Lagar och bestämmelser

Patientsäkerhet i Region Gävleborg

Innehållet gäller Gävleborg

Region Gävleborg arbetar hela tiden med att göra vården säkrare och att skydda dig mot skador när du får vård. Som patient kan du också bidra på olika sätt.

Du kan exempelvis ställa frågor om det är något som du inte förstår. Eller berätta för vårdpersonalen om du upplever att någonting är fel. Om du deltar aktivt i den vård du får ökar säkerheten och vården blir bättre.

Till toppen av sidan