LÄTT SVENSKA

Bildstöd

Ta hjälp av bilder när du vill att vårdpersonal ska förståInnehållet gäller Västra Götaland

Ta hjälp av bilder när du vill få vårdpersonal att förstå

Det går inte alltid att få tillgång till tolk och läs- och skrivkunnigheten hos människor på flykt varierar. Därför startade projektet KomHIT Flykting. Enkel text, översatt text och bilder kan fungera som stöd för patienten och vårdgivaren.