Hälso- och sjukvård i Gävleborg

Hälsocentraler för dig med flerfunktionsnedsättning

Innehållet gäller Gävleborg

Du som har en omfattande och varaktig flerfunktionsnedsättning har rätt till hälso- och sjukvård på lika villkor som alla andra.

För att kunna fokusera på dig och för att öka möjligheten till jämlik hälso- och sjukvård är några hälsocentraler i länet specialiserade för att kunna ta hand om dig på bästa sätt.

De hälsocentralerna är:

Västra Gästrikland                                

Sandviken Södra Din hälsocentral

Sandviken Norra Din hälsocentral

Ljusdal                              

Ljusdal - Ramsjö Din hälsocentral 

Gävle                                 

Sätra Din hälsocentral 

Capio Hälsocentral Gävle 

Hudiksvall och Nordanstig                                         

Håstaholmens hälsocentral 

Bollnäs och Ovanåker                           

Praktikertjänst Bollnäs hälsocentral 

Söderhamn                       

Söderhamnsfjärdens hälsocentral 

Oxtorgets hälsocentral 

För dig innebär det bland annat årliga uppföljningar med att kartlägga, bedöma och planera stöd utifrån ditt behov. Du ska ha möjlighet till längre tid för vårdbesöket och att få träffa samma läkare vid varje besök.

Du får stöd från olika yrkesgrupper som till exempel läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, kurator och arbetsterapeut. Du kan också få stöd från andra vårdmottagningar, till exempel vuxenhabiliteringen eller annan specialistvård.

Finns det behov kan du få hjälp att kontakta annan vårdmottagning, kommunen, försäkringskassan eller arbetsförmedlingen.

Har du frågor eller vill ta del av detta? Då kan du välja någon av de hälsocentralerna ovan eller kontakta de om du har frågor. Du kan också kontakta Hälsovalskontoret på 026-15 40 00 eller halsoval@regiongavleborg.se.

Mer på 1177.se

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

De mänskliga rättigheterna gäller alla människor. Du som har en funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter som alla andra. Det framgår i överenskommelsen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Till toppen av sidan