Kostnader och ersättningar inom tandvård

Vad kostar tandvård?

Vad du betalar för tandvård varierar mellan olika mottagningar. Därför kan det löna sig att jämföra priser innan du väljer tandläkare eller tandhygienist. Hur mycket du behöver betala för tandvård beror bland annat på hur gammal du är och vilka behandlingar du behöver.

För tandvård betalar du själv en stor del av kostnaden. Det är viktigt att fråga tandläkaren eller tandhygienisten vad en undersökning eller behandling kommer att kosta. Du har rätt att få veta det i förväg.

Dalarna

Vad kostar tandvården i Dalarna?

Innan en undersökning eller behandling påbörjas, ska du få information om kostnaden för åtgärden. Om förutsättningarna för behandlingsförslaget eller kostnaden ändras ska du informeras om detta och om anledningen till ändringen. För barn och ungdomar är besöket avgiftsfritt till och med det år du fyller 23 år.

Priser allmäntandvård (pdf)

Priser specialisttandvård (pdf)

Vid uteblivet besök

Vuxna

Du som uteblir eller lämnar sent återbud från ett planerat besök utan att meddela kliniken minst 24 timmar i förväg, debiteras en fast avgift för vuxna på 500 kronor (fakturaavgift på 50 kr tillkommer).

Detta gäller även avgiftsfria besök till exempel efterkontroller.

Folktandvården följer Region Dalarnas riktlinjer för debitering av sena återbud och uteblivande från besök.

Barn och ungdom

Du som uteblir från ett planerat besök debiteras 300 kr/besök (fakturaavgift på 50 kr tillkommer).

Dalarna

Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder

  Åtgärd Referenspris Vårt pris
101 Basundersökning 1030 kronor 900 kronor
103 Kompletterande eller akut undersökning, tandläkare 390 kronor 470 kronor
1032 Kompletterande eller akut undersökning tandläkare, större omf 390 kronor 790 kronor
1033 Akut undersökning, helgjour 390 kronor 1200 kronor
1034 Kompletterande eller akut undersökning tandläkare, enkel 390 kronor 230 kronor
107 Omfattande kompletterande eller akut undersökning tandläkare 1110 kronor 1270 kronor
108 Utredning utförd av tandläkare 1805 kronor 2020 kronor
111 Basundersökning, tandhygienist 690 kronor 800 kronor
113 Akut eller annan undersökning, tandhygienist 290 kronor 350 kronor
121 Röntgenundersökning enskild tand 60 kronor 70 kronor
123 Röntgenundersökning, helstatus 850 kronor 910 kronor
124 Panoramaröntgenundersökning 550 kronor 630 kronor
161 Salivsekretionsmätning 655 kronor 700 kronor

Sjukdomsbehandlande åtgärder

  Åtgärd Referenspris Vårt pris
201 Information/instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 450 kronor 450 kronor
204 Profylaxskena, per skena 845 kronor 860 kronor
205 Fluorbehandling inkl. professionell tandrengöring upp till 10 min 185 kronor 210 kronor
206 Fluorbehandling inkl. professionell tandrengöring 10-20 min 365 kronor 380 kronor
301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande behandling 425 kronor 500 kronor
302 Sjukdoms- eller smärtbehandling 800 kronor 890 kronor
303 Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande behandling 1180 kronor 1290 kronor
311 Information eller instr vid munhälsorelaterade sjukdomar el. problem 450 kronor 470 kronor
312 Uppföljande inf/instr vid munhälsorelaterade sjukdomar el. problem 180 kronor 200 kronor
321 Icke operativ behandling av kariessjukdom 455 kronor 530 kronor
341 Behandling parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 555 kronor 600 kronor
342 Behandling parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 1085 kronor 1200 kronor
362 Lustgassedering, per gång 865 kronor 920 kronor

Kirurgiska åtgärder

  Åtgärd Referenspris Vårt pris
401 Tanduttagning , en tand 1115 kronor 1200 kronor
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 1585 kronor 1890 kronor
403 Tanduttagning tillkommande enkel 445 kronor 500 kronor
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant 3275 kronor 3690 kronor
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3565 kronor 4130 kronor
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4295 kronor 4860 kronor
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5390 kronor 6170 kronor
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler kanaler 5875 kronor 6580 kronor
521 Akut trepanation och kavumextirpation 840 kronor 920 kronor

