Vaccinering mot covid-19 i Dalarna.Det här meddelandet avser Dalarna

  • Personer över 12 år vaccineras med dos 1 och 2.
  • Personer över 65 år kan boka tid för dos 3.
  • Personer över 80 år samt personer på SÄBO, med hemtjänst eller hemsjukvård kallas till dos 3.
  • Personer under 65 år kan ännu inte boka tid för dos 3.
Nievret viessot

Máhttelisvuoda sujttuj Sánagin Vuonan

Möjlighet till vård hos Sanks i Norge - andra språk - lulesamiskaThe content concerns Dalarna

Dalarna dajvva, Jämtland Härjedalena dajvva, Norrbottena dajvva ja Västerbottena dajvva ja Sáme nasjåvnålasj máhttudakdievnastus – psyhkalasj varresvuodasuoddjim ja gárevsälgga (Sánag) Vuonan li sjiehtadallamav dahkam. De máhtá remissav oadtjot Sánagij.

Läs texten på svenska här.

Sánag doarjju dajvajt psykiatralasj sujtov vaddet mij la hiebadum ulmutjijda sierraláhkáj sáme duogátjijn. Sánagin li edna diedo sámij viessomvidjurijs, ja åvvå oasse barggijs sámegielav ságas.

Máhtá remissav Sánagij oadtjot

Sjiehtadallam Sánaga ja dajvaj gaskan:

  • Máhtá remissav Sánagij oadtjot. Remissa dåhkkit máhttse biejve badjel mannat, ja aj sujtov mav oattjo gå la soames åssudagán vällahime.
  • Sujtov Sánagis oattjo juogu de sijá lunna jali videoságastallama baktu.
  • Sujtov Sánagis oattjo vájk man vuoras la.
  • Duv dåktår, psykologa jali kuratåvrrå máhttá aktan giehtadallijn barggat Sánagijn vaj oattjo nåv buorre sujtov gå máhttelis.

Patiänntaláhka gullu dåssju Svierigij. Dan diehti i iesj máhte aktavuodav Sánagijn válldet sujto diehti.

Dalarna

Válde vuostak aktavuodav ietjat varresvuohtaguovdátjijn remissav oattjotjit nuortta ja alle Ållessjattukpsykiatriddjaj Dalarnin Moran. Bargge gejt Moran iejvvi merustalli jus remissav Sánagij dárbaha.

To the top of the page