COVID-19

Vaccination mot covid-19

Vaccination mot covid-19 - svenska lättläst

Covid-19 är en smittsam sjukdom. Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö av sjukdomen. Vaccination kan också hjälpa till att minska spridningen av covid-19 i samhället. Därför är det viktigt att många personer väljer att vaccinera sig.

Person som får vaccin i armen. Fotografi.
Du får vaccinet med en spruta i armen.

Det är din region som ansvarar för vaccinationen. 

Du behöver inte betala för vaccination mot covid-19.

Du bestämmer själv om du ska vaccinera dig.

Läs en längre version av den här texten.

När kan jag vaccinera mig?

Folkhälsomyndigheten har rekommenderat i vilken ordning olika personer ska erbjudas vaccination. Först vaccineras till exempel personer som bor på särskilda boenden, personer som är över 65 år och personer som arbetar i vården.

Alla personer som är 18 år eller äldre kommer att erbjudas vaccination.

Du rekommenderas att vaccinera dig även om du har haft covid-19.

Skåne

Vaccination för dig som bor i Skåne

Här kan du se när du får vaccinera dig i Skåne. Tidsplanen kan ändras. Till exempel om det blir brist på vaccin.

Du kan inte boka tid för att vaccinera dig än.

Grupp 1 vaccineras nu

Du bor på ett äldreboende

 • Du får vaccinera dig från januari eller februari.
 • Du blir vaccinerad där du bor. 

Du har hemtjänst som hjälper dig med personlig omvårdnad

 • Du får vaccinera dig från februari.
 • Du kommer få ett papper från personalen i hemtjänsten. På pappret står hur du bokar tid för vaccination. Fråga hemtjänsten eller någon du känner om du behöver hjälp att boka tid.
 • Du blir vaccinerad på vårdcentralen. 
 • Bor du med någon som har hemtjänst? Då får du också vaccinera dig.

Du har hemsjukvård och får sjukvård i hemmet

 • Du får vaccinera dig från januari eller februari.
 • Du blir vaccinerad där du bor.
 • Bor du med någon som har hemsjukvård? Då får du också vaccinera dig.

Du jobbar med vård och omsorg av äldre eller med akutsjukvård

Jobbar du med vård och omsorg av äldre? Eller jobbar du med akutsjukvård och på en avdelning som prioriteras för vaccination? Då får du vaccinera dig från januari eller februari.

Uppdatering 12 februari: Du kan inte vaccinera dig just nu om du jobbar med akutsjukvård. Det är på grund av brist på vaccin. Du kommer kunna vaccinera dig i mars istället.

Grupp 2 börjar vaccineras från mitten av mars

Du är 65 år eller äldre

 • Du får vaccinera dig från mitten av mars.
 • Du kommer få hem ett brev. I brevet står det står hur du bokar tid för att vaccinera dig. Du som är äldst får brevet först. Du kan inte boka en tid förrän du har fått brevet.
 • Du blir vaccinerad på vårdcentralen.

Du har fått benmärg eller ett organ genom en transplantation

 • Du får vaccinera dig från mitten av mars.
 • Du blir vaccinerad på ett sjukhus.
 • Du kan inte boka tid för vaccination än. Mer information kommer.
 • Bor du med någon som har fått benmärg eller ett nytt organ? Då får du också vaccinera dig.

Du behandlas med dialys

 • Du får vaccinera dig från mitten av mars.
 • Du blir vaccinerad på ett sjukhus.
 • Du kan inte boka tid för vaccination än. Mer information kommer.
 • Bor du med någon som får dialys? Då får du också vaccinera dig.

Du får stöd enligt LSS eller får ersättning för personlig assistans

Har du en funktionsnedsättning och får stöd enligt LSS? Eller har du personlig assistans och får ersättning för det?

Då gäller det här för dig:

 • Du får vaccinera dig från april.
 • Du blir vaccinerad på ett sjukhus.
 • Du kan inte boka tid för vaccination än. Mer information kommer.

Du arbetar nära patienter inom vård och omsorg

Jobbar du nära patienter inom vård och omsorg? Det kan till exempel vara personer som får stöd enligt LSS.

