Tandhälsa

Tandvård för dig upp till 24 år inom Region Gävleborg

Innehållet gäller Gävleborg

Region Gävleborg ansvarar för att alla personer upp till 24 år erbjuds regelbunden tandvård. Inom Region Gävleborg har du avgiftsfri tandvård till och med 31 december det år du fyller 24 år. Det gäller för invånare som är folkbokförda i Gävleborgs län. Den tandvård som görs utifrån ett vårdbehov är avgiftsfri.

Från och med 3 års ålder gäller fritt val av tandvårdsklinik. Region Gävleborgs beställarenhet för tandvård skickar i god tid ett informationsbrev till föräldrar till länets samtliga 3-åringar. Om du inte gör ett aktivt val listas ditt barn på närmaste folktandvårdsklinik. Det går att byta tandvårdsklinik när du så önskar. Ta då kontakt med den klinik du önskar byta till.

Om du är nyinflyttad till länet får du på samma sätt ett brev där du uppmanas att kontakta den tandvårdsklinik som du vill tillhöra. Om du inte gör ett aktivt val kommer närmaste folktandvårdsklinik att skicka kallelse eller erbjudande. 

Alla får erbjudande om att komma till tandvården minst vart tredje år. Den som utför tandvården avgör efter en individuell bedömning hur ofta undersökning behöver göras. 

Till toppen av sidan