Lätt svenska

Bildstöd

Bildstöd - svenska lättlästInnehållet gäller Västra Götaland

Ta hjälp av bilder i kommunikationen

Det går inte alltid att få tillgång till tolk. Ibland kan det också behövas stöd då läs- och skrivkunnigheten kan variera. Här finns bildstöd med enkel text på olika språk för information och kommunikation inom hälso- och sjukvård och tandvård.

Till toppen av sidan