Bup i Dalarna

Välja Bup-mottagning i Dalarna

Innehållet gäller Dalarna

Här finns information om vilka Bup-mottagningar som finns i Dalarna. Du kan välja mellan offentlig eller privat vårdgivare.

Vårdvalssystemet gör att barn och ungdomar har rätt att välja mellan privat eller offentlig vårdgivare för sin vård inom psykiatri. För att söka vård inom psykiatrin behöver du egenremiss, remiss från socialtjänst, skolhälsovård eller primärvården.

Välj mellan privat eller offentlig vård

I Dalarna finns Bup-mottagningar som drivs av Region Dalarna (offentlig vårdgivare) och mottagningar som arbetar på uppdrag av Region Dalarna (privat vårdgivare). Oavsett vilken mottagning du som patient väljer är avgiften för besöket lika mycket. Observera att uteblivet besök utan avbokning i tid debiteras dig som patient. 

Alla mottagningar som ingår i vårdvalssystemet arbetar utifrån samma förutsättningar. Region Dalarna har avtal med följande mottagningar. 

  • Barn och ungdomspsykiatri Avesta
  • Barn och ungdomspsykiatri Borlänge
  • Barn och ungdomspsykiatri Falun
  • Barn och ungdomspsykiatri Ludvika
  • Barn och ungdomspsykiatri Mora
  • Psykiatripartners Barn- och ungdomspsykiatri Falun
  • Capio Barn- och ungdomspsykiatri Falun
  • JeWe Barn- och ungdomspsykiatri Borlänge
  • Kiron Care Barn- och ungdomspsykiatri Hedemora

Enligt lagen om valfrihetssystem har Region Dalarna skyldighet att informera om alla mottagningar som har avtal inom Vårdval Bup. Syftet är att du som invånare ska kunna göra ett väl grundat val. 

Tillgänglighet

På väntetider.se kan du jämföra tillgängligheten Bup-mottagningar i Dalarna med hela landet.

Bup har målsättningen med förstärkt vårdgaranti, som innebär att barn och ungdomar inte ska behöva vänta längre än 30 dagar på en första bedömning samt ytterligare 30 dagar till en fördjupad utredning eller behandling.

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) Väntetider i vården (vantetider.se)

Avstånd till busshållplats och handikapparkering
Kommun Mottagning Avstånd till
handikapparkering
Avstånd till
busshållplats

Avesta

Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning Avesta

30-40 meter

150 meter

Borlänge

Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning Borlänge 

20 meter

50 meter

Borlänge

JeWe Barn- och ungdomspsykiatri Borlänge (privat)

20 meter

170 meter

Hedemora

Kiron Care Barn- och ungdomspsykiatri Hedemora (privat)

20 meter

350 meter

Ludvika

Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning Ludvika

30 meter

30 meter

Mora

Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning Mora

65 meter

110 meter

Falun

Barn-och ungdomspsykiatrisk mottagning Falun

10 meter

100-170 meter

Falun

Psykiatripartners Barn- och ungdomspsykiatri Falun (privat)

40 meter

400 meter

Falun

Capio Barn- och ungdomspsykiatri Falun (privat)

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Till toppen av sidan