Habilitering

Habiliteringen i Blekinge

Innehållet gäller Blekinge

Habilitering är ett område med särskild kompetens om funktionsnedsättning som komplement för den enskilde till den hälso- och sjukvård som erbjuds till alla människor.

Barnteamen träffar barn och ungdomar med:​

  • omfattande medfödda eller tidigt förvärvade rörelsehinder ​
  • intellektuell funktionsnedsättning​
  • autism​

Ungdoms och vuxenteam träffar ungdomar och vuxna i ordinärt boende med​

  • omfattande medfödda eller tidigt förvärvade rörelsehinder​
  • intellektuell funktionsnedsättning​

Habiliteringens mottagningar

Habiliteringens mottagning i Karlshamn har upptagningsområde Sölvesborg, Olofström och Karlshamn samt Hallabro Backaryd och Bräkne-Hoby. Här finns två barnteam och ett ungdoms- och vuxenteam.

Habiliteringens mottagning i Karlskrona har upptagningsområde Karlskrona och Ronneby (förutom Hallabro, Backaryd och Bräkne-Hoby). Här finns tre barnteam och ett ungdoms- och vuxenteam.

Habiliteringen och Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) har en gemensam utredningsenhet.

Verksamhetschef för habiliteringen är Petra Nordberg.

Du kan även mejla oss på habilitering.blekingesjukhuset@regionblekinge.se 

Våra kontaktuppgifter

Om du vill kontakta oss kan du ringa, mejla eller använda våra e-tjänster. Våra kontaktuppgifter hittar du här:

Habiliteringen i Karlshamn
Habiliteringen i Karlskrona

Habiliteringsinsatser

Vi arbetar med stöd, råd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar​. Vårdkontakten är frivillig, så länge det finns behov.

Funktionsnedsättningen påverkar ofta hela familjens vardag och livsmiljö. Insatser från habilitering innebär därför ofta stödjande insatser till närstående som föräldrar, syskon, partners och barn.

Alla yrkeskategorier på habiliteringen har olika kunskapsområden. Genom att arbeta i team lägger vi samman våra olika kunskaper, för att insatserna som ges ska bli allsidiga och samordnade.

Vilka arbetar inom habiliteringen?

Arbetsterapeut: Bedömer behov av dagliga aktiviteter. Ger insatser kring dagliga aktiviteter, förskriver hjälpmedel, bedömning och anpassning av fysisk miljö​.

Fysioterapeut: Bedömer motorisk utveckling och fysiska funktion. Ger insatser kring motorisk utveckling, fysisk funktion, förskriver hjälpmedel.​

Kurator: Psykosocialt stöd genom bearbetande och stödjande samtal till patient och anhöriga. Information om samhällets sociala lagstiftning och service samt vid behov stöd i att samordna dessa insatser.​

Logoped: Bedömer språk och kommunikationssvårigheter, munmotorik, ät och sväljsvårigheter. Ger insatser kring munmotorik, ät och sväljsvårigheter, alternativa kommunikationssätt, språk och kommunikationssvårigheter, förskriver hjälpmedel​.

Läkare: medicinsk utredning och medicinsk behandling samt uppföljning, medicinska intyg​.

Medicinsk sekreterare: Ansvarar för administrativ service, reception, telefon och information. Ansvarar för journalhantering och ser till att remisser och intyg kommer till rätt instans.

Sjuksköterska: Ger insatser kring medicinsk uppföljning​.

Specialpedagog: Bedömer utveckling, ger pedagogiskt stöd kring utveckling.​

Psykolog: Neuropsykologiska utredningar och utvecklingsbedömningar. Psykosocialt stöd genom bearbetande och stödjande samtal till patient och anhöriga. Ger insatser kring funktionsnedsättningens konsekvenser i vardag​. 

Habiliteringsplan

Tillsammans med personen med funktionsnedsättning och dennes familj/närstående gör vi en planering för insatser under en bestämd tid, en habiliteringsplan. Insatserna anpassas, prioriteras och förändras över tid.

Habiliteringsplan från habiliteringen i Blekinge.

Kurser och grupper

Vi på habiliteringen erbjuder en rad kurser och grupper du kan delta i.

Nätverksbaserad intensiv träning (NIT)

Habiliteringen i Blekinge erbjuder Nätverksbaserad Intensiv Träning (NIT) till förskolebarn med Cerebral pares, som har kontakt med habiliteringen.

Syftet med NIT är att barnets nätverk får ökad kunskap så att vi gemensamt ska kunna arbeta mot samma mål för att hjälpa barnet till daglig målinriktad träning i hem och förskola.

Barnets individuella mål sätter vi utifrån en gemensam kartläggning. I denna kan ingå intervjuer, status och bedömningar från olika yrkeskategorier.

Kartläggningen och målen kommer även att fungera som utvärdering efter avslutad träningsperiod

 NIT i Blekinge innefattar:

  • Digital utbildning till föräldrar, assistenter och resurspersonal kring barnet.
  • Individuella mål riktade mot färdighet i vardagen
  • Handledning till hem och förskola/skola.
  • Daglig träning mot individuella mål hemma och på förskolan/skolan.
  • Föräldraträff med handledning och möjlighet att utbyta erfarenheter.

Film om nätverksbaserad intensivträning (NIT) i Blekinge.

Film om träning i vardagen.

Film om målsättning.

Till toppen av sidan