Sjukresor och färdtjänst

Patientboende – patienthotell

Du som reser långt för en behandling eller undersökning kan behöva övernatta i den stad där du får vård. Ibland finns möjligheten att bo på ett så kallat patientboende eller patienthotell.

Det är reglerna i regionen där du är folkbokförd som gäller för dig. Välj region högst upp på sidan för att få rätt information.

Var finns patientboenden?

Ett patientboende ligger i närheten av det sjukhus eller den mottagning som du ska besöka.

Boenden för barn och deras familjer

På vissa sjukhus finns det boenden som är anpassade för barn som får vård. Där kan barn bo tillsammans med närstående under tiden behandlingen pågår.

Gävleborg

I Gävleborg kan du få bo på ett hotell i centrala Gävle, det är inte så långt från sjukhuset. Behöver du hjälp med hur du tar dig mellan hotellet och sjukhuset kan du fråga personalen på vårdenheten där du ska få vård.

Vem kan bo på ett patientboende?

Det är personalen i regionen där du är folkbokförd som beslutar om du kan bo på ett patientboende. 

Gävleborg

Du kan få bo på ett patienthotell om du behöver vård under en period, men inte behöver vara inlagd på ett sjukhus dygnet runt.

Här är exempel på tillfällen när det kan passa att bo på ett patienthotell:

  • Du ska få vård flera dagar i rad och bor långt från sjukhuset.
  • Du behöver återhämta dig efter en behandling.
  • Du har fött barn och behöver återhämta dig tillsammans med ditt barn.

Närstående vuxna och barn kan bo med dig på patienthotellet. Närstående kan också få bo på ett patienthotell medan du vårdas på en avdelning.

Vårdpersonal bokar rummet

Det är den som ansvarar för din vård som avgör om du får bo på patienthotell. Du brukar få bo där så länge som det är nödvändigt. Vänd dig till vårdpersonalen på den mottagningen eller avdelningen du ska få vård från för att få ett rum bokat.

Hur fungerar ett patientboende?

Ett patientboende fungerar ungefär som ett vanligt hotell. Tanken är att du som bor där inte har behov av vård dygnet runt. Du sköter dig därför själv så mycket som det går.

De flesta boenden serverar frukost. På en del boenden finns det också en restaurang där du kan äta lunch och middag. Ibland finns det kök där du kan laga egen mat.

På vissa patientboenden finns det vårdpersonal tillgänglig.

Vad kostar det?

Vad det kostar att bo på ett patientboende varierar mellan regionerna. I en del regioner är det kostnadsfritt och i andra regioner får du betala en mindre kostnad själv.

Oftast ingår endast frukost och du får betala för övriga måltider under dagen.

Gävleborg

För dig som är patient kostar det inget extra att bo på hotellet. Har du en närstående betalar hen 275 kronor per dygn. I priset ingår frukost.

Läs mer på 1177.se

Sjukresor i Gävleborg

En sjukresa är en resa mellan ditt hem och en vårdgivare i direkt anslutning till en vårdkontakt, exempelvis läkare, sjukgymnast, tandläkare eller kurator.

Sjukresor

Du kan ansöka om ersättning för de kostnader du har haft för resor mellan ditt hem och exempelvis en vårdcentral, tandläkare eller ett sjukhus. Det gäller endast resor som du gjort på grund av din sjukdom eller förlossning.

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Till toppen av sidan