Könssjukdomar och sexuellt överförbara infektioner

Syfilis

Syfilis är en könssjukdom som orsakas av bakterier. Det vanligaste sättet att bli smittad är genom att ha sex utan kondom. Du kan även smittas genom munsex. Syfilis går att behandla.

Syfilis delas upp i tidig syfilis och sen syfilis. Vid tidig syfilis kan infektionen överföras till andra via sexuell kontakt. I det senare stadiet smittar du inte genom sex men smittan kan föras vidare genom blodet, till exempel kan barnet smittas om du är gravid.

Symtom

Vissa får symtom, andra inte. Det första symtomet vid tidig syfilis brukar vara att du får ett eller flera sår där du blivit smittad. Vanliga ställen att få sår på är:

  • på könsorganet
  • runt ändtarmsöppningen
  • vid munnen.

Såren kommer vanligtvis cirka tre veckor efter att du har smittats, men det kan variera mellan tio dagar till tre månader. Såren brukar vara mellan en och två centimeter stora och gör oftast inte ont. Ibland kan såren vara så små att du inte märker dem. Det är vanligt att en av lymfkörtlarna i ljumskarna svullnar om du har sår i underlivet.

Såren läker av sig själv, efter cirka tre till åtta veckor. Det betyder inte att du har blivit frisk. Du smittar fortfarande och det är viktigt att du får behandling.

Syfilis kan sprida sig till blodet

Infektionen sprider sig ut i blodet om du inte får behandling. Det brukar hända fyra till åtta veckor efter att du har fått det första såret. När syfilis sprider sig till blodet kan de flesta av kroppens organ bli infekterade. Därför kan sjukdomen visa sig på många olika sätt.

Det vanligaste symtomet är att du får utslag. Utslagen kan se olika ut. De kan vara spridda på kroppen och likna olika hudsjukdomar. Utslagen kan ibland klia. Du kan också få rödbruna fläckar i handflator och fotsulor. Ibland kan du få utslag i form av röda fläckar på slemhinnorna i underlivet, munnen eller ändtarmen.

Utslagen läker helt om du får behandling. Utslagen kan finnas kvar i mellan två och tio veckor och komma tillbaka flera gånger under de första två åren om du inte får behandling.

Det är vanligt att du får ett eller flera av följande symtom om infektionen har spridit sig till blodet:

  • Du får feber, men oftast inte så hög.
  • Du känner dig trött.
  • Du har ont i huvudet.

Efter en tid går symtomen över men du kan fortfarande smitta andra i ett till två år om du inte får behandling.

Sen syfilis kan finnas kvar i kroppen

De flesta blir symtomfria utan behandling ungefär ett år efter att de fått sjukdomen, men en del har kvar infektionen i kroppen. Det kallas sen syfilis. Sen syfilis kan leda till allvarliga symtom från hjärtat och nervsystemet flera år senare. Ibland först efter 10-20 år.

När och var ska jag söka vård?

Du är skyldig enligt smittskyddslagen att gå och testa dig om du tror att du har syfilis. Ju snabbare du får behandling desto mindre är risken att du får följdsjukdomar, och även att du överför syfilis till någon annan.

Kontakta en STI-mottagning eller STD-mottagning. Mottagningarna kan ha olika namn på olika ställen i landet. Ibland kallas det för sex och samlevnadsmottagning, Sesam-mottagning, könsmottagning eller venereologmottagning. 

Kontakta en vårdcentral om det är långt till närmaste STI-mottagning eller STD-mottagning.

Du kan oftast kontakta en ungdomsmottagning om du är under 25 år. Det varierar vilken ålder som gäller beroende på var du bor.

Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in. 

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård.

Hur kan jag minska risken för syfilis?

Det bästa sättet att skydda sig mot syfilis är att använda kondom om du har slidsamlag eller anala samlag. Det är viktigt att kondomen är hel och att den används under hela samlaget. Har du munsex skyddar kondom och slicklapp.

Hur smittar syfilis?

Syfilis är en könssjukdom och orsakas av en bakterie. Den smittar framför allt genom att slemhinnorna i könsorganet, ändtarmen eller munnen kommer i kontakt med varandra. Syfilis smittar lättast om du redan har sår på kroppen.

