LÄTT SVENSKA

Bildstöd

Bildstöd - svenska lättlästInnehållet gäller Västra Götaland

Ta hjälp av bilder när du vill få vårdpersonal att förstå

Det går inte alltid att få tillgång till tolk och läs- och skrivkunnigheten hos människor på flykt varierar. Enkel text, översatt text och bilder kan fungera som stöd för patienten och vårdgivaren.

Till toppen av sidan