Olika vårdformer

Närsjukvårdsteam

Innehållet gäller Värmland

Personer som har flera sjukdomar och på grund av dem har många vårdkontakter och insatser, är en särskilt utsatt grupp. När sjukdomarna är i ett instabilt läge finns närsjukvårdsteam för att underlätta och möta vårdbehov. Med närsjukvårdsteamets hjälp får du som patient, vård i hemmet. Du kan känna dig trygg och säker i din invanda miljö.

Vård efter behov
För att bli inskriven i närsjukvårdsteamet görs en individuell bedömning av ditt behov. En förutsättning är att du har kommunal hemsjukvård. Teamet ger dig en fast vårdkontakt som du kan vända dig till i frågor om din hälsa.

Du får regelbunden kontakt med teamet och vid behov kommer läkare och/eller sjuksköterska hem till dig. I hemmet kan du få mycket av den vård som vanligtvis ges på sjukhus. När du behöver vård eller undersökningar som inte teamet kan ge får du hjälp att boka tid.

Hur länge du får vård av teamet beror på ditt behov. Basen i din vård är fortsatt den kommunala hemsjukvården.

Du och dina närstående är delaktiga i alla beslut som rör din hälsa.

Närsjukvårdsteamet
I teamet ingår läkare, sjuksköterskor, fysioterapeut, kurator och dietist. Vid behov kan teamet kontakta kommunens arbetsterapeut.

Teamet har ett nära samarbete med din kommuns distriktssköterskor och biståndshandläggare och ibland gör alla hembesök tillsammans.

Kostnad
Du betalar samma avgifter för den vård du får i hemmet som för besök på en mottagning på sjukhuset. För vård och omsorg utförd av kommunens personal gäller kommunens avgifter.

Till toppen av sidan