OM COVID-19 – CORONAVIRUS

Coronainformation Gävleborg

Innehållet gäller Gävleborg

Här finns information till dig som patient om vad som gäller när du ska söka vård i Gävleborg.

Vill veta mer om bland annat symtom, när du ska söka vård och att stanna hemma när du är sjuk kan du läsa det på Om covid-19 – coronavirus.

Skärpta rekommendationer i Gävleborg

Från tisdag 23 februari fram till och med onsdag 10 mars gäller skärpta rekommendationer i Gävleborg. Du som är vuxen och besöker vården rekommenderas under denna tid att använda engångsmunskydd vid besöket. Du ansvarar själv för att ta med munskydd till besöket. Munskydd kan du köpa i matbutiker, apotek eller på nätet.

Så använder du munskydd

Ska du besöka vården?

Alla fysiska besök som inte är akuta ska vara tidsbokade. För att minska antalet personer i väntrum ska du om möjligt inte gå till mottagningen alltför lång tid innan själva besöket äger rum.

Sök akut vård

Har du behov av vård och som inte kan vänta så är det viktigt att du söker vård. Större delen av den vård som ges är fortfarande vård för andra sjukdomar och besvär än covid-19. Du kommer att få den hjälp du behöver. Vid kontakt med vården måste du berätta om du har symtom där covid-19 kan misstänkas. Det kan exempelvis vara feber, hosta, snuva, bihåleinflammation, huvudvärk, trötthet eller försämrat lukt- och smaksinne. Det är viktigt både för din egen och andras säkerhet och för att minska smittspridningen i samhället.

Ska du besöka en akutmottagning?

Tänk på att alltid i första hand ringa 1177 för rådgivning innan du besöker en akutmottagning. Utanför akutmottagningen görs en första bedömning när du söker akut vård.

Ska du besöka en hälsocentral?

Alla besök till hälsocentraler ska under rådande pandemi vara tidsbokade. Det gäller även besök för provtagning. Du som fått en tid och har symtom där covid-19 kan misstänkas kommer att hänvisas till en separat ingång eller en speciell hälsocentral. Vid de separata ingångarna har personalen särskild skyddsutrustning enligt de rekommendationer som gäller från Folkhälsomyndigheten. Detta gäller vid både privata och offentliga hälsocentraler.

Tillfälliga stängningar och sammanslagningar av hälsocentraler och dess verksamheter kan förekomma. Kontakta din hälsocentral om vad som gäller för dig.

Ska du besöka annan mottagning?

Alla besök ska under rådande pandemi vara tidsbokade. Drop-in-mottagningar är tillfälligt stängda. Det kan gälla exempelvis provtagningsmottagningar och lättakutmottagningar.

Är du medföljande eller ska du besöka någon som ligger på sjukhus?

För att minska risken för smitta på sjukhusen råder besöksförbud på samtliga vårdavdelningar på länets sjukhus. Det gäller även dig som följer med din anhörig till vårdbesök på sjukhus eller hälsocentral, men undantag kan göras. Det innebär att du som patient vid besök inte får ta med dig anhöriga eller andra medföljande om det inte finns särskilda skäl. Och du får heller inte besöka någon som är inneliggande på en vårdavdelning. Förbudet gäller tills vidare och omfattar samtliga offentliga vårdenheter inom Region Gävleborg.
 
Undantag kan göras av chef för enheten för närstående till kritiskt sjuka patienter och patienter med särskilt behov av en medföljande. Medföljare och besökare får då inte ha luftvägssymtom. Rådgör alltid med respektive avdelning om du som besökare eller medföljare har luftvägssymtom.
 
Förbudet gäller inte vårdnadshavare till barn.

Coronamottagning

Med Region Gävleborgs digitala coronamottagning kan du enkelt komma i kontakt med vården vid symtom eller frågor om coronaviruset. Chatten är öppen vardagar 7.00-16.00. Mottagningen är avgiftsfri.

Läs mer om coronamottagningen

Ambulans - anhörig får inte följa med

Anhöriga till patienter som hämtas med ambulans får inte följa med ambulanstransporten.

Undantag kan göras för närstående till kritiskt sjuka patienter och barn.

Ingen patientavgift för uteblivet besök

Avgiften för sent avbokade besök har tagits bort. Detta gäller tills vidare.

Avgiften har tagits bort för att du som har symtom som kan vara covid-19 inte ska besöka vården även om du inte hunnit avboka ditt besök. Det är dock viktigt att du meddelar mottagningen vid uteblivet besök så att du kan få vägledning gällande dina besvär och så att någon annan kan få tiden.

Du som har förkylningssymtom och inte kan skjuta på besöket ska först ringa mottagningen och rådgöra.

Egenprovtagning för corona

Om du är mycket sjuk och behöver en medicinsk bedömning ska du alltid kontakta vården.

Om du har mildare symtom kan du ansöka om att få ta ett eget prov för corona.  

Läs mer om egenprovtagning för corona 

Du som har tänkt resa

Covid-19 påverkar hur du kan resa, både i Sverige och till andra länder. 

Läs mer om råd och vad du behöver tänka på vid resa

Till toppen av sidan