Reparativa åtgärder

  Åtgärd Referenspris Vårt pris
701 Enytsfyllning, fram- eller hörntand 635 kronor 770 kronor
702 Tvåytsfyllning, fram- eller hörntand 1010 kronor 1200 kronor
703 Fyllning av tre eller flera ytor, fram- eller hörntand 1240 kronor 1400 kronor
704 Enytsfyllning, molar eller premolar 815 kronor 990 kronor
705 Tvåytsfyllning, molar eller premolar 1195 kronor 1490 kronor
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1595 kronor 1870 kronor
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1810 kronor 2070 kronor
708 Stifförankring i rotkanal vid fyllningsterapi 575 kronor 630 kronor
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 6005 kronor 6800 kronor
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 4665 kronor 5650 kronor

Fri tandvård för barn och ungdomar

Barn och ungdomar har rätt till tandvård utan att behöva betala. Det gäller till och med sista december det år de fyller 23 år. Då ingår i stort sett alla undersökningar och behandlingar och det spelar ingen roll om du går till en privat tandläkare eller till Folktandvården. I någon region kan det vara en högre åldersgräns för fri tandvård.

Ekonomiskt stöd för tandvård

Det finns tre typer av stöd som du kan få från och med det år du fyller 24 år:

Tandvård till ett fast pris

Abonnemangstandvård är ett avtal som fungerar som en försäkring. Det avtalet är en överenskommelse mellan dig och tandläkaren, oftast i Folktandvården. Du betalar en månadsavgift som du ska betala fast du inte går till tandläkaren den månaden. Behöver du sedan en behandling som ingår i avtalet är den redan betald via avgiften. Det kan vara till exempel en tandlagning,.

Med abonnemangstandvård brukar de vanligaste undersökningarna och behandlingarna vara betalda när du går till tandläkaren eller tandhygienisten.

Möjligheter till lägre tandvårdskostnad

Ibland kan du få tandvård för samma avgift som sjukvård inom din region. Behöver du mycket tandvård gäller det vanliga högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård. Det betyder att vården kostar högst 1 150 kronor under ett år. För personer som är 85 år och äldre är sådan tandvård avgiftsfri.

Tandvård för samma avgift som vid sjukvård gäller vid följande situationer:

  • Du har en sjukdom och behöver tandvård som en del av behandlingen. Om du till exempel ska gå igenom en hjärtoperation får du inte ha några infektioner i munhålan. Då behöver du få tandvård med behandling mot infektionen innan operationen.
  • Du har ett stort behov av omvårdnad i det dagliga livet. Det kan du också få om du omfattas av LSS, som betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
  • Du har en långvarig sjukdom och funktionsnedsättning som innebär att du behöver mer tandvård än andra. Det kan bero på att sjukdomen i sig medför en ökad risk för tandskador eller att du har problem med att sköta din munhygien.

Om du skadar tänderna

Skadar du dig eller får problem med tänderna i samband med ditt arbete kan det räknas som en arbetsskada. Du gör en ansökan om ersättning till Försäkringskassan och skickar med kvitton eller fakturor. Försäkringskassan prövar om skadan räknas som arbetsskada.

Godkänns tandproblemen som arbetsskada kan du få ersättning för de undersökningar, behandlingar och resekostnader du haft på grund av skadan.

Privata olycksfallsförsäkringar kan också täcka kostnader för tandskador.

Om du inte har råd med tandvård

Det kan finnas olika lösningar som gör att du ändå får råd med tandvård även om du inte har råd att betala för den. Till exempel kan du få hjälp att ansöka om ett lån eller dela upp kostnaden för att slippa betala allt på en gång.

Ibland hjälper inte lån, avbetalningsplaner eller mindre dyra behandlingsalternativ. Sådana gånger kan lösningen vara att ta kontakt med socialtjänsten i hemkommunen.

Till toppen av sidan