Kostnader och ersättningar inom tandvård

Om du inte har råd med tandvård

Ibland kan du behöva tandvård fast du inte har råd att betala för den. I så fall kan det finnas olika lösningar som ändå gör att du kan få den tandvård du behöver. Du kan få en avbetalningsplan eller ansöka om ett lån till exempel. Ibland kan det också finnas behandlingar som är billigare än den som tandläkaren först föreslog.

Du behöver oftast få vård som fort som möjligt om du har ett akut behov av tandvård. Men om det inte är så bråttom kan du jämföra olika behandlingar. Då hinner du lägga upp en plan för i vilken takt du vill att behandlingen ska ske så att du kan betala en del i taget.

Som en sista utväg kan du ibland få ekonomisk hjälp från socialtjänsten.

Det finns alltid ett referenspris på en behandling. Tandläkaren kan ta mer betalt än vad referenspriset är, men också mindre. Du ska alltid få veta vad referenspriset är.

Dalarna

Oreglerade förfallna skulder hos Folktandvården Dalarna

Behandlingsstopp. Patienten ska inte ha några oreglerade förfallna skulder innan ny behandling påbörjas. Akut behandling (värk och infektioner) och som ej kan anstå (allvarliga allmänmedicinska tillstånd), kan däremot inte nekas trots att en patient har oreglerade förfallna skulder hos Folktandvården Dalarna.

Detta gäller alla oreglerade förfallna skulder hos Folktandvården Dalarna oavsett om var behandlingen utförts eller var skulden finns (hos Folktandvården Dalarna, inkassobolag eller Kronofogden). Har patienten skuldsanering hos Kronofogden räknas det som en skuld ända tills skuldsaneringen är slutförd.

Patienten är endast ansvarig för skulder som uppkommit efter dennes myndighetsdag.

Till toppen av sidan