Tandhälsa

Tandvård för dig upp till och med 24 år i Gävleborg

Innehållet gäller Gävleborg

Region Gävleborg ansvarar för att alla personer upp till och med 24 år erbjuds regelbunden tandvård. Inom Region Gävleborg har du avgiftsfri tandvård till och med 31 december det år du fyller 24 år. Det gäller för invånare som är folkbokförda i Gävleborgs län. Den tandvård som görs utifrån ett vårdbehov är avgiftsfri.

Från och med 3 års ålder gäller fritt val av tandvårdsklinik. Region Gävleborgs beställarenhet för tandvård skickar i god tid ett informationsbrev till föräldrar till länets samtliga 3-åringar. Om du inte gör ett aktivt val listas ditt barn på närmaste folktandvårdsklinik. Det går att byta tandvårdsklinik när du så önskar. Ta då kontakt med den klinik du önskar byta till.

Om du är nyinflyttad till länet får du på samma sätt ett brev där du uppmanas att kontakta den tandvårdsklinik som du vill tillhöra. Om du inte gör ett aktivt val kommer närmaste folktandvårdsklinik att skicka kallelse eller erbjudande. 

Alla får erbjudande om att komma till tandvården minst vart tredje år. Den som utför tandvården avgör efter en individuell bedömning hur ofta undersökning behöver göras. 

Hitta tandläkare

Tandläkare som tar emot personer upp till och med 24 år

Bergsjö

Folktandvård

Folktandvården Bergsjö  
Jordgubbsvägen 4
820 70 Bergsjö
0652-366 40
ftv.bergsjo@regiongavleborg.se 

Bollnäs

Folktandvård

Folktandvården Bollnäs
Stationsgatan 7
Box 304  
821 24 Bollnäs 
0278-389 90
ftv.bollnas@regiongavleborg.se 

Privat tandläkare

Tandläkarna Dellborg och Nordin
Apoteksgatan 9
821 43 Bollnäs
0278-147 70
070-656 86 15

Deldent AB
Nygatan 4
821 42 Bollnäs
0278-147 90

Smile Tandvård
Collinigatan 2
821 43 Bollnäs
0278-61 14 40

Delsbo

Folktandvård

Folktandvården Delsbo
Björkgatan 3, hälsocentralen
820 60 Delsbo 
0653-71 71 71
ftv.delsbo@regiongavleborg.se

Privat tandläkare

Tandläkarna Dellborg&Nordin
Storgatan 12
820 60 Delsbo
0653-161 60 jourtid 070-656 86 15
delsbo@dellborgnordin.se

Edsbyn

Folktandvård

Folktandvården Edsbyn
Långgatan 17
828 32 Edsbyn
0271-227 30
ftv.edsbyn@regiongavleborg.se

Privat tandläkare

Gunilla Berglund
Fallrisgatan 6
828 31 Edsbyn
0271-205 45
kontakt@tandlakareberglund.se 

Gävle

Folktandvård

Folktandvården Andersberg
Vinddraget 22
802 77 Gävle
026-15 55 85
ftv.andersberg@regiongavleborg.se

Folktandvården Bomhus
Solgårdsgatan 2
804 30 Gävle
026-15 55 95
ftv.bomhus@regiongavleborg.se

Folktandvården Slottstorget
Slottstorget 3, 4 trappor
Box 124 
801 03 Gävle
026-15 56 00
ftv.slottstorget@regiongavleborg.se

Folktandvården Strömsbro
Gröna vägen 7
806 47 Gävle
026-15 56 30
ftv.stromsbro@regiongavleborg.se

Folktandvården Sätra
Norrbågen 32
806 31 Gävle
026-15 56 35
ftv.satra@regiongavleborg.se

Folktandvården Valbo
Bäckvägen 4
818 31 Valbo
026-15 56 40
ftv.valbo@regiongavleborg.se

Folktandvården Hedesunda
Norra Stiftelsevägen 6
810 40 Hedesunda
026-15 56 00
ftv.hedesunda@regiongavleborg.se

Privata tandläkare

Maria Sjökvist 
Norra Rådmansg 8 A 
803 11 Gävle 
026-12 46 05 
maria.sjokvist.tdl.@telia.com

Mohammad Yazdani
Nygatan 24
803 11 Gävle
026-12 32 91
tandakuten@gavle.se

Anna Zetterqvist 
Tandlaget Borr och Tång 
Nygatan 26 
803 11 Gävle 
026-51 90 57 
anna-zetterqvist@ptj.se 

