Vård om du kommer från ett annat land

Tandvård i Sverige om du kommer från annat land

Du kan ha rätt till tandvård på samma villkor som de som är försäkrade för tandvård i Sverige. Hur mycket du får betala beror bland annat på vilket land du kommer ifrån.

En kortare version av den här texten finns även på lätt svenska och översatt till flera språk.

Nödvändig eller planerad tandvård

Tandvården kan antingen vara nödvändig eller planerad. Nödvändig tandvård är tandvård som inte kan vänta tills du kommer hem igen. All annan tandvård är planerad.

Det är tandläkaren som bestämmer om du behöver nödvändig tandvård. Ett exempel är om du skadar en tand. Då beror det på hur ont du har och hur länge du ska vara i Sverige om du får nödvändig tandvård eller inte.

Tandvård om du kommer från ett nordiskt land

Du som är från ett nordiskt land betalar samma pris för nödvändig tandvård som de som bor i Sverige. Det gäller om du är i Sverige på semester, om du bor här eller är så kallad gränsarbetare.

En gränsarbetare bor i ett land men arbetar i ett annat land i Norden. Du behöver visa ditt pass eller giltigt id-kort och uppge din bostadsadress. I vissa fall kan ett intyg från Försäkringskassan behövas.

De nordiska länderna är:

  • Danmark
  • Finland
  • Norge
  • Färöarna
  • Grönland
  • Island
  • Åland.

Du som är från ett EU-land, EES-land, Schweiz eller Storbritannien

I EES ingår Norge, Island och Liechtenstein.

Nödvändig tandvård

Visa ditt EU-kort för att få nödvändig tandvård. Då betalar du samma pris som de som bor i Sverige. Du beställer EU-kort i ditt hemland. Barn ska också ha EU-kort.

Saknar du EU-kort kan du be om ett provisoriskt intyg från ditt lands motsvarighet till svenska Försäkringskassan. Det är ett intyg som fungerar på samma sätt som EU-kortet.

Du som är försäkrad i Storbritannien och Nordirland får antingen ett Global Health Insurance Card eller ett European Health Insurance Card. Korten ger dig samma rättigheter som ett EU-kort.

Planerad tandvård i Sverige

Du behöver ett intyg från ditt hemland om du vill få planerad tandvård i Sverige. På intyget ska det stå vilken tandläkare i Sverige som ska behandla dig och vilken behandling du ska få. Tandläkaren måste vara ansluten till Försäkringskassan.

Du ansöker om intyget från ditt lands motsvarighet till svenska Försäkringskassan. 

Det går att söka ersättning efteråt

Du betalar själv hela kostnaden för tandvården om du inte har ett EU-kort, provisoriskt intyg eller intyg som visar att du har rätt till planerad vård.

När du kommer hem igen kan du ansöka om ersättning för dina kostnader från ditt lands motsvarighet till svenska Försäkringskassan. Då behöver du visa kvitton på vad vården har kostat.

Det kan finnas särskilda regler i ditt hemland

Det kan finnas särskilda regler i ditt hemland om ersättning för kostnader för tandvård i efterhand. Kontakta ditt lands motsvarighet till svenska Försäkringskassan för mer information.

Du kan inte ansöka om ersättning för kostnader för tandvård i efterhand om du är försäkrad i Schweiz.

Avgiftsfri nödvändig tandvård för barn och ungdomar

Du som är ett barn eller en ungdom från ett EU-land, EES-land, Schweiz eller Storbritannien får avgiftsfri nödvändig tandvård i Sverige. Det gäller till och med den 31 december det år du fyller 23 år. Du behöver visa ditt EU-kort. 

När du har tillfälligt arbete

Du som bor och arbetar tillfälligt i Sverige ska vara försäkrad i Sverige om du kommer från ett annat EU-land, EES-land eller Schweiz. Du måste också visa ett särskilt intyg när du söker tandvård. Du ansöker om intyget hos Försäkringskassan. Då betalar du samma priser för nödvändig och planerad tandvård som de som bor i Sverige.

