KOSTNADER OCH ERSÄTTNINGAR INOM TANDVÅRD

Vad kostar tandvård?

Avgifterna varierar mellan olika tandvårdsmottagningar eftersom prissättningen är fri. Därför kan det löna sig att jämföra priser innan du väljer tandläkare eller tandhygienist. Hur mycket du behöver betala för tandvård beror bland annat på hur gammal du är, vilka undersökningar och behandlingar du behöver och hur dyra de är.

Eftersom du, till skillnad från vanlig sjukvård, betalar en större del av kostnaden själv är det bra att ta reda på vad som gäller innan du går till tandläkaren eller tandhygienisten. Du bör alltid fråga vad en undersökning eller behandling kommer att kosta. Du har rätt att få veta vad en behandling kommer att kosta innan den påbörjas.

Fri tandvård för barn och ungdomar

Barn och ungdomar har rätt till tandvård utan att behöva betala för den till och med sista december det år de fyller 23 år. Då ingår i stort sett alla undersökningar och behandlingar oavsett om du går till en privat tandläkare eller folktandvården. I några regioner kan en högre åldersgräns för fri tandvård gälla.

Ekonomiskt stöd för tandvård

Det statliga stödet för tandvård består av två delar och gäller från och med det år du fyller 24 år. Den ena delen kallas för det allmänna tandvårdsbidraget, ATB, och innebär att du får ett tandvårdsbidrag på 300 eller 600 kronor per år, beroende på hur gammal du är.

Dessutom finns ett särskilt tandvårdsbidrag, STB, som du får till förebyggande tandvård om du har en sjukdom som påverkar tänderna. Det behövs oftast ett läkarintyg som visar vilken sjukdom du har och ibland även ett salivprov. Särskilt tandvårdsbidrag är på 600 kronor per halvår.

Den andra delen kallas högkostnadsskydd för tandvård och börjar gälla när de så kallade referenspriserna för tandvård överstiger 3 000 kronor inom loppet av ett år. Du får då avdrag på delar av det som kostar mer än 3 000 kronor.

Tandvård till ett fast pris

Abonnemangstandvård fungerar som ett slags försäkring som du tecknar med en tandläkare, oftast i folktandvården. Du betalar en månadsavgift oavsett om du behöver gå till tandläkaren eller inte. Om du sedan behöver en behandling som ingår i avtalet, till exempel en tandlagning, är den redan betald via avgiften. Abonnemangstandvård brukar täcka de vanligaste undersökningarna och behandlingarna.

Möjlighet till lägre tandvårdskostnad

Ibland kan du få tandvård för samma avgift som vid hälso- sjukvård inom din region. Om du behöver mycket vård gäller det vanliga högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård, det vill säga att vården kostar högst 1 100 kronor under ett år. För personer som är 85 år och äldre kostar det inget med sådan tandvård.

Det gäller om du har en sjukdom och behöver tandvård som en del av behandlingen. Om du till exempel ska gå igenom en hjärtoperation får du inte ha några infektioner i munhålan. Då behöver du få behandling mot infektionen innan operationen.

Du kan också få tandvård för samma avgift som sjukvård om du har stort behov av omvårdnad i det dagliga livet eller omfattas av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Vid vissa långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar behöver du ofta mer tandvård än andra. Det kan bero på att sjukdomen i sig medför en ökad risk för tandskador eller att du har problem med att sköta din munhygien. Om du har ett läkarintyg på din sjukdom och funktionsnedsättning kan du få tandvård för samma avgift som hälso- och sjukvård.

Om man skadar tänderna

Om du skadar dig eller får problem med tänderna i samband med ditt arbete kan det räknas som en arbetsskada. Du gör en ansökan om ersättning till Försäkringskassan och skickar med kvitton eller fakturor. Försäkringskassan prövar om skadan räknas som arbetsskada. Om tandproblemen godkänns som arbetsskada kan du få ersättning för de undersökningar, behandlingar och resekostnader du haft till följd av skadan.

Även privata olycksfallsförsäkringar kan täcka kostnader för tandskador. Reglerna för vad som ersätts av försäkringen kan skilja sig mellan olika försäkringsbolag.

Om man inte har råd med tandvård

Om du inte har ekonomisk möjlighet att betala för din tandvård kan det finnas olika lösningar som gör att du ändå får råd. Till exempel kan du få hjälp att ansöka om ett lån eller dela upp kostnaden för att slippa betala allt på en gång.

För dem som inte blir hjälpta av vare sig lån, avbetalningsplaner eller mindre dyra behandlingsalternativ kan ibland en kontakt med socialtjänsten i hemkommunen vara en lösning.

Dalarna

Vad kostar tandvården i Dalarna?

Innan en undersökning eller behandling påbörjas, ska du få information om kostnaden för åtgärden. Om förutsättningarna för behandlingsförslaget eller kostnaden ändras ska du informeras om detta och om anledningen till ändringen. För barn och ungdomar är besöket gratis till och med det år du fyller 23 år.

Priser allmäntandvård.pdf

Priser specialisttandvård.pdf

Vid uteblivet besök

Vuxna

Du som uteblir eller lämnar sent återbud från ett planerat besök utan att meddela kliniken minst 24 timmar i förväg, debiteras en fast avgift för vuxna på 500 kronor (fakturaavgift på 50 kr tillkommer).

Detta gäller även avgiftsfria besök till exempel efterkontroller.

Folktandvården följer Region Dalarnas riktlinjer för debitering av sena återbud och uteblivande från besök.

Barn och ungdom

Du som uteblir från ett planerat besök debiteras 300 kr/besök (fakturaavgift på 50 kr tillkommer).

Till toppen av sidan