Habiliteringens kurser, grupper och utbildningar

För vuxna och dina närmaste

Innehållet gäller Dalarna

En stor del av Habiliteringen Dalarnas vård ges via grupper, kurser och föreläsningar. Habiliteringens kurser är kostnadsfria för patienter och anhöriga.

Efter din intresseanmälan kommer habiliteringens personal att meddela dig om beslut gällande kursen. Svar på intresseanmälan kan dröja under semesterperioden vecka 26-32.

 

Information om samhällsstöd inför vuxenblivandet

Informationen riktar sig till anhöriga och företrädare till ungdomar och vuxna med habiliteringskontakt. Information ges under ett tillfälle och kan ges på plats på någon av habiliteringens mottagningar eller digitalt. Informationen rör ekonomi, stöd från kommun och andra aktörer samt ställföreträdarskap.

Gör intresseanmälan här

Intellektuell funktionsnedsättning -

diagnosinformation

Informationen ges under 1 tillfälle och kan ges på plats på någon av Habiliteringens mottagningar eller digitalt. Diagnosinformationen vänder sig till anhöriga och nätverk till barn och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Syftet är att ge grundläggande kunskaper om diagnosen. Du får träffa andra anhöriga och nätverk. Att lära dig förstå vad diagnosen intellektuell funktionsnedsättning innebär är en viktig del i att kunna stötta den som har diagnosen.

Autism - diagnosinformation

Informationen ges under 1 tillfälle och kan ges på plats på någon av Habiliteringens mottagningar eller digitalt. Diagnosinformationen vänder sig till anhöriga och nätverk till barn och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Syftet är att ge grundläggande kunskaper om diagnosen. Du får träffa andra anhöriga och nätverk. Att lära dig förstå vad diagnosen autism innebär är en viktig del i att kunna stötta den som har diagnosen.

Gör intresseanmälan här (du behöver logga in)

Tillfälliga kurser/utbildningar

Aktiviteter i sommar

Här är sommarkatalogen med aktiviteter för 2024 för dig som är över 15 år och har funktionsnedsättning.

Sommarkatalog 2024 (pdf, 12 sidor)

Till toppen av sidan