Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Vården i Dalarna

Söka psykiatrisk vård för barn och unga i Dalarna

Innehållet gäller Dalarna

En första hjälp om man mår psykiskt dåligt kan vara att prata med någon betydelsefull vuxen till exempel en förälder, kompis, någon på skolan, fritids eller arbetsplatsen. Men man kan också behöva mer hjälp och då finns den på olika ställen i samhället.

Välj mellan privat eller offentlig vårdgivare

Det nya vårdvalssystemet gör att det finns fler mottagningar inom psykiatri sedan 2022 i Dalarna. Det innebär att barn och ungdomar har rätt att välja mellan privat eller offentlig vårdgivare för sin vård inom psykiatri. För att söka vård inom psykiatrin behöver du egenremiss, remiss från socialtjänst, skolhälsovård eller primärvården.

I Dalarna finns BUP mottagningar som drivs av Region Dalarna eller privata BUP mottagningar som arbetar på uppdrag av Region Dalarna. Oavsett vilken mottagning du som patient väljer är avgiften för besöket lika mycket. Observera att uteblivet besök utan avbokning i tid debiteras dig som patient. 

Region Dalarna har avtal med följande mottagningar. Alla mottagningar som ingår i vårdvalssystemet arbetar utifrån samma förutsättningar. 

  • Barn och ungdomspsykiatri Avesta
  • Barn och ungdomspsykiatri Borlänge
  • Barn och ungdomspsykiatri Falun
  • Barn och ungdomspsykiatri Ludvika
  • Barn och ungdomspsykiatri Mora
  • Psykiatripartners Barn- och ungdomspsykiatri Falun
  • Capio Barn- och ungdomspsykiatri Falun
  • JeWe Barn- och ungdomspsykiatri Borlänge
  • Kiron Care Barn- och ungdomspsykiatri Hedemora

Lättare psykiska besvär

Vid lättare psykiska besvär som lätt eller medelsvår depression eller ångest, sömnsvårigheter, kris- eller sorgreaktion ska man i första hand vända sig till sin vårdcentral för att få hjälp. Läkaren på vårdcentralen remitterar vidare till psykiatrin om det behövs:

Vårdcentraler i Dalarna

Man kan också vända sig till ungdomsmottagningen där man bor:

Ungdomsmottagningar i Dalarna

Går man i skolan kan man vända sig till elevhälsan vid den skola där man går.

Allvarligare psykiska besvär

Vid allvarligare psykiska besvär, till exempel svårare depressioner, psykoser, ätstörningar kan man vända sig direkt till den psykiatriska vården.

Är man under 18 år vänder man sig till den barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP):

Barn- och ungdomspsykiatri i Dalarna

Är man 18 år eller äldre vänder man sig till den vuxenpsykiatriska mottagningen på orten:

Vuxenpsykiatri i Dalarna

Till både BUP och vuxenpsykiatrin kan man söka själv eller remitteras från övrig hälso och sjukvård. Till BUP kan även andra som till exempel skola, socialtjänst eller ungdomsmottagning remittera.

Akuta psykiska besvär

0-17 år

Under kontorstid kontaktar man den Barn- och ungdomspsykiatriska öppenvårdsmottagning som är knuten till den kommun man bor:

Barn- och ungdomspsykiatri i Dalarna

Utanför kontorstid ringer man 023-49 20 70.

Om du är 18 år eller äldre

Under kontorstid kontaktar man den Psykiatriska öppenvårdsmottagning som är knuten till den kommun där man bor:

Vuxenpsykiatri i Dalarna

Behöver man akut hjälp utanför kontorstid, kontaktar du psykiatrins Akutmottagning i Säter som är öppen dygnet runt: Psykiatriska Akutmottagningen 0225-49 44 00

Psykiatrisk akutmottagning Säter

Vid livshotande tillstånd ring 112.

Fråga om råd

Fråga vården via 1177 e-tjänster och få svar inom två arbetsdagar.

Ring en telefonjour eller rådgivning, till exempel BRIS:

Råd och stöd på chatt och telefon

Telefonmottagning för dig med samisk bakgrund - Region Dalarna

Du som är 18 år eller äldre, har samisk bakgrund och bor i Dalarna kan vända dig till vår telefonmottagning för att få hänvisning, information och rådgivning om psykisk hälsa och stöd i vart du ska vända dig om du är i behov av vård. Ärendet behöver inte gälla dig själv, du kan även ringa om du har någon i din närhet som mår dåligt och du har funderingar på vilket stöd som finns att få.

Den du får tala med är sjuksköterska inom psykiatrisk specialistvård och har kunskap om samers livsvillkor genom sitt deltagande inom Nätverket för Samisk hälsa. 

Öppettider:

Telefonmottagningen har öppet tisdagar udda veckor kl. 13:00 – 15:00

Telefonnummer:

070-282 94 51

Välkommen att kontakta oss!

Till toppen av sidan