Beroende och skadligt bruk

Beroende av droger

Det är skadligt att använda droger. De kan också leda till beroende. Då kan det vara svårt att sluta. Ett beroende leder till komplikationer och besvär av olika slag. Sök hjälp om du eller någon närstående har ett drogberoende. Det finns bra stöd och hjälp.

Det finns många olika sorters droger. Droger kan tas på olika sätt. Till exempel som tabletter eller pulver, eller vätska som du dricker. Droger kan också rökas, sniffas eller injiceras. Vissa läkemedel räknas också som droger, till exempel starka smärtstillande tabletter.

Narkotika är ett annat namn för droger.

Många som är beroende av droger har samtidigt ett alkoholberoende.

Blekinge

Sök hjälp och stöd i Blekinge

Hjälp och stöd för barn och unga

Barn och unga som har problem med alkohol och droger kan få hjälp och stöd hos följande instanser, i denna ordning:

  1. Socialtjänsten
  2. Barn- och ungdomspsykiatrimottagning
  3. Beroendeenheten

Barn och unga som vill behöver hjälp eller stöd för riskbruk eller missbruk kan få hjälp hos följande instanser:

  1. Elevhälsa, ungdomar som fyllt 13 år kan även kontakta sin ungdomsmottagning
  2. Vårdcentral
  3. Socialtjänsten
  4. Barn- och ungdomspsykiatri
  5. Beroendeenheten

Hjälp och stöd för vuxna

Vuxna som behöver vård och stöd kontaktar:
18 år och äldre

Till toppen av sidan