Problem med att se bokade tider.Det här meddelandet avser Dalarna

Det är tyvärr problem i e-tjänsten och det går inte att se sina bokade tider. Felsökning pågår.

Habiliteringen i Dalarna

Habiliteringens kurser, grupper och utbildningar

Innehållet gäller Dalarna

För patienter, anhöriga och samhällsaktörer.

Aktuella artiklar

För barn och din familj

En stor del av Habiliteringen Dalarnas vård ges via grupper, kurser och föreläsningar. Habiliteringens kurser är kostnadsfria för patienter och anhöriga. Du som är förälder har möjlighet att ansöka om tillfällig föräldrapenning (VAB) för att delta i våra grupper.

För vuxna och dina närmaste

En stor del av Habiliteringen Dalarnas vård ges via grupper, kurser och föreläsningar. Habiliteringens kurser är kostnadsfria för patienter och anhöriga.

Utbildningar för samverkanspartners

Utbildningar som vänder sig till verksamheter som kommer i kontakt med Habiliteringens målgrupp så som LSS-verksamheter, skolor, vårdaktörer med flera.

Till toppen av sidan