Tandvård för studenter

Du som är från ett EU-land, EES-land, Schweiz eller Storbritannien och studerar i Sverige kan få nödvändig tandvård om du visar ditt EU-kort. Då betalar du samma pris som de som bor i Sverige.

Du som kommer från ett land utanför EU, EES eller Schweiz

Du som kommer från ett land som inte tillhör EU, EES eller Schweiz får själv betala hela kostnaden för all ­tandvård i Sverige. Det gäller både nödvändig och planerad tandvård. Även barn och ungdomar får betala för tandvård.

Sverige har avtal med vissa länder

Sverige har ett särskilt avtal om tandvård med några länder. Avtalet innebär att personer från länderna betalar lika mycket för viss tandvård som personer som bor i Sverige. Det gäller de som kommer från Australien och delstaten Québec i Kanada. Läs på Försäkringskassans webbplats om vad som gäller för dessa länder.

Utlandssvenskar på besök i Sverige

Du som är svensk medborgare och bor utanför ett EU-land, EES-land, Schweiz eller Storbritannien får betala hela kostnaden för tandvård i Sverige. Det gäller både nödvändig och planerad tandvård.

Du som är asylsökande

Gävleborg

I Gävleborg ska du som är asylsökande söka tandvård hos Folktandvården. Det gäller också dig som vistas i Sverige utan tillstånd.

Du kan ansöka om att få leva och bo här om du har lämnat ditt hemland för att söka skydd i Sverige. Det kallas att man söker asyl. Det är Migrationsverket som tar emot ansökan om asyl och fattar beslut om du får stanna i Sverige.

Du som är vuxen och söker asyl i Sverige kan få nödvändig tandvård som inte kan vänta. Tandläkaren avgör om du behöver tandvård som inte kan vänta. Det kan vara på en mottagning hos Folktandvården eller en privat mottagning som har avtal med den region där du bor.

Vad kostar tandvården?

Du som är ett barn eller en ungdom under 18 år och söker asyl ska få tandvård på samma villkor som andra barn som bor i regionen. Du behöver inte betala för tandvården.

Du som är vuxen asylsökande får betala för nödvändig tandvård hos tandläkaren eller tandhygienisten. Avgiften är 50 kronor för varje besök. Kan du inte betala för din behandling direkt har du ändå rätt att få tandvården.

Det finns en övre gräns för hur mycket du behöver betala för läkemedel på recept. Du kan ansöka om bidrag från Migrationsverket för utgifter för sjukvård, tandvård och receptbelagda läkemedel. Du ska ha haft kostnader som överstiger en viss summa inom sex månader för att få bidraget.

Kort som styrker vem du är

För att få tandvård för 50 kronor per besök ska du visa ett så kallat LMA-kort. Du får kortet av Migrationsverket när du söker asyl.

LMA betyder lagen om mottagande av asylsökande. Kortet är en tillfällig identitetshandling som gäller medan du söker asyl.

Barn får också ett LMA-kort när de söker asyl.

Du som är i Sverige utan tillstånd

Den som är i Sverige utan tillstånd har inte ansökt eller har fått nej på en ansökan om att leva och bo här. Det kallas också för att vara papperslös.

Du som är i Sverige utan tillstånd och har fyllt 18 år kan få tandvård som inte kan vänta. Du betalar då 50 kr för varje besök. 

Du som är ett barn eller en ungdom under 18 år ska få tandvård på samma villkor som andra barn som bor i regionen. Du behöver inte betala för tandvården.

Mer på 1177.se

Tandvård när du är över 23 år - statligt tandvårdsstöd

Fram till och med det år du fyller 23 år är din tandvård avgiftsfri. 1 januari det år du fyller 24 år börjar du betala för din tandvård. Om du är folkbokförd i Sverige får du då börja ta del av det statliga tandvårdsstödet.

Vård om du kommer från ett annat land

Här kan du läsa om vad som gäller för dig som inte har en socialförsäkring i Sverige. Många av texterna är också översatta till andra språk.

Till toppen av sidan