Lätt svenska

Bildstöd

Bildstöd - svenska lättlästInnehållet gäller Västra Götaland

Ta hjälp av bilder i kommunikationen

Du har rätt att vara delaktig i din egen vård. Du ska kunna förstå vad som ska hända och allt som sägs.

Enkel text, översatt text och bilder kan vara ett stöd när du pratar med personal i vården.

Här kan du hitta bildstöd med enkel text och på olika språk för information och kommunikation inom hälso- och sjukvård och tandvård – Bildstöd i vården.

Till toppen av sidan