Före och efter operation

Rökfri och alkoholfri i samband med operation

Innehållet gäller Gävleborg

När du ska opereras är det viktigt att du förbereder dig. Ju bättre din kropp mår innan operationen desto större chans är det att resultatet blir bra. Om du använder tobak och eller alkohol påverkas resultatet av din operation negativt. Därför är det viktigt att du är rök- och alkoholfri i samband med din operation.

Rökning

Du som röker har en ökad risk att drabbas av dålig sårläkning, sårinfektion, ökad ärrbildning samt problem med hjärta, lungor och blodkärl i samband med din operation.

Detta kan medföra längre vårdtid och rehabiliteringstid. För den som slutar röka före sin operation minskar risken för komplikationer succesivt. Efter åtta veckors rökstopp är risken för komplikationer på samma nivå som för den som inte röker eller snusar. Även om du genomgått en akut operation, och av förklarliga skäl inte hunnit sluta använda tobak i förväg, har du mycket att vinna på att låta bli att använda tobak efter operationen.

 • Rekommendationen är att du är rökfri 6–8 veckor före operationen.
 • Rökfrihet bör även eftersträvas minst 6 veckor efter operation för att
  uppnå de bästa förutsättningarna för ett gott resultat.

Tänk på att:

 • Röka färre cigaretter minskar tyvärr inte risken. Det är total rökfrihet som gäller.
 • Se inte snusning eller e-cigaretter som ett alternativ till rökning. Tobakens ämnen är skadliga oavsett på vilket sätt du får i dig dem. Om du behöver hjälpmedel så kan nikotinläkemedel öka dina chanser att sluta med tobak.

Alkohol

Att dricka alkohol ofta, eller i större mängder, ökar risken för blödningar, dålig sårläkning, sårinfektion, samt problem med hjärta och lungor i samband med din operation. Detta kan medföra längre vårdtid och rehabiliteringstid. Den nedre gränsen för hur stor mängd alkohol som är skadlig i samband med operation är ännu inte klarlagd men det finns en riskökning även vid låg eller måttlig alkoholkonsumtion.

Rekommendationen är att du har ett alkoholuppehåll 4-8 veckor före operationen och gärna en tid efter din operation.

Tänk på att:

 • Det är bra om du funderar över dina alkoholvanor. Ett första steg till att bli medveten om ditt alkoholintag är att föra dagbok. Använd gärna tabellen nedan.
Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Antal standardglas
1                
2                
3                

Ett standardglas motsvarar: 

 • Folköl 50 cl
 • Starköl 33 cl
 • Stark starköl 25 cl
 • Vin 12-15 cl
 • Starkvin 8 cl
 • Sprit 4 cl

Stöd och hjälp

I filmen berättar överläkare Lina Hellman om varför det är så viktigt att vara rökfri och alkoholfri före och efter en operation.

Tobak

 • Tobaksavvänjning i grupp: Kontakta Hälsotorget som finns i huvudentrén vid Gävle sjukhus och Hudiksvalls sjukhus.
 • Tobaksavvänjning individuellt: Kontakta din hälsocentral.
 • Sluta-röka-linjen 020- 84 00 00. Läs mer på slutarokalinjen.org.

Alkohol

 • Alkohollinjen 020-84 44 48.
 • Alkoholhjälpen.se.
 • Alkoholrådgivning: Kontakta din hälsocentral. 

Har du frågor?

Välkommen med dina frågor om rök- och alkoholfria operationer till den mottagning du är kallad till.

Till toppen av sidan