Lagar och bestämmelser

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Mänskliga rättigheter är regler där det står vilka rättigheter människor har. Alla människor har mänskliga rättigheter. I FN:s överenskommelse om rättigheter för personer med funktionsnedsättning står det att du som har en funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter som alla andra.

Person i rullstol som tränar på gym. Fotografi.

Alla FN:s medlemsländer kan välja att följa FN:s konvention, överenskommelse, om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Då lovar länderna också att följa det som står i den. Majoriteten av jordens länder har gått med på att följa FN:s konvention, Sverige också.

Det betyder att alla som har olika funktionsnedsättningar ska kunna vara en del av samhället på samma villkor som andra. Den som har en funktionsnedsättning, eller flera, får inte diskrimineras. Det betyder att hen inte ska ha det sämre än personer utan en funktionsnedsättning. Då behöver ofta hinder i samhället tas bort. Det kan handla om att det bara finns en trappa in i affären, att informationen om busshållplatser bara finns i text eller att det inte finns textning i teveprogram.

Fortfarande har många personer med funktionsnedsättning fråntagits sina mänskliga rättigheter och har det sämre än andra människor. Därför har FN:s konvention blivit till. Rätten till utbildning är ett exempel på en rättighet som personer med funktionsnedsättning inte alltid kan använda.

Det händer fortfarande i världen att barn med funktionsnedsättning skiljs från sina föräldrar och måste bo på barnhem.

Dina rättigheter

FN:s konvention beskriver rättigheterna och vad som behöver göras för att rättigheterna inte ska kränkas. Det ska hela samhället hjälpas åt med, men Sveriges regering, riksdag, kommuner och regioner har mest ansvar för att det blir så.

Här är exempel på några av dina rättigheter som finns i konventionen för barn och vuxna:

  • Du som är barn och du som är vuxen har rätt till en bra hälsa och till sjukvård.
  • Du som är barn och har en funktionsnedsättning får inte hållas undan från samhället eller lämnas utan vård och trygghet.
  • Du som är vuxen får inte bli fråntagen ditt barn för att barnet har en funktionsnedsättning. Du som är förälder med funktionsnedsättning ska inte heller bli av med ditt barn på grund av din funktionsnedsättning.
  • Du har rätt till stöd och hjälpmedel för att kunna vara delaktig i samhället.
  • Du ska kunna få samma information i former som är tillgängliga för dig. Du ska ha rätt att säga vad du vill säga. Till exempel kan du säga nej till att delta i forskning.
  • Du ska ha rätt till respekt för ditt hem och din familj. Det innebär bland annat att du får bestämma hur många barn du vill ha och att få information om hur du undviker att få barn.
  • Du har rätt till nöjen och kultur, avkoppling, fritidsaktiviteter och sport. Du som är barn ska till exempel få leka, idrotta och delta i fritidsverksamhet i skolan på samma sätt som andra barn.

Du kan berätta om din situation

Alla länder i världen som har anslutit sig till FN:s konvention väljer ut personer som tillsammans bildar Kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Kommittén är intresserad av att höra direkt av barn och vuxna med funktionsnedsättning hur de har det. Du kan ta kontakt med de organisationer som finns för dig med funktionsnedsättning för att berätta vad du tycker om hur du har det och dina möjligheter att delta i samhällslivet.

Länderna, som har lovat att följa konventionen, skriver rapporter och berättar för kommittén om hur det är i det landet för personer med funktionsnedsättning. Även organisationerna som finns för dig med funktionsnedsättning skriver rapporter. Kommittén granskar rapporterna och föreslår hur landet bättre kan genomföra konventionen. Då kan situationen förbättras för människor med funktionsnedsättning.

Till toppen av sidan