserna inför en bröstrekonstruktion beror på vilken typ av operation det är och kan variera mellan olika sjukhus.

Du får besöka sjukhuset i förväg

En tid före operationsdagen får du träffa en bröstkirurg eller en plastikkirurg, en kontaktsjuksköterska och ibland en narkosläkare. Då får du veta mer om operationen och förberedelserna.

Låt gärna en närstående vara med vid besöket, om det är möjligt. Den närstående kan vara ett stöd och hjälpa till att minnas vad som har sagts.

Det är viktigt att du berättar om du har andra sjukdomar eller allergier. Berätta om du använder några läkemedel. En del läkemedel behöver man göra uppehåll med.

Gör ett stopp med att röka och att dricka alkohol

Du som ska opereras behöver undvika att röka och dricka alkohol en tid före och efter operationen. Det är för att minska risken för komplikationer, och för att du ska återhämta dig fortare.

Läs mer på sidan Levnadsvanor i samband med operation.

Minska i vikt

Du behöver minska i vikt om du har ett BMI över 30. Risken för komplikationer ökar ju högre BMI du har. Läkaren kan berätta vilket stöd som finns om du behöver hjälp att minska i vikt. Läs mer om övervikt och fetma.

Du får antibiotika

Före operationen får du antibiotika som förebygger infektion efter operationen. Du kan behöva antibiotika även en tid efter operationen.

Du sövs före operationen.

Så lång tid tar operationen

Operationen tar olika lång tid beroende på hur ditt bröst ska rekonstrueras. Så här lång tid brukar det ta:

 • En och en halv timme om du ska få implantat.
 • Två och en halv timmar till fyra timmar om bröstet görs med vävnad från ryggen.
 • Fyra till sex timmar om bröstet görs med vävnad från magen.

En fettransplantation tar en till två timmar.

Så länge behöver du stanna efteråt

Hur länge du behöver stanna på sjukhuset efter operationen beror på hur du mår och hur bröstet har rekonstruerats. Så här länge kan du behöva stanna:

 • En till tre dagar efter en rekonstruktion med implantat.
 • Två till fem dagar efter en rekonstruktion med LD-teknik.
 • Tre till sju dagar efter en rekonstruktion med DIEP-teknik.

Efter en fettransplantation brukar man kunna lämna sjukhuset samma dag.

Så mår du efter operationen

Det brukar göra ont när huden och vävnaden töjs ut efter operationen, särskilt om du har fått ett implantat. Det är vanligt att behöva smärtstillande läkemedel i cirka en till två veckor efter operationen. Läkaren ser till att du får den behandling du behöver.

Såret kan behöva tömmas med dränage

Operationssåret kan behöva tömmas på blod och vävnadsvätska. Då läggs en liten slang av silikon i operationssåret. Slangen leder ut vätskan i en påse utanför kroppen. Det kallas dränage.

Hur länge dränaget är kvar beror på hur mycket vätska som rinner ut. Oftast kan det tas bort efter en till tre dagar. Du kan också få åka hem med dränaget och sedan få det borttaget vid ett återbesök på kliniken där du har opererats, eller på en vårdcentral.

Minska svullnaden efter fettransplantation

Efter en fettransplantation behöver du använda kompressionskläder i fyra till sex veckor för att motverka att det blir svullet där fettet har sugits ut. Det finns olika kompressionskläder, till exempel i form av trosor om fettet har sugits från magen eller höfterna.

Ovanligt med blödningar eller infektioner

Vid alla operationer kan det bli en infektion eller en blödning. Risken är liten efter en bröstrekonstruktion.

Fråga personalen innan du lämnar sjukhuset vart du ska ringa om det till exempel plötsligt börjar spänna och göra ont, eller om du känner dig sjuk med feber.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård, om det behövs.

Sjukskrivning

Du kan behöva vara sjukskriven i mellan en och sex veckor. Den längre tiden brukar gälla efter en operation med lambå. Men vilken typ av arbete du har påverkar också.

Viktigt att du gör övningar för axeln och armen

Undvik tunga lyft i en till två månader efter operationen. Den första månaden kan du också behöva vara försiktig med hur du rör armarna och överkroppen.

Sedan är det viktigt att du kommer igång med de övningar som du får med dig från sjukhuset. Övningarna är bra för rörligheten i axeln och armen.

Vanligt med flera operationer

Du kan behöva bli opererad flera gånger efter bröstrekonstruktionen innan du är nöjd med resultatet. Det kan handla om att korrigera ärren, eller att justera bröstens storlek och utseende. Du behöver också opereras igen om bröstvårtan har tagits bort och du vill få den rekonstruerad.

Det är oftast mindre operationer då du antingen får lokalbedövning eller är sövd bara en kort stund. De flesta kan lämna sjukhuset samma dag.

När allt är klart brukar rekonstruktioner med vävnad hålla livet ut. Implantat kan så småningom behöva korrigeras eller bytas.

Så rekonstrueras bröstvårtan och vårtgården

Bröstvårtan kan rekonstrueras på något av följande sätt:

 • med en bit hud som viks upp på det nya bröstet
 • med hud från ljumsken
 • med så kallad 3D-tatuering som ser ut som en bröstvårta.

Vårtgården kan tatueras in eller rekonstrueras med hud från ljumsken eller den andra vårtgården.

Påverka och delta i din vård

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning.

Till toppen av sidan