VANLIGA BESVÄR OCH SJUKDOMAR HOS BARN

Infektioner hos barn – smittguide

Det är vanligt att barn får infektioner, speciellt under de första åren i förskolan eller annan barnomsorg. En del sjukdomar smittar innan barnet har fått tydliga symtom. Här kan du bland annat läsa om hur det smittar och om barnet behöver vara hemma från förskolan eller skolan. Varje smitta har länk till mer information.

Ett barn tvättar händerna på en förskola. Fotografi.
Lär ditt barn att tvätta händerna ofta – alltid före maten och efter toalettbesök.

Barn bygger upp sitt immunförsvar under flera år. En del sjukdomar får barn flera gånger, andra sjukdomar får de aldrig eller en gång.

Den här guiden handlar om vanliga infektioner som kan smitta mellan barn, framför allt barn upp till ungefär 8-9 år.

Så sprids smitta

Infektioner kan spridas på olika sätt. Dessa är de vanligaste:

  • Via direkt och nära kontakt, oftast via händerna eller via kramar och pussar.
  • Via droppar i luften när någon hostar eller nyser.
  • När droppar eller smitta finns på föremål som man tar i.
  • Via luften, även på avstånd
  • Genom mat som är smittad.

Läs mer om de olika sätten att smitta, och vad du kan göra för att undvika smitta.

När kan barnet gå tillbaka till barnomsorgen eller skolan?

Det är viktigt att barnet är tillräckligt piggt för att orka vara tillsammans med andra hela dagen och delta i de vanliga aktiviteterna.

Om barnet har kräkts eller haft diarré behöver hen ha varit frisk en viss tid innan hen går tillbaka. Läs mer i avsnittet om magsjuka.

En del barn behöver ta det lugnare efter en sjukdomsperiod, hen kan till exempel vara lite känslig för infektioner.

Många kommuner har egna rutiner och riktlinjer vad som gäller för deras förskolor och skolor. Vissa förskolor har också lokala riktlinjer. Fråga chefen för förskolan eller skolan om du undrar.

Det går inte att helt undvika smittor

Smittor är en del av livet. De vanliga smittorna finns där hela tiden och är nästan omöjliga att hålla sig undan helt ifrån. För en del av de vanliga smittorna är konsekvenserna inte så stora. Dessa kräver därför inte att barnet är hemma. Smittan sprids lätt i hela barngruppen och en del barn får inte heller några symtom. Det gör att det är svårt att undvika smitta.

Friska syskon behöver inte vara hemma i förebyggande syfte.

Ska jag söka vård?

Det är väldigt olika om barnet behöver vård eller inte. En del sjukdomar går nästan alltid över av sig själv. Läs mer vid respektive avsnitt och klicka dig vidare för att få mer information.

En del sjukdomar anses extra viktiga att inte sprida vidare. Därför ska du kontakta vården om du misstänker att barnet har fått en sådan sjukdom. Läkaren måste anmäla den enligt smittskyddslagen för att hindra att smittan sprids.

Förskolan ska ha rutiner för att stoppa smitta

Förskolan ska ha hygienrutiner för att bryta och förebygga smittspridning på förskolan. Kommunens miljönämnd kontrollerar att dessa rutiner sköts som de ska.

Epidemisk hjärnhinneinflammation – smittsam hjärnhinneinflammation

Epidemisk hjärnhinneinflammation är en allvarlig men mycket ovanlig sjukdom. Den orsakas av olika typer av meningokockbakterier.

Den sprids genom nära kontakt, till exempel genom de droppar som finns i luften när någon hostar, nyser. Smitta kan också spridas genom att du tar i saken som dropparna har hamnat på. De allra flesta som smittas blir inte sjuka.

Barn som är äldre än två månader kan få vaccin mot epidemisk hjärnhinneinflammation.

Symtom

Barnet blir ofta snabbt mycket sjukt, får feber, mår illa, kräks och får ont i huvudet. Hen kan också bli förvirrad, slö eller medvetslös.

Barnet kan få hudutslag. Då uppstår blåröda prickar eller blåmärken på armarna, fötterna eller överkroppen.

Barn som är äldre än ungefär två år kan bli stela i nacken. Det är däremot ovanligt hos yngre barn.

Så lång tid tar det från smitta tills barnet är sjukt

Det tar oftast en vecka från att barnet har smittats tills hen blir sjuk.

Behandling

Sök vård direkt på en akutmottagning om du misstänker att ett barn har fått en meningokockinfektion. Barnet behöver bli inlagt på sjukhus och få antibiotikabehandling. Även närstående får antibiotika i förebyggande syfte.

Läkaren ska anmäla sjukdomen enligt smittskyddslagen.

Ska barnet stanna hemma?

Barnet kan gå tillbaka till förskolan eller skolan när hen är hemma igen och tillräckligt pigg för att orka med en hel dags aktiviteter.

Femte sjukan

Femte sjukan är en virussjukdom som är vanligast hos barn mellan två och femton år. Det smittar genom de droppar som sprids när någon hostar eller nyser. Barn kan bära på smittan utan att själv bli sjuk eller få några symtom.

Symtom

Barn brukar ha lindriga besvär. Det brukar börja med utslag på kinderna. Efter några dagar kan utslaget sprida sig till andra delar av kroppen, framför allt till utsidorna på armarna och benen. Ibland kliar utslagen och de kan också kännas varma. De brukar försvinna efter ungefär en vecka.

Ibland får barn andra besvär. Det kan vara trötthet, feber, ont i kroppen, att hen mår illa eller har diarré.

Så lång tid tar det från smitta tills barnet är sjukt

Det tar ungefär tio dagar från det att barnet har smittats tills hen blir sjuk. Men det kan ta mellan en till tre veckor.

Behandling

Sjukdomen går över av sig själv.

Ska barnet stanna hemma?

Ja, om barnet har feber eller mår dåligt på annat sätt. Ett barn med femte sjukan kan gå tillbaka till förskolan eller skolan när hen har varit feberfri i ett dygn, även om utslagen är kvar. Barnet ska orka vara i en barngrupp hela dagen och delta i de vanliga aktiviteterna.

