Bett, stick och växter

Människobett

Det är inte så vanligt att bli biten av en människa, men det händer. Till exempel kan små barn bitas ibland.

Du behöver inte göra någonting om bettet bara har gett märken på huden. Du ska däremot kontakta vården om såret har blivit infekterat.

Läs mer om när barn biter.

Symtom

Du kan få ett eller flera av följande symtom om såret blir infekterat:

  • Såret börjar göra mer ont efter något dygn.
  • Huden runt såret svullnar och blir alltmer röd.
  • Såret börjar vara.
  • Du får feber.

Vad kan jag göra själv?

Rengör såret genom att tvätta med flytande tvål och rikligt med vatten. Låt helst huden lufttorka eller sätt på en luftig kompress.

När och var ska jag söka vård?

De allra flesta som blir bitna av en människa behöver inte söka vård.

Kontakta en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om något av följande stämmer:

  • Såret har blivit infekterat.
  • Bettet har gått igenom huden i ansiktet, på handen eller nära en led.

Du behöver inte söka vård någon annanstans om det är stängt. Vänta tills den jouröppna mottagningen eller vårdcentralen öppnar.

Ring genast telefonnummer 1177 om du har anledning att tro att personen du har blivit biten av har någon speciell infektionssjukdom, till exempel smittsam gulsot, hepatit.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Ingen stelkramp av människobett

Människan har inte stelkrampsbakterier i munnen. Du behöver därför inte kontrollera ditt stelkrampsskydd om en människa har bitit dig.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård.

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det. 

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning.

Till toppen av sidan