Sjukdomar och besvär

Antibiotika

Antibiotika - svenska lättlästInnehållet gäller Örebro län

Om du har en infektion kan du få antibiotika. Antibiotika hjälper bara mot infektion av bakterier. Infektioner kan också bero på virus eller svampar. Då hjälper inte antibiotika.

Antibiotika hjälper mot bakterier

Det finns många olika typer av bakterier. En del bakterier är bra för oss. Andra bakterier gör oss sjuka.

De flesta antibiotika påverkar bara några bakterier. Det kallas att de har ett smalt spektrum.

Andra påverkar många olika bakterier, även de bakterier som är bra för oss. De har ett brett spektrum.

Det är bättre att du får antibiotika som bara dödar de bakterier du blev sjuk av.

Du behöver inte alltid antibiotika

Kroppen klarar av att bekämpa många infektioner själv utan antibiotika. Din läkare bedömer om din infektion behöver behandlas med antibiotika.

En del infektioner ska behandlas. Till exempel en allvarlig infektion eller om det finns risk för följdsjukdomar. Därför ska du alltid ta antibiotika om läkaren bedömt att du behöver det.

Överdriven användning av antibiotika har gjort att vissa bakterier har blivit motståndskraftiga mot antibiotika. Det kallas att bakterierna har blivit resistenta. Resistens är en egenskap hos bakterierna. En människa som behandlas med antibiotika kan inte bli resistent.

Många länder har problem med bakterier som är motståndskraftiga mot nästan all antibiotika. I Sverige har vi hittills inte haft så stora problem med resistens.

Ökad antibiotikaresistens kan göra att vissa infektioner kan bli svåra att behandla eller inte kan behandlas alls i framtiden.

Att smittas av en resistent bakterie är oftast inte farligt för en frisk person. Men för någon som är allvarligt sjuk eller har opererats kan det vara farligt att få en infektion som är svår att behandla.

Rätt sorts antibiotika

Det viktigaste när läkaren väljer antibiotika är att det har effekt mot just den bakterie som orsakar din infektion. I första hand väljer läkaren antibiotika med smalt spektrum. Men du kan behöva antibiotika med brett spektrum om du är mycket sjuk eller om det inte är helt klart vilka bakterier som orsakar infektionen. Du kan till och med behöva flera olika antibiotika samtidigt.

Viktigt att ta hela kuren

När du har börjat ta antibiotika tar det ett tag innan alla bakterier har försvunnit. Men ofta brukar du känna dig bättre efter några dagar. 

Det är viktigt att du tar antibiotika så länge som läkaren har ordinerat. Om du slutar för tidigt kan infektionen komma tillbaka.

Till toppen av sidan