Förkylning

Förkylning orsakas av virus och är den vanligaste infektionen hos barn. Det smittar genom de droppar som sprids när någon hostar eller nyser. Barnet smittar någon dag innan förkylningen bryter ut och sedan i ytterligare några dagar.

Symtom

När barn får en förkylning är det vanligast att de får täppt näsa, nyser och att det rinner snor. Barnet kan också få ont i halsen, hosta, vara lite hes, få ont i huvudet eller få feber.

Så lång tid tar det från smitta tills barnet är sjukt

Det tar mellan en till tre dagar från det att barnet har smittats tills hen blir sjuk. Förkylningen brukar gå över av sig själv inom en till två veckor.

Ska barnet stanna hemma?

Barnet behöver vara hemma om hen är trött, har feber och inte orkar vara i barnomsorgen eller skolan. Barnet ska orka vara i en barngrupp hela dagen och delta i de vanliga aktiviteterna.

Halsfluss

Halsfluss är en infektion i halsmandlarna som orsakas av virus eller bakterier. Oftast beror det på streptokockbakterier. Streptokocker sprids via direkt kontakt, till exempel via händerna eller via pussar. Det smittar också genom kontakt med föremål som någon som är sjuk har tagit på, till exempel leksaker eller handdukar.

Sjukdomen smittar från någon dag innan barnet får symtom och flera veckor efteråt om barnet inte får behandling. Vid behandling med antibiotika brukar barnet inte smitta efter två dygns behandling.

Symtom

Barn brukar få feber. Halsmandlarna brukar svullna upp och göra ont. Det brukar göra ont att svälja.

Yngre barn som har halsfluss kan ha svårt att säga var det gör ont. De visar ofta att de har ont genom att de inte vill äta eller dricka. Barn kan klaga på huvudvärk, ont upp mot öronen och ont i magen

Barn brukar sällan bli förkylt, hen brukar inte heller ha hosta eller något rinnigt snor.

Barn som är yngre än tre år brukar inte ha ont i halsen, utan i stället få feber och snuva med tjockt snor.

Så lång tid tar det från smitta tills barnet är sjukt

Det tar mellan två till fyra dagar från det att barnet har smittats tills hen blir sjuk.

Behandling

Streptokockinfektioner behandlas ofta med antibiotika i tio dagar. Läs här om när du ska söka vård för ont i halsen.

Ska barnet stanna hemma?

Ja. Om barnet har haft en infektion med streptokocker kan hen gå tillbaka till barnomsorgen eller skolan efter minst två dygns antibiotikabehandling. Men barnet måste vara är så piggt att hen orkar vara i en barngrupp hela dagen och delta i de vanliga aktiviteterna.

Hepatit A

Hepatit A orsakas av ett virus som ger en inflammation i levern. Hepatit A smittar via förorenat vatten och även genom mat. Smittan kan även föras mellan människor, från avföring via händerna till munnen. Barn smittas oftast i samband med resor utomlands.

Barn under fem år får sällan symtom och kan därför smitta andra innan det är klart varifrån smittan kommer.

Det finns vaccin mot hepatit A som kan ges i förebyggande syfte från ett års ålder.
När man har haft sjukdomen en gång kan man inte få den igen.

Hepatit A kallas även för gulsot.

Symtom

Om ett barn får besvär brukar de likna de besvär som barn får vid influensa. Det brukar vara feber och ont i muskler och leder.

Efter cirka en vecka kan inflammationen i levern visa sig bland annat genom att ögonvitorna blir gula, urinen blir mörkare än vanligt och om barnet har ljusare hy ser huden solbränd ut. Barn kan få dessa symtom enbart, utan de som påminner om influensa.

Så lång tid tar det från smitta tills barnet är sjukt

Det tar oftast fyra veckor från det att barnet har smittats tills hen blir sjuk, men det kan ta mellan två till sex veckor.

Behandling

Sjukdomen går över av sig själv efter några veckor. De flesta blir helt friska, men man kan vara trött en lång tid efteråt.

Kontakta vården för att genomgå en undersökning om du misstänker att barnet har hepatit A. Läkaren ska anmäla sjukdomen enligt Smittskyddslagen.

Ska barnet stanna hemma?

Ja, barn med hepatit A ska vara hemma minst under den period barnet bedöms vara smittsamt. Om barnet har barnomsorg eller går i skolan behöver du prata med barnets läkare för att få råd om när barnet kan gå tillbaka dit.

Hepatit B

Hepatit B orsakas av ett virus som gör att det blir en inflammation i levern. Viruset smittar framför allt via blod. Det brukar krävas att blod från en smittad person kommer in i blodbanan på den som blir smittad. Barn som bär på smittan brukar ha blivit infekterade när de föds. Om det är känt att den som är gravid bär på hepatit B-virus, kan barnet få behandling med immunglobulin och vaccineras direkt efter födseln.

Man smittar ungefär sex veckor innan man blir sjuk och tre till sex månader, ibland längre, efter att man känner sig frisk. Det är vanligt att inte få några symtom, de flesta yngre barn får inga eller lindriga symtom. Barn under fem år får sällan symtom, men bär på smittan.

Hepatit B kallas också för gulsot.

Symtom

Om barn får symtom brukar det ofta komma stegvis. Först kan de få ont i huvudet, feber, vara väldigt trötta, få ont i leder och allmänt ont i kroppen. Därefter kan de få magbesvär och gulaktig hud och ögonvitor.

Så lång tid tar det från smitta tills barnet är sjukt

Det tar mellan två och sex månader från det att barnet har smittats tills hen blir sjuk.

Behandling

Sjukdomen går oftast över av sig själv.

Kontakta vården för att genomgå en undersökning om du misstänker att barnet har hepatit B. Läkaren ska anmäla sjukdomen enligt smittskyddslagen.