Dina tandläkare
Norra Slottsgatan 5
803 20 Gävle
026-12 65 50

Ellen Järperyd
Nygatan 26
803 11 Gävle
026-12 28 18
ellen.jarperyd@ptj.se 

Kristina Östling
Nygatan 26
803 11 Gävle
026-12 55 05

Gävle Implantatklinik
Norra Rådmansgatan 8C
803 11 Gävle
026-12 20 08

Tony Andersson
Valbo Privattandläkare AB
Valbovägen 314
818 32 Valbo
026-13 13 03
070-674 12 23

Hofors

Folktandvård

Folktandvården Hofors
Centralgatan 14
813 30 Hofors
0290-297 70
ftv.hofors@regiongavleborg.se

Privat tandläkare

Hofors tandvård ochSmile Tandvård
Collinigatan 2
821 43 Bollnäs
0278-61 14 40 implantat
Tallmogatan 11
813 30 Hofors
0290-203 00

Hudiksvall

Folktandvård

Folktandvården Hudiksvall
Sjögatan 11
824 50 Hudiksvall
0650-928 90
ftv.hudiksvall@regiongavleborg.se

Privat tandläkare

Jessi Barka
Bankgränd 2
824 43 Hudiksvall
0650-181 50
jessi.barka@ptj.se

Kerstin Englund
Bankgränd 2
824 43 Hudiksvall
0650-181 50
kerstin.englund@ptj.se

Urban Englund
Bankgränd 2
824 43 Hudiksvall
0650-181 50
urban.englund@ptj.se 

Tandläkarna Drottninggatan, Max Andrup
Drottninggatan 10
824 30 Hudiksvall
0650-160 70
gia.lang@tandlakarna.se

Andreas Bäckgren
Bankgränd 2
824 43 Hudiksvall
0650-181 50
andreas.backgren@ptj.se

Ljusdal 

Folktandvård

Folktandvården Järvsö
Barnstugevägen 2
820 40 Järvsö
0651-176 60
ftv.ljusdal@regiongavleborg.se

Folktandvården Ljusdal
Södra Järnvägsgatan 44
827 32 Ljusdal
0651-176 60
ftv.ljusdal@regiongavleborg.se

Privat tandläkare

Jörgen Brandell
Färila Munhälsa
Annbacksvägen 14
820 41 Färila
0651-200 40
jorgen@farilamunhalsa.se 

Tandläkarna Dellborg&Nordin
Norra Järnvägsgatan 43
827 32 Ljusdal
0651-120 44 jourtid 070-656 86 15 
ljusdal@dellborgnordin.se

Pernilla Skogh
Stationsgatan 21B
820 40 Järvsö
0651-400 64
skogh6@telia.com 

Hans-Erik Rahm 
Hotellgatan 20B  
827 32 Ljusdal 
0651-71 10 30
hanserikrahm@gmail.com 

Ockelbo

Folktandvård

Folktandvården Ockelbo
Sjöängsvägen 26
816 30 Ockelbo
0297-403 35
ftv.ockelbo@regiongavleborg.se

Privat tandläkare

Carl Östberg
Norra Åsgatan 15
816 31 Ockelbo
0297-408 53
carl.ostberg@ptj.se 

Sandviken

Folktandvård

Folktandvården Sandviken
Gävlevägen 80
811 32 Sandviken
026-27 81 83
ftv.sandviken@regiongavleborg.se

Privat tandläkare

Dentema tandvård AB
Torggatan 1B
811 39 Sandviken
026-25 74 40
info@dentema.se

Söderhamn

Folktandvård

Folktandvården Söderhamn
Kungsgatan 8
826 30 Söderhamn
0270-778 00
ftv.soderhamn@regiongavleborg.se

Privata tandläkare

Danielsson C & S-E
Oxtorgsgatan 23
826 32 Söderhamn
0270-152 10
mail@tdanielsson.se

Tandhörnan
Mehrdad Falakeh
Kungsgatan 20
826 30 Söderhamn
0270-20 42 11 
mehrdad.falakeh@ptj.se 

Bernd Zieger
Tandläkargruppen
Norra Hamngatan 7
826 30 Söderhamn
0270-124 52
bernd.zieger@tandgruppen.nu 

Till toppen av sidan