Rehabiliteringsmedicin i Gävleborgs län

Hjärnrehabiliteringsteam

Innehållet gäller Gävleborg

Hjärnrehabteamet är en del av rehabiliteringsmedicin och finns på Sandvikens närsjukhus. Teamet erbjuder stöd och behandling i öppenvård för patienter med en förvärvad hjärnskada.

Teamet arbetar för att du som patient bättre ska kunna hantera dina besvär så att du lättare kan återanpassa dig till familjen, arbetslivet och samhället.

Tillsammans med dig som patient och din närstående gör teamet en individuell rehabiliteringsplan. I det fortsatta rehabiliteringsarbetet är du och din närstående en viktig del av teamet.

För att komma till hjärnrehabteamet behövs en remiss eller egen vårdbegäran som skickas in via 1177 Vårdguidens e-tjänst.

Verksamheten finansieras av Region Gävleborg, vilket innebär att du betalar patientavgift vid besök. Högkostnadsskydd gäller.

Till toppen av sidan