Det finns vaccin mot hepatit B som både barn och vuxna som utsatts för smittrisk kan få. Barnet ska få vaccinet så snart som möjligt och inom två dygn vid misstanke om smitta.

Ska barnet stanna hemma?

Om barnet har barnomsorg eller går i skolan behöver du prata med barnets läkare för att få råd om när barnet kan gå tillbaka dit.

Huvudlöss

Huvudlöss finns i håret och nära hårbotten. De sprids genom kontakt hår mot hår. Huvudlöss har ingenting med hygien att göra. Huvudlössen sprider inte någon sjukdom.

Symtom

Oftast kliar det mycket i hårbotten om barnet har löss, men det går att ha löss utan att det kliar. Du kan upptäcka löss eller lusägg i hår eller hårbotten genom att kamma igenom håret över ett vitt underlag.

Behandling

Huvudlöss behandlas med lusmedel som innehåller dimetikon, kombinerat med luskamning. Både lusmedel och luskam kan köpas på apotek. Behandla två gånger med sju dagars mellanrum. Bara den som har levande löss ska behandlas.

Ska barnet stanna hemma?

Nej. Om lössen har behandlats ordentligt enligt bruksanvisningen behöver barnet inte vara hemma. Kontakt hår mot hår ska undvikas tills båda behandlingarna är gjorda. Det är bra att meddela barnomsorgen eller skolan om barnet har fått löss. Då kan de i sin tur ge information om att det går löss, så att alla i barngruppen kan undersökas och finkammas ungefär samtidigt.

Höstblåsor

Höstblåsor är en virusinfektion som gör att barnet får blåsor. Sjukdomen är vanligast hos barn under tio år. Smittan sprids från person till person vid nära kontakt, framför allt via händerna.

Om barnet har haft höstblåsor en gång brukar hen inte få den igen. Skulle den återkomma är den lindrigare än första gången.

Symtom

Barnet får blåsor, ofta i munnen eller på läpparna. Ibland kan barnet få blåsor på händerna, fötterna eller stjärten. Blåsorna i munnen kan göra ont så att barnet inte vill äta. Det är vanligt med feber. En del barn får inga symtom alls.

Så lång tid tar det från smitta tills barnet är sjukt

Det tar mellan tre till sju dagar från att barnet har smittats tills hen blir sjuk.

Behandling

Infektionen går över av sig själv.

Ska barnet stanna hemma?

Hur barnet mår avgör om hen ska vara hemma. När höstblåsor upptäcks på en förskola eller skola har smittan ofta redan spridits. Det är därför svårt att stoppa smittan genom att hålla barn med blåsor hemma. Barn kan gå till förskolan eller skolan om hen mår bra och orkar vara i en barngrupp och delta i de vanliga aktiviteterna.

Influensa

Influensa är en virussjukdom som är vanligast i Sverige under vinterhalvåret. Den är mycket smittsam och sprids med utandningsluften. Influensavirus smittar från en dag före och upp till sju dagar efter de första symtomen.

Om ett barn får influensa kan hen inte få influensa med det viruset igen på flera år. Men influensaviruset kommer i en ny form nästan varje år. Därför finns det alltid en risk att barnet kan bli smittat igen.

Symtom

Om barnet får influensa är det vanligt att hen plötsligt får hög feber, ont i huvudet, ont i musklerna, ont i halsen, hosta och röda ömmande ögon. Barn kan också få diarré, må illa, kräkas och ha ont i magen.

Så lång tid tar det från smitta tills barnet är sjukt

Det tar mellan en till tre dagar från det att barnet har smittats tills hen blir sjuk.

Behandling

Influensa går över efter tre till fem dagar. Barn som är friska för övrigt får inte influensavaccin. Däremot rekommenderas influensavaccination till barn som har en ökad risk för att få svår sjukdom, till exempel barn med hjärtsjukdom, svår astma eller annan lungsjukdom.

Ska barnet stanna hemma?

Hur barnet mår avgör om barnet behöver vara hemma. Barnet behöver inte vara hemma för smittans skull. Om barnet har barnomsorg eller går i skolan ska hen orka vara i en barngrupp hela dagen och delta i de vanliga aktiviteterna.

Kikhosta

Kikhosta är en smittsam sjukdom som orsakas av bakterier. De flesta barn har skydd mot sjukdomen eftersom vaccin ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. Kikhosta sprids i luften när någon hostar eller nyser.

Det är viktigt att försöka skydda äldre personer och barn under ett år från att bli smittade.

Den första dosen vaccin, som ges vid tre månaders ålder, räcker inte till för att skydda mot kikhosta.

Ibland kan vuxna eller barn få kikhosta trots att de är vaccinerade eller tidigare har haft kikhosta. Det beror på att vaccinationen inte ger ett livslångt eller fullständigt skydd.

Symtom

Kikhosta börjar som en vanlig förkylning. Barnet får hosta, ont i halsen och ibland lite feber. Efter ett par dygn hostar barnet allt mer, och efter en till två veckor är hostan svår och övergår i hostattacker.

Hostan har ett segt slem och under attackerna hostar barnet tills hen tappar andan. När barnet till slut drar in luft hörs det väsande eller pipande ljud som kallas kikning. Ofta avslutas hostattackerna med att barnet kräks upp slem.

Så lång tid tar det från smitta tills barnet är sjukt

Det tar vanligtvis en till två veckor från det att barnet har blivit smittat tills hen blir sjuk.

Behandling

Kontakta vården om du misstänker att barnet har kikhosta.

Sjukdomen kan hålla på ända upp till tio till tolv veckor från de första symtomen. För de allra flesta går kikhostan över av sig själv och de flesta behöver ingen behandling. Men barn under ett år och barn med en del kroniska sjukdomar brukar få antibiotika för att sjukdomen ska bli lindrigare. För barn under ett år kan infektionen bli allvarlig. De kan behöva vård på sjukhus.

Ska barnet stanna hemma?

Det som avgör är hur barnet mår. Om barnet är feberfritt och har fått tillbaka orken kan hen gå i förskola och skola igen, även om hostan är kvar. Barnet ska orka vara i en barngrupp hela dagen och delta i de vanliga aktiviteterna.

