Att få hjälpmedel

Kom-X Region Gävleborg

Innehållet gäller Gävleborg

Kom-X vänder sig till barn, ungdomar och vuxna med olika funktionsnedsättning såsom kommunikationssvårigheter, rörelsenedsättning, intellektuell funktionsnedsättning och synnedsättning eller blindhet. Kom-X kan hjälpa dig som bor i Gävleborgs län och behöver hjälpmedel som underlättar kommunikation eller datoranvändning.

Kom-X är till för att underlätta kommunikation och ge förutsättningar för ett fungerande vardagsliv med god livskvalitet, självständighet och ökad delaktighet i samhället.

Mottagningen finns på Gävle sjukhus, ingång 22. På Kom-X arbetar arbetsterapeut, logoped, specialpedagog och synpedagog som är speciellt inriktade på kommunikation och datorbaserade hjälpmedel.

Rätten att kommunicera

Att kommunicera är en mänsklig rättighet. Alla människor kan inte tala, men alla har något att säga. I kommunikationen använder vi gester, pekningar, ansiktsuttryck, kroppsspråk och skrift som alternativ eller i kombination med tal.

Den som har kommunikativa svårigheter kan behöva hjälp både med att uttrycka sig och att förstå vad andra säger. För att kunna uttrycka sig och förstå så bra som möjligt behövs en kommunikativ miljö där omgivningen anpassar sig till individens behov och stimulerar samspel och kommunikation. På Kom-X kan du som har kommunikationssvårigheter få individuellt anpassat stöd samt stöd och utbildning till din omgivning.

Rätten att kommunicera

Till toppen av sidan