Spottkörtelsten

Allmänt

I anslutning till munhålan har man tre par spottkörtlar som bildar saliv. Spottkörtelsten eller spottsten består av kalciumsalter och beståndsdelar från saliven. De bildas där saliven rinner ut i munnen. När stenen fastnar blir det svårare för saliven att komma ut i munnen. Spottkörtelstenar är ganska vanliga, men orsaken till att de bildas är inte helt klarlagd.

Om man är torr i munnen är det vanligare att man får spottkörtelsten. Sjukdomar och läkemedel som orsakar muntorrhet ökar därför risken. Sjögrens syndrom är en av de sjukdomar som ökar risken att få spottsten. Exempel på läkemedel är vissa blodtrycks- och allergimediciner.

Oftast kommer spottkörtelstenar ut av sig själva och leder inte till att man får några kvarstående besvär.

Symtom

Om man har en spottkörtelsten blir man ofta svullen och öm i eller invid munhålan. Ibland har man ont längre fram, ibland längre bak i munnen. Var besvären uppstår beror på vilken körtel som har drabbats. Det brukar också göra mer ont när man äter eftersom körteln då utsöndrar mer saliv.

Behandling

Receptfria värktabletter kan lindra besvären. Att massera längs med den svullna körteln och att stimulera bildningen av saliv genom att suga på något syrligt, till exempel en bit citron, kan göra att stenen lossnar lättare.

En spottkörtelsten som inte lossnar av sig själv och som fortsätter att orsaka obehag kan man behöva få borttagen av en läkare. Det är oftast ett mindre ingrepp, där gången som leder ut i munnen vidgas eller öppnas så att stenen kan tas bort. Ibland kan hela spottkörteln behöva avlägsnas, men det är ovanligt. Det brukar inte ge några kvarstående besvär.

När ska man söka vård?

Om man har stora besvär som inte går över kan man kontakta en vårdcentral.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

 
Senast uppdaterad:
2013-07-22
Skribent:

Fredrik Settergren, läkare, specialist i allmänmedicin, Samariterhemmets Vårdcentral, Uppsala

Redaktör:

Anna Dahllöv, 1177 Vårdguiden