Körtelfeber

Körtelfeber orsakas oftast av ett vanligt virus, som de flesta smittas av när de är ett till sex år. Det sprids oftast via saliv från person till person. Det kan smitta om man delar sked eller pussar någon som bär på viruset. Det behövs nära och upprepad kontakt för att det ska smitta.

Många bär på viruset men få blir sjuka.

Symtom

Barn får oftast inga symtom alls. Om de får symtom är de lindriga, som vid en vanlig förkylning.

Så lång tid tar det från smitta tills barnet är sjukt

Det brukar ta mellan fyra till sex veckor från det att barnet har smittats tills hen blir sjuk.

Behandling

Körtelfeber går ofta över av sig själv inom två till tre veckor. Det är vanligt att känna sig trött en längre tid, ibland i flera månader efter infektionen.

Ska barnet stanna hemma?

Det som avgör är hur barnet mår. Om barnet har barnomsorg eller går i skolan ska hen orka vara i en barngrupp hela dagen och delta i de vanliga aktiviteterna.

Magsjuka

Magsjuka beror oftast på en infektion som har orsakats av ett virus, men kan också orsakas av bakterier eller parasiter. Magsjuka är vanligt hos barn som vistas i barngrupper och sprids lätt.

Symtom

När barn har magsjuka är det vanligt att de kräks och har diarréer. De kan också ha ont i magen och ha feber.

Så lång tid tar det från smitta tills barnet är sjukt

Det tar oftast mellan en till två dagar från det att barnet har smittats tills hen blir sjuk.

Behandling

De flesta maginfektioner går över av sig själva. Om barnet har vattentunna diarréer eller kräks mycket är det viktigt att hen får i sig tillräcklig med vätska. Läs om när du behöver söka vård för barnet.

Ska barnet stanna hemma?

Ja, barn ska vara hemma när de kräks eller har diarré.

De kan gå tillbaka till förskola eller familjedaghem när de äter som vanligt och inte har kräkts eller haft vattentunn diarré under minst två dygn.

Barn som går i skolan ska stanna hemma i ett till två dygn efter att de har blivit friska.

Barnet ska också orka med en hel dags aktiviteter tillsammans med andra barn.

Friska syskon och andra närstående behöver inte vara hemma i förebyggande syfte.

Mollusker

Mollusker är ofarliga, hudfärgade knottror på huden som orsakas av virus. Mollusker smittar vid kontakt hud mot hud, men sjukdomen är inte särskilt smittsam.

Har du haft mollusker en gång är risken att få mollusker igen mycket liten.

Symtom

Knottrorna är två till fem millimeter stora, har en liten grop i mitten och finns oftast på magen, armarna, i ansiktet eller på nacken. De har oftast samma färg som den egna huden, eller är lite rosa. På mörk hud är de ofta ljusare än den egna huden.

Så lång tid tar det från smitta tills barnet får utslag

Det kan ta mellan två veckor till sex månader från det att man har smittats till molluskerna visar sig.

Behandling

För det mesta ger mollusker inga besvär. En mollusk brukar försvinna utan behandling på ett par månader, men kan hos en del barn finnas kvar upp till något år.

Ska barnet stanna hemma?

Nej, barnet kan gå i förskola, familjedaghem eller skola som vanligt och vara med på aktiviteter som idrott, gymnastik och bad. Du behöver inte göra något speciellt för att undvika smitta eftersom det inte är farligt.

Munsår - herpes runt munnen

Munsår orsakas ofta av viruset herpes simplex. Det smittar lätt och är mycket vanligt. Smittan sprids när huden eller slemhinnorna kommer i direktkontakt med saliv eller med vätskan i en herpesblåsa. Herpes smittar framför allt genom pussar.

Första gången barnet får herpes smittar hen i flera veckor.

Viruset finns sedan kvar i kroppen och kan aktiveras igen, till exempel i samband med en annan infektion eller av stress. Barn får ofta herpes när de exempelvis har en förkylning. Om barnet får herpes med blåsor igen är hen mest smittsam första dygnet. När blåsorna efter några dagar har börjat torka in och en sårskorpa har bildats, är det mindre risk för smitta.

Symtom

Första gången barnet får herpes är det vanligt att tandköttet blir svullet, rött och att det lätt kan börja blöda.

Det brukar också bildas blåsor på tungan och på läpparna. De brukar göra ont. Barnet kan ha svårt att äta och dricka på grund av smärtorna i munnen. Barn kan också få feber, ibland i över en vecka.

Om barnet får herpes igen får hen vätskefyllda blåsor som gör ont. Då brukar det framför allt bildas blåsor på läpparna. Efter ett par dagar bildas en sårskorpa och blåsorna försvinner på en vecka.

Ungefär hälften av alla barn som blir smittade får inga symtom.

Så lång tid tar det från smitta tills barnet är sjukt

Det brukar ta mellan ett par dagar och ett par veckor från att barnet har blivit smittat tills hen får de första symtomen.

Behandling

Infektionen går över av sig själv. Det finns läkemedel mot viruset som barnet kan få i speciella fall. Läs om när du kan behöva söka vård och vad du kan göra själv.

Ska barnet stanna hemma?

Barnet behöver inte vara hemma för smittans skull. Det som avgör är hur barnet mår.

Mässling

Mässling är en mycket smittsam virussjukdom. De flesta barn i Sverige är vaccinerade mot sjukdomen eftersom den ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. Barn som inte är vaccinerade kan bli smittade när de reser till länder där sjukdomen är mer vanlig.

Smittan sprids när någon som är sjuk hostar eller nyser. Smittan sprids även genom luften på avstånd. Därför ska du inte söka vård på en mottagning utan att ha ringt innan.

När man har haft sjukdomen en gång kan man inte få den igen.