Då gäller det här för dig:

 • Du får vaccinera dig från april.
 • Du kommer få mer information om hur vaccinationen ska gå till.

Grupp 3 börjar vaccineras i april 

Du är mellan 60 och 64 år 

Är du född mellan år 1957 och 1961?

Då gäller det här för dig:

 • Du får vaccinera dig från april.
 • Du kommer bli vaccinerad på en privat mottagning som Region Skåne har avtal med.
 • Du kan inte boka tid för vaccination än. Mer information kommer.

Du har svårt att följa råden för att inte sprida covid-19 

Till exempel om du är dement, har en funktionsnedsättning eller om du är hemlös.

Då gäller det här för dig:

 • Du får vaccinera dig från april.
 • Du kan inte boka tid för vaccination än. Mer information kommer.

Du är mellan 18 och 59 år och har en större risk att bli mycket sjuk

Vissa sjukdomar och tillstånd gör att man kan bli mycket sjukare om man får covid-19. Har du exempelvis diabetes, Downs syndrom eller en hjärt- och kärlsjukdom? Då kan du ha en större risk än andra att bli mycket sjuk om du får covid-19.

Då gäller det här för dig:

 • Du får vaccinera dig från april.
 • Du blir vaccinerad på din vårdcentral.
 • Du kan inte boka tid för vaccination än. Mer information kommer.

Grupp 4 börjar vaccineras i maj

Du är mellan 18 och 59 år

Är du mellan 18 och 59 år? Har du inte någon större risk att bli mycket sjuk?

Då gäller det här för dig:

 • Du får vaccinera dig från mitten av maj. Det blir när alla andra grupper har blivit vaccinerade.
 • Du blir vaccinerad på en privat mottagning som Region Skåne har avtal med.
 • Du kan inte boka tid för vaccination än. Mer information kommer.

Vilka personer rekommenderas inte vaccination?

Barn och unga som är 17 år eller yngre rekommenderas inte vaccination. Du som är gravid rekommenderas inte vaccination.

Prata med en läkare om du undrar vad som gäller för dig eller ditt barn.

Prata med en läkare om du tidigare har fått en allergisk reaktion som du behövde söka vård för samma dag. Det kan vara av en vaccination, ett läkemedel eller något du hade ätit.

Så här går vaccinationen till

Du får vaccinet med en spruta i armen. Du behöver få två sprutor. Du får sprutorna vid olika tillfällen.

Du har ett visst skydd efter första sprutan. En till två veckor efter andra sprutan har du ett bra skydd mot covid-19.

Du har rätt att få information av vårdpersonalen när du vaccinerar dig. Fråga om du undrar något.

Kan jag vaccinera mig om jag är sjuk?

Du ska inte vaccinera dig om du har feber eller symtom på covid-19.

Hur mår jag efteråt?

Du kan få ont i armen, ont i huvudet och bli trött det första dygnet efter vaccinationen. Du kan också frysa, få feber eller få ont i lederna och musklerna.

Det brukar vara lindriga besvär och försvinna inom några dagar.  

Vårdpersonalen ska rapportera biverkningar av vaccinet

Vårdpersonalen rapporterar till myndigheten Läkemedelsverket om de misstänker att vaccinet har gett några biverkningar.

Du kan också själv rapportera om du misstänker att vaccinet har gett biverkningar.

Är vaccinet säkert?

Vaccinet mot covid-19 har kontrollerats på samma noggranna sätt som andra vacciner. Många människor har fått vaccinet och forskare har studerat effekterna.

Forskare från många länder har samarbetat med att utveckla vaccinet. Många länder och företag i hela världen har satsat mycket pengar. Därför har det gått snabbt att utveckla vaccinet.

På sidan Så fungerar vaccin kan du läsa och se filmer om vaccin. 

Fortsätt följa råden för minskad spridning av covid-19

Du ska följa myndigheternas råd även efter att du har fått vaccination.

Det tar en till två veckor efter andra sprutan med vaccin tills du har ett bra skydd. Det finns en liten risk att du får sjukdomen även om du är vaccinerad.

Det finns också en liten risk att du sprider viruset även om du inte är sjuk, till exempel om du har fått det på dina händer.

Det är inte känt hur lång tid vaccinet skyddar.

Till toppen av sidan