እኩብ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ብትግርኛ

ናይ ጸረ ኮቪድ-19 ክታበት ቆጸራ ኣብ ስኮነ ሓዝ

Boka tid för vaccination mot covid-19 i Skåne - tigrinskaThe content concerns Skåne

ዕድሜዎ 16 ዓመት ወይም ከዚያ በላይ ነው? ሕጂ ቆጸራ ሒዝካ ጸረ ኮቪድ-19 ክትክተብ ትኽእል ኢኻ።

እቲ ክታበት ካብ ክፍሊት ናጻ እዩ።

እንድሕር ክትክተብ ትደልይ ኮይንካ ባዕልኻ ኢኻ ትመርጽ። ኩሉ ሰብ ክኽተብ ክኽእል እዩ።

To the top of the page