Symtom

Det brukar börja med att barnet får hög feber, torrhosta och irriterade eller ljuskänsliga ögon. Efter några dagar kommer utslag, oftast i pannan och bakom öronen. De sprider sig sedan till resten av kroppen. Utslagen är först ljusröda och blir sedan mörkare och flyter ihop. De är lättare att se på ljus hud än på mörk hud. Ofta är barnet hängigt, trött och orkar inte leka.

Så lång tid tar det från smitta tills barnet är sjukt

Det tar mellan nio till fjorton dagar från det att barnet har smittats tills hen blir sjuk.

Behandling

Det finns ingen behandling mot mässling, men symtomen kan lindras genom att bland annat vila i ett svalt och mörkt rum.

Eftersom det är så smittsamt ska du inte åka till vårdmottagningen direkt om du misstänker att ditt barn har mässling. Ring innan. Läs om när du bör söka vård och hur du kan lindra besvären.

Läkaren ska anmälas sjukdomen enligt smittskyddslagen.

Ska barnet stanna hemma?

Ja, eftersom det smittar ska barnet stanna hemma från barnomsorg och skola åtminstone så länge hen smittar. Hur barnet mår avgör sedan när hen kan gå tillbaka. Barnet ska orka vara med hela dagen och delta i de vanliga aktiviteterna.

Påssjuka

Påssjuka är en mycket ovanlig och mycket smittsam virusinfektion. De flesta barn i Sverige är i dag vaccinerade mot påssjuka eftersom den ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet.

Viruset smittar genom droppar som sprids i luften när någon nyser eller hostar. Det sprids också via föremål som dropparna har landat på. Om barnet till exempel tar en leksak där droppar finns och sedan gnuggar sig i ögonen, näsan eller stoppar fingrarna i munnen. Så fort dropparna torkat in så smittar de inte längre.

Bara hälften av dem som smittas får symtom.

När man har haft sjukdomen en gång kan man inte få den igen.

Symtom

Om barnet får symtom kan hen först få ont i huvudet, feber, må illa och få ont när hen tuggar. Efter några dagar brukar barnet bli svullen och öm längst bak på underkäken, framför örat.

Så lång tid tar det från smitta tills barnet är sjukt

Det tar vanligtvis två till tre veckor från det att barnet smittas tills hen blir sjuk. Men det kan variera mellan 12 till 25 dagar.

Behandling

Du ska kontakta vården om du misstänker att barnet har påssjuka. Läs mer om när du ska söka vård. Läkaren ska anmäla sjukdomen enligt smittskyddslagen.

Infektionen går över av sig själv efter en veckas vila. Om barnet är mycket matt av hög feber och har ont kan du ge receptfria läkemedel med paracetamol. Läs om behandling här, det är noga att följa instruktioner och råd vad gäller läkemedel till barn.

Ska barnet stanna hemma?

Ja, eftersom det smittar ska barnet stanna hemma från barnomsorg och skola åtminstone så länge hen smittar. Hur barnet mår avgör sedan när hen kan gå tillbaka. Barnet ska orka vara i en barngrupp hela dagen och delta i de vanliga aktiviteterna.

RS-virus

Infektioner med RS-virus är vanliga hos både barn och vuxna, särskilt under vinterhalvåret. De sprids bland annat genom direkt kontakt, till exempel via händerna och när man kramas. Det sprids också via leksaker som sjuka barn har haft i munnen eller tagit i. Det smittar även med droppar i luften som sprids med hosta och nysningar. Det sprids om någon nyser eller hostar på barnet och dels om smittan faller ner på ytor eller föremål som barnet tar i.

En RS-infektion kan vara allvarlig för ett barn som är yngre än ett år.

Det är viktigt att barn som går i barnomsorgen och har yngre syskon alltid tvättar händerna när de kommer hem. Detta är särskilt viktigt om syskon är yngre än två månader.

Symtom

Barn som är mellan ett och ungefär sex år brukar ha symtom som vid en vanlig förkylning. Ibland blir ögonen irriterade och röda. Blir infektionen allvarligare kan barnet få mer ansträngd hosta, svårare att andas och segt slem i näsa och luftrör.
De får ofta svårt att orka äta eftersom den jobbiga andningen med täppt näsa tar mycket kraft.

Barn upp till ett år kan ibland få andningsuppehåll.

Så lång tid tar det från smitta tills barnet är sjukt

Det tar mellan tre till fem dagar från det att barnet har smittats tills hen blir sjuk.

Behandling

RS-infektionen går över av sig själv, men ibland behöver barnet vårdas på sjukhus. Barn upp till ett år som har andningsbesvär behöver få speciell behandling. Läs om när du behöver söka vård och vilken behandling som behövs.

Ska barnet stanna hemma?

Barn behöver inte vara hemma för smittans skull. Det som avgör är hur barnet mår. Om barnet har barnomsorg eller går i skolan ska hen orka vara i en barngrupp hela dagen och delta i de vanliga aktiviteterna.

Ringorm

Ringorm orsakas av en svamp som gör att barnet får utslag på huden eller i hårbotten.

Ringorm smittar från husdjur och från person till person.

Sjukdomen är ovanlig, men ibland kan epidemier uppkomma på till exempel förskolor.

Symtom

Barnet får runda eller ovala utslag. Utslagen är runda eller ovala och någon millimeter till flera centimeter i storlek. Ytan är ofta fjällande eller småknottrig. När utslagen blir större kan de börja läka i mitten och får då sin typiska ringform. Utslaget kan klia men ibland har barnet inga besvär. På ljus hud är utslagen röda, på mörk hud syns oftast inte det röda.

Så lång tid tar det från smitta tills barnet får utslag

Det tar från några dagar upp till två veckor från det att barnet har smittats tills utslagen visar sig.

Behandling

Ringorm behandlas med svampmedel. Om du misstänker att ditt barn har ringorm ska du kontakta en vårdcentral, eftersom det smittar.

Ska barnet stanna hemma?

Risken att smitta upphör snabbt efter att barnet har påbörjat behandling. Barn som har påbörjat behandling kan därför gå i förskolan eller skolan, och vara med på aktiviteter som idrott, gymnastik och bad.