Det vanligaste sättet att bli smittad är att ha vaginalsex eller analsex utan kondom. Du kan även smittas vid munsex.

Det är ovanligt men sjukdomen kan också smitta genom kyssar om du har syfilissår i munnen.

Syfilis kan också smitta genom blodtransfusioner och genom sprutor med orena nålar. Blodgivare i Sverige undersöks alltid för syfilisinfektion.

Syfilis smittar inte genom att ta i hand eller att använda samma handduk eller toalett som någon som har syfilis.

Syfilis ovanligt i Sverige

I Sverige är syfilis ovanligt men under de senaste åren har antalet smittade ökat.

Undersökningar och utredningar

En läkare tar prov på sårsekretet om du har ett misstänkt syfilissår. Provet tas från sårytan med en bomullspinne. Det gör inte ont.

Provet skickas alltid till ett laboratorium för analys. Då kan det ta en till två veckor innan du får svar. Ibland kan läkaren undersöka provet direkt i ett mikroskop. Då brukar du få svaret på en gång.

Du kan få lämna ett blodprov om du inte har något sår men läkaren ändå misstänker att du har syfilis. Blodprovet kan ibland visa om du har syfilis även om du inte har symtom. Svar på blodprovet får du inom en vecka.

Både undersökning och behandling av syfilis är gratis.

Smittskyddslagen

Det är viktigt att hitta och undersöka alla som kan ha syfilis. Du måste därför lämna de uppgifter du har om personer du har haft sexuell kontakt med. De blir sedan kontaktade av mottagningen för att de också ska komma och testa sig.

Du kan välja om du själv först vill berätta för den eller de som du har haft sex med, innan mottagningen hör av sig. Vill du inte det kan du låta mottagningen var den som helt sköter kontakten. Den som behöver komma och testa sig kontaktas med ett brev eller telefonsamtal. De du haft sexuell kontakt med får aldrig reda på vem som har lämnat uppgifterna.

Den som kontaktas informeras om att hen måste gå till någon av de mottagningar som finns för provtagning och testa sig.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning. 

Behandling

Du kan vara smittfri redan en dryg vecka efter att behandlingen avslutats.

Syfilis behandlas med antibiotika

Behandlingen innebär att du får sprutor med antibiotika. Beroende på hur länge du haft syfilis får du sprutor en gång i veckan i en till tre veckor. Du får en spruta i vardera skinkan vid varje tillfälle. Ungefär en vecka efter de sista sprutorna smittar du inte längre.

Kontroller efter behandlingen

Efter behandling av tidig syfilis får du gå på regelbundna blodprovskontroller tills proverna visar att infektionen är borta. Vanligtvis får du gå på efterkontroller efter tre, sex och tolv månader men ibland kan du behöva gå på kontroller under längre tid.

Du ska inte ha sex förrän du är helt frisk

Du bör inte ha sex förrän du vet att du är smittfri. Du är skyldig att informera den du har sex med att du har syfilis om du har sex innan du är smittfri. Du måste också använda skydd som kondom eller slicklapp.

Syfilis och graviditet

Det är särskilt viktigt att du testar dig om du är gravid och misstänker att du kan vara smittad av syfilis. Risken är mycket stor att fostret smittas om du har syfilis i det tidiga stadiet. Fostret kan smittas under hela graviditeten men risken är större efter de tre första graviditetsmånaderna. Om fostret får syfilis kan det leda till missfall eller att barnet föds med syfilis.

Den behandling du får går även över till fostret. Det är mycket ovanligt att ett barn föds med syfilis i Sverige.

Läs mer på 1177.se

Könssjukdomar - sexuellt överförda infektioner

Könssjukdomar är infektioner som du kan få genom att ha sex. Vissa könssjukdomar ingår i smittskyddslagen och du måste testa dig om du misstänker att du har någon av dem.

Skydd mot könssjukdomar

Kondom och femidom skyddar mot könssjukdomar. Använd kondom eller femidom om du har vaginala eller anala samlag med någon annan.

Till toppen av sidan