Lagar och bestämmelser

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

De mänskliga rättigheterna gäller alla människor. Du som har en funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter som alla andra. Det framgår i överenskommelsen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Person i rullstol som tränar på gym. Fotografi.
Alla ska ha rätt till en bra hälsa och kunna träna.

Alla länder som är medlemmar i FN kan välja att följa det som står i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. FN är en förkortning av Förenta nationerna.

De flesta länder i världen följer denna överenskommelse. Det gäller även Sverige. Det betyder att alla som har funktionsnedsättningar ska kunna vara en del av samhället på samma villkor som andra.

Du kan läsa om samhällsstöd för barn med funktionsnedsättning här.

Dina rättigheter

Konventionen beskriver vilka rättigheter varje människa har och vad samhället behöver göra för att konventionen ska följas. Sveriges regering och riksdag, myndigheter, kommuner och regioner har det största ansvaret för det som står i konventionen.

Du ska inte bli diskriminerad

Det som styr konventionen är principen om alla människors lika värde och rätt att bestämma över sig själva. Att samhället ska vara tillgängligt för alla människor, och att ingen ska bli diskriminerad. Det betyder att du som har en funktionsnedsättning inte ska ha det sämre än andra personer.

Det här är exempel på några av rättigheterna som finns i konventionen:

 • Alla har rätt till en bra hälsa och till sjukvård.
 • Alla har rätt till trygghet och delaktighet i samhället.
 • Alla har rätt till stöd och hjälpmedel för att kunna vara delaktig i samhället.
 • Alla har rätt att få information på ett sätt som de kan ta del av.

För dig som har en funktionsnedsättning kan det till exempel innebära följande:

 • Det finns andra sätt att ta sig in i en affär än trappor, till exempel en ramp om du använder rullstol.
 • Information om busstider läses upp på busshållsplatsen.
 • Det finns textade teveprogram.
 • Det finns tydliga skyltar och symboler som är lätta att förstå.
 • Skolmiljön är bullerfri och lugn.
 • Du får själv bestämma över ditt liv och de val du gör.
 • Du kan få stöd av någon för att kunna uttrycka din åsikt och fatta ett beslut.

Berätta hur du har det

Det finns organisationer för dig som har en funktionsnedsättning, som du kan kontakta för att berätta om dina erfarenheter. Du kan också få råd och prata med andra i liknande situation. Det kan handla om hur du har det och dina möjligheter att delta i samhällslivet.

En arbetsgrupp föreslår förändringar

FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning granskar hur länderna följer konventionen. En kommitté är en arbetsgrupp.

Länderna skriver rapporter till arbetsgruppen som beskriver hur personer med funktionsnedsättning har det. Även organisationerna skriver rapporter.

Arbetsgruppen föreslår sedan hur länderna kan bli bättre på att genomföra konventionen. På så sätt kan situationen för alla som har en funktionsnedsättning bli bättre.

Till toppen av sidan