Röda hund

Röda hund är en smittsam virussjukdom som är mycket ovanlig i Sverige. De flesta barn är numera vaccinerade mot Röda hund, eftersom den ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. Barn som inte är vaccinerade kan bli smittade exempelvis i samband med en resa till länder där sjukdomen är mer vanlig.

Röda hund smittar bland annat när någon som är sjuk hostar eller nyser så att droppar sprids i luften.

När man har haft sjukdomen en gång får man den inte igen.

Symtom

Det är vanligt att barnet får snuva och svullna lymfkörtlar, särskilt i nacken. Hen verkar eller känner sig oftast inte särskilt sjuk.

Efter några dagar brukar brunaktiga eller blåröda utslag sprida sig från ansiktet och ner över armarna och benen. Barnet kan också få feber och ont i lederna.

Så lång tid tar det från smitta tills barnet är sjukt

Det tar mellan två till tre veckor från det att barnet har smittats tills hen blir sjuk.

Behandling

Röda hund går över av sig själv. Barnet kan behöva ta det lite lugnt, som vid en vanlig förkylning. Du ska kontakta vården om du misstänker att barnet har röda hund. Läs om när du ska söka vård. Läkaren ska anmäla sjukdomen enligt smittskyddslagen.

Ska barnet stanna hemma?

Ja. Barnets tillstånd avgör hur länge barnet ska vara hemma. Om barnet har barnomsorg eller går i skolan ska det orka vara i en barngrupp hela dagen och delta i de vanliga aktiviteterna.

Scharlakansfeber

Scharlakansfeber är en väldigt smittsam sjukdom hos barn som orsakas av streptokockbakterier.

Scharlakansfeber är samma sjukdom som när man får halsfluss som har orsakats av streptokockbakterier.

Streptokocker sprids via direkt kontakt, till exempel via händerna eller via kramar och pussar. Det smittar också genom kontakt med föremål som någon som är sjuk har tagit på, till exempel leksaker eller handdukar.

Det smittar från någon dag före barnet blir sjukt och flera veckor efteråt, om barnet inte får behandling. Barnet brukar inte smitta efter två dygns antibiotikabehandling.

Barn kan bära på bakterierna och vara smittsamma utan att själva bli sjuka.

Symtom

Det är vanligt att få feber, ont i halsen, rödprickiga utslag över kroppen och röd tunga. I slutet på den andra sjukdomsveckan brukar barnets hud börja fjälla.

Om barnet får scharlakansfeber igen får hen inte några utslag.

Så lång tid tar det från smitta tills barnet är sjukt

De tar mellan två till fyra dagar från det att barnet har smittats tills hen blir sjuk.

Behandling

Barn med scharlakansfeber behandlas oftast med antibiotika i tio dagar. Sök vård om du misstänker att ditt barn har scharlakansfeber.

Ska barnet stanna hemma?

Ja. Barn behöver ha fått behandling med antibiotika i minst två dygn innan de kan gå tillbaka till barnomsorgen eller skolan. När barnet går tillbaka ska hen vara så pigg att hen orkar vara i en barngrupp hela dagen och delta i de vanliga aktiviteterna.

Skabb

Skabb är ett litet spindelliknande djur, ett kvalster, som tar sig in i huden och gräver gångar där de lägger sina ägg.

Skabb sprids genom nära och lite längre kroppskontakt. Skabb kan till exempel spridas genom att sova i samma säng eller sova tätt tillsammans. Det är ovanligt att skabb sprids i förskolan eller skolan.

Barnet smittar under tiden från hen har blivit smittad tills det börjar klia.

Symtom

Barnet får hudutslag som kliar mycket. Det brukar klia mest på natten. Det kan klia var som helst på kroppen, utom på huvudet. Det kan vara svårt att upptäcka skabbgångarna. På barn kan de vara lättast att se på fötterna.

Barn kan klia så mycket att de får rivmärken, till exempel kring naveln eller vid ljumskarna.

Så lång tid tar det från smitta tills barnet är sjukt

Det tar mellan fyra till sex veckor från det att barnet har smittats tills det börjar klia.

Behandling

Sök vård om du misstänker att ditt barn har fått skabb.

Om barnet har skabb får hen och alla andra som hen bor tillsammans med eller har haft nära kontakt med, behandling med ett läkemedel. Skabben försvinner direkt av behandlingen, men klådan kan finnas kvar i en till flera veckor efteråt.

Ska barnet stanna hemma?

Ja, barn ska vara hemma under det dygn som behandlingen pågår. Du behöver berätta för personalen i barnomsorgen eller skolan, eftersom andra barn och vuxna också kan behöva undersökas.

Springmask

Springmask är en parasit i tarmen. Den är vanligast hos barn. Springmask finns naturligt i vår miljö, och finns ofta i damm och textilier. Den sprids genom att barnen får i sig äggen, bland annat via fingrar, leksaker, underkläder och sängkläder.

Den vuxna honan lägger ägg precis utanför ändtarmsöppningen, där den kläcks. Masken kan ibland synas där eller i bajset, som en vit centimeterlång sytråd.

Äggen kan leva minst ett par veckor utanför människokroppen. Barn blir ofta infekterade igen av sina egna maskars ägg, om de stoppar fingrarna i munnen efter att tidigare ha kliat sig i stjärten.

Symtom

Oftast kliar det väldigt mycket i stjärten, framför allt på kvällen och natten. Barn kan även ha springmask utan klåda eller andra besvär.

Så lång tid tar det från smitta tills barnet är sjukt

Det tar mellan tre till sju veckor från det att barnet har smittats tills det börjar klia eller det går att se maskar.

Behandling

Om barnet har mask som syns kan du köpa läkemedel receptfritt på apotek. Det brukar vara bra att alla i familjen behandlas. Kontakta vården om du misstänker springmask utan att den har synts, om besvären inte går över, eller om besvären kommer tillbaka.Det är viktigt att vara noga med att tvätta sig och hålla rent under tiden behandlingen pågår.

Ska barnet stanna hemma?

