Ovanliga infektioner och tillstånd

Blåsmasksjuka – infektion med dvärgbandmask

Dvärgbandmask är en liten bandmask som däggdjur kan ha i tarmen, framför allt hundar och rävar. Djuren blir inte sjuka men i deras avföring finns maskägg som kan smitta människor och orsaka en infektion. Infektionen kallas för blåsmasksjuka. Sjukdomen är mycket sällsynt i Sverige.

Till toppen av sidan