Habilitering

Konduktiv pedagogik i Blekinge

Innehållet gäller Blekinge

Region Blekinge erbjuder barn, ungdomar och vuxna som är folkbokförda i Blekinge, har kontakt med Habiliteringen och med en diagnos som Cerebral Pares intensivträning med konduktiv pedagogik. Patienter som är folkbokförda utanför Blekinge som vill genomgå träningen erbjuds träningen efter att hemregionen har säkerställt att patienten tillhör målgruppen.

Träningen erbjuds i internat eller externatform och anpassas efter funktionsnedsättningens svårighetsgrad och varje persons kognitiva förmågor. Den konduktiva delen av uppdraget utförs av svensktalande person.

Enligt nuvarande avtal, från 2016-12-15, genomförs träningen vid Move & Walk i Göteborg (internat) eller i Malmö (externat).

Du som är intresserad och inte varit hos Move & Walk tidigare måste träffa Move & Walk för ett bedömningsbesök. Först därefter kan du ansöka om en träningsperiod.

Du som har varit hos Move & Walk tidigare kan ansöka om en fyra veckors vistelse. Du söker genom att lämna en skriftlig ansökan till Region Blekinge, Habiliteringen Karlskrona, Petra Nordberg, Vårdskolevägen 3, 371 41 Karlskrona. Ansökan finns här.

För att ansöka om fyra veckors vistelse ange antal sökta timmar samt önskemål om aktuell period. Ange om du önskar att träningen bedrivs i internat eller externatform.

I ansökan kan medgivande lämnas för Habiliteringen/Region Blekinge att ta del av patientens journalanteckningar hos leverantören.

Habiliteringen lämnar skriftligt besked till dig om fyra veckors vistelse beviljas eller inte.

Ansökan om konduktiv pedagogik

Move & Walk betalar bedömningsbesöket. Region Blekinge betalar en fyra veckors vistelse per år för dig som söker.

Vid vistelse i Göteborg (internat) ingår kost och logi och 1 dubbelrum per patient. I kost och logi ingår frukost, lunch och middag. Move & Walk ska även kunna erbjuda vegetarisk kost samt specialkost t.ex. diabetes, glutenfri, laktosfri.

Kost för anhörig eller assistent ingår inte. Move & Walk ska ange kostnader för frukost, lunch och middag per dag för anhörig eller assistent samt kostnaden för logi om ytterligare en anhörig ellerr assistent önskar medfölja. Move & Walk erbjuder anhörig eller assistent tillgång till enklare kök och utrustning.

Vid vistelse i Malmö (externat) bekostar du själv kost och logi under hela vistelsen.

Det är du som betalar för dina resor till och från Göteborg/Malmö.

Om du har frågor kontakta Habiliteringen i Karlshamn på telefonnummer 0454-73 21 60 och i Karlskrona på telefonnummer 0455-73 43 67.                                                                  

Till toppen av sidan