Ett barn med springmask behöver inte vara hemma från förskola eller skola, oavsett om barnet har fått läkemedel eller inte. Men många kommuner har egna rutiner och riktlinjer för vad som gäller på deras förskolor och skolor.

Svinkoppor - impetigo

Svinkoppor, eller impetigo är en smittsam bakterieinfektion i huden. Det smittar så länge såren är fuktiga. Det sprider sig via direktkontakt, hud mot hud.

Symtom

När barn får svinkoppor är det vanligast att de får gulaktiga såriga utslag runt näsan och munnen. Utslagen kan också komma på fingrarna, armarna, överkroppen och benen. Ofta bildas nya blåsor eller hudrodnader alldeles intill eller på andra ställen på kroppen. Utslagen kan klia och svida, men barn brukar inte känna sig särskilt sjuka.

Barnet smittar så länge såren är fuktiga.

Så lång tid tar det från smitta tills barnet är sjukt

Det tar mellan två till tre dagar från det att barnet har smittats tills hen får utslag.

Behandling

Om barnet inte har feber och om utslagen sitter på ett väl avgränsat hudområde kan du behandla utslagen själv. Läs om hur du behandlar och om du behöver söka vård.

Ska barnet stanna hemma?

Barn som går i förskolan eller i familjedaghem bör vara hemma tills såren är helt torra. Barn som går i skolan, och som förstår att det är viktigt att vara noga med att tvätta händerna kan vara i skolan. De bör däremot inte vara med på aktiviteter som idrott, bad eller matlagning.

Tredagarsfeber

Tredagarsfeber är en virussjukdom som nästan alla barn under två år har haft. Viruset sprids med droppar i luften när någon nyser eller hostar.

När man har haft sjukdomen en gång får man den inte igen.

Tredagarsfeber är ett så kallat virusutslag.

Symtom

Barnet får först hög feber som kommer snabbt och försvinner efter cirka tre till fem dagar. En del får hosta och snuva. De flesta är i övrigt ganska pigga.

När febern gått ner får barnet ofta ljusröda utslag på magen som sedan sprider sig vidare på kroppen. Utslagen kan vara svårare att se på mörk hud än på ljus hud. Utslagen kliar inte och försvinner på några dagar, ibland fortare.

En del barn får aldrig några utslag.

Så lång tid tar det från smitta tills barnet är sjukt

Det brukar gå fem till tio dagar från det att barnet har smittats tills hen får feber.

Behandling

Sjukdomen går över av sig själv.

Ska barnet stanna hemma?

Barnet behöver inte vara hemma för smittans skull. Hen kan gå tillbaka till barnomsorgen eller skolan efter att ha varit feberfri i minst ett dygn. När barnet går tillbaka ska hen vara så pigg att hen orkar vara i en barngrupp hela dagen och delta i de vanliga aktiviteterna.

Tuberkulos - tbc

Tuberkulos, som också kallas tbc, är en sjukdom som inte är så vanlig i Sverige.

Vuxna och barn som är äldre än ungefär 12 år får oftast tuberkulos i lungorna. Det är vanligare med tbc i andra kroppsdelar hos yngre barn.

Det är bara när det finns bakterier i lungorna som tbc kan smitta, genom att den som är sjuk hostar. Bara en del personer med tuberkulos i lungorna har bakterier i upphostningarna.

De flesta som blir smittade blir inte sjuka, och kan inte heller smitta. För att du ska blir smittad krävs vanligen en upprepad och nära kontakt med en person som smittar.

Vid smitta på en förskola är det alltid en vuxen som är smittsam.

Barn kan få vaccin mot tbc. Det rekommenderas om du är vuxen och har invandrat till Sverige från ett land där tbc är utbrett.

Symtom

Tuberkulos kan ge infektion på flera ställen i kroppen. Barn som är yngre än tre till fyra år utvecklar lättare tbc efter att de har smittats och kan också få allvarligare former av sjukdomen.

Så lång tid tar det från smitta tills barnet är sjukt

Barn kan bli sjuka snabbt i tbc efter att de har smittats. Det kan också dröja upp till två år innan de blir sjuka, men det är ovanligt.

Behandling

Tuberkulos behandlas med flera olika läkemedel samtidigt. Barn som har smittats men inte har blivit sjuka behandlas förebyggande med antibiotika.

Kontakta vården om du misstänker att barnet har blivit smittat av tbc, eller om barnet är yngre än fem år och har utsatts för tbc-smitta.

Läkare ska anmäla sjukdomen enligt smittskyddslagen.

Ska barnet stanna hemma?

Smittade barn är inte själva smittsamma och behöver inte vara hemma om de inte har symtom från sjukdomen.

Vattkoppor

Vattkoppor är en vanlig sjukdom som de flesta får en gång i livet, oftast före ungefär 12-årsåldern. Vattkoppor orsakas av ett virus som är mycket smittsamt. Förutom att det sprids när någon hostar eller nyser, sprids det också i luften. Det smittar därför på avstånd.

Vattkoppor smittar mest från ett par dagar innan utslagen visar sig till ungefär fem dagar efter att de har börjat synas. Därför är det svårt att undvika att föra smittan vidare. Det kan smitta fram till att alla vattkoppor har torkat in och blivit sårskorpor.

Har man haft vattkoppor en gång kan man inte få det igen. Men viruset stannar kvar i kroppen hela livet och kan aktiveras igen, och då orsaka sjukdomen bältros.

Symtom

De första symtomen på vattkoppor brukar vara att barnet får feber, ont i huvudet och är trött. Efter ett par dagar bildas röda utslag, oftast på överkroppen. De brukar sprida sig. Det går att få utslag överallt på kroppen. Utslagen syns mer på ljus hud än på mörk hud. Utslagen blir efter någon dag till blåsor med klar genomskinlig vätska. Har barnet mörk hud kan utslagen vara svåra att se innan blåsorna kommer.

Så lång tid tar det från smitta tills barnet är sjukt

Det tar mellan tio till tjugo dagar från att barnet har smittas tills sjukdomen bryter ut.

