Ångest

OCD – Tvångssyndrom

När du har tvångssyndrom måste du tänka på ett visst sätt eller göra vissa saker på ett speciellt sätt. Annars får du ångest eller tror att någonting hemskt kommer att hända. Det finns behandlingar mot tvångssyndrom.

I den här texten kan du läsa om tvångssyndrom hos vuxna.

Läs här om det gäller ett barn med tvångssyndrom.

Du som är tonåring kan läsa mer om tvångssyndrom på UMO.se.

Tvångssyndrom kallas också för OCD. Det är en förkortning av engelskans obsessive-compulsive disorder.

Blekinge

Sök hjälp och stöd i Blekinge

Hjälp och stöd för barn och unga

Barn och unga som har problem med tvångssyndrom kan få hjälp vid följande instanser, i denna ordning:

0-5 år

  1. Barnavårdscentral
  2. Mödra- och barnhälsovårdspsykologer
  3. Barn- och ungdomspsykiatri

6-17 år

  1. Elevhälsa, du som är 13-25 år kan även kontakta din ungdomsmottagning
  2. Vårdcentral
  3. Barn- och ungdomspsykiatri

Hjälp och stöd för vuxna

Vuxna som behöver vård och stöd kontaktar:
18 år och äldre

Till toppen av sidan