Behandling

Barn brukar bli helt friska cirka en vecka efter att symtomen har visat sig.

Ibland kan du behöva söka vård för barnet. Läs om när det är aktuellt.

Oftast behöver du inte söka vård, utan kan behandla vattkoppor hemma. För att lindra klådan kan du försöka kyla huden. Om det inte hjälper kan barnet få receptbelagda läkemedel utskrivna av läkare eller sjuksköterska på en barnavårdscentral.

Ska barnet stanna hemma?

Barnet kan gå tillbaka till förskolan eller skolan när hen är feberfri och mår bra, och orkar vara i en barngrupp hela dagen och delta i de vanliga aktiviteterna. Barn brukar bli friska ungefär en vecka efter att symtomen har visat sig.

När vattkoppor upptäcks, till exempel på en förskola, har smittan ofta redan spridits. Därför är det svårt att stoppa smittan genom att hålla barnet hemma.

Meddela förskolan eller skolan om ditt barn har vattkoppor, eftersom fler kan ha smittats.

Vårtor

Det är vanligt att barn har vårtor på händerna och fötterna. Vårtor orsakas av virus och smittar antingen hud mot hud eller via fuktiga handdukar eller våta golv i duschar och omklädningsrum.

Symtom

Fotvårtor är något upphöjda, har en hård kant och är lite mjukare i mitten. Ibland går det att se små svarta prickar i vårtan. Handvårtor är något mer utstående än fotvårtor och kan se ut som mycket små blomkålshuvuden.

Så lång tid tar det från smitta tills barnet har fått vårtor

Det tar flera månader från det att barnet har smittats tills vårtan syns.

Behandling

Vårtor försvinner till slut av sig själv. Vårtor som ger besvär kan behandlas på olika sätt, i första hand med vårtmedel. Det är olika åldersgränser för olika medel. Fråga på apoteket om du är osäker på vad du ska välja.

Eftersom vårtor smittar lätt är det bra att inte använda varandras handdukar och skor.

Läs om när du kan behöva söka vård.

Ska barnet stanna hemma?

Nej, barn som har barnomsorg eller går i skolan behöver inte stanna hemma.

Ögoninflammation

När barn får en ögoninflammation har de smittats av bakterier eller virus som ofta finns i barnets näsa och svalg.

Det smittar via händerna och via de droppar som sprids i luften när barn hostar eller nyser. Smittan sprids bland annat när barnet gnuggar sig i ögonen och sedan tar på leksaker eller på andra barn.

En ögoninflammation kan också bero på en allergisk reaktion eller att barnet har skadat eller fått skräp i ögat.

Symtom

Ofta blir ögonvitan röd och irriterad. Ögat brukar se svullet ut, och det kan kännas som att det skaver i ögat. Det brukar också rinna en kladdig vätska, så kallad var, från ögat. Vätskan gör att ögonen klibbar ihop, speciellt på morgonen. För det mesta är båda ögonen inflammerade.

Så lång tid tar det från smitta tills barnet har fått en ögoninflammation

Eftersom ögoninflammationer kan ha olika orsaker kan det variera hur lång tid det tar. Om inflammationen beror på bakterier tar det vanligtvis några dagar.

Behandling

De flesta ögoninfektioner går över av sig själv inom en vecka. Så här gör du för att ta hand om ögat själv.

Om det efter en vecka fortfarande finns kladdig vätska i ögat kan barnet behöva få behandling med antibiotika. Men för det mesta brukar det inte behövas.

Ska barnet stanna hemma?

Barn som har röda och lite kladdiga ögon på morgonen, men inte under resten av dagen, behöver inte vara hemma från barnomsorgen om de mår bra i övrigt.

Men om barnets öga klibbar ihop och du måste torka var ur ögonen flera gånger per dag har barnet en kraftig ögoninflammation. Även om barnet mår bra i övrigt bör hen då vara hemma från barnomsorgen. Det behövs dels för att det smittar, dels för att barnets öga måste tvättas flera gånger om dagen. Barnet kan gå tillbaka när den kraftiga inflammationen har läkt och ögat inte är varigt längre.

Barn som går i skolan har inte samma nära kontakt, men vid en kraftig ögoninfektion kan de ändå behöva vara hemma om ögonen är irriterade och behöver skötas om.

Öroninflammation

Öroninflammation är en infektion i mellanörat då det bildas var. Det är mycket vanligt hos barn och orsakas oftast av bakterier.

Öroninflammation kommer ofta i samband med en förkylning. Förkylningsviruset gör det svårare för slemhinnorna i näsan och öronen att försvara sig mot bakterier.

Öroninflammationen smittar inte, men de bakterier som orsakar inflammation i mellanörat kan vara smittsamma, liksom förkylningen.

Ont i örat kan ha andra orsaker. Läs mer här.

Symtom

Öroninflammation brukar börja med att barnet plötsligt får ont i örat. Ofta har barnet redan feber och förkylning. Barn som är upp till cirka ett år brukar få väldigt ont i örat. Äldre barn kan ha mer allmänna symtom som dålig matlust, svårt att sova och allmän irritation.

Ibland spricker trumhinnan. Det är inte farligt men det kan göra ont. Då rinner det ut var i hörselgången och ut genom örat. Innan trumhinnan spricker brukar det göra väldigt ont, men det gör mindre ont när trumhinnan har spruckit.

Behandling

Barn som är yngre än ett år och äldre än tolv år brukar behandlas med antibiotika. Barn mellan ett och tolv år behandlas med antibiotika om de har inflammation i båda öronen, hög feber, mycket ont i örat eller någon annan sjukdom. Läs mer om när du ska söka vård och när barnet behöver få antibiotika.

Ska barnet stanna hemma?

Öroninflammation smittar inte från person till person. Om barnet har barnomsorg eller går i skolan kan hen gå tillbaka dit efter att inte ha haft feber på ett dygn. Barnet ska vara så piggt att hen orkar delta i de vanliga aktiviteterna en hel dag.

Till toppen av sidan