Kostnader och ersättningar

Glasögonbidrag för barn och unga

Innehållet gäller Stockholms län

Barn som behöver glasögon eller linser kan få bidrag. I Stockholms län behöver optikerbutiken vara ansluten till systemet Thord för att bidraget ska betalas ut. Fråga därför om optikern är ansluten innan du gör undersökningen, om de inte redan är det kan du be dem att ansluta sig.

Vad omfattar bidraget?

Bidraget omfattar:

 • Synundersökning som konstaterar synförändring, om du vid samma tillfälle köper glasögon eller linser i samma butik som du gjorde synundersökningen.
 • Glasögon (bågar och glas).
 • Kontaktlinser.

Tänk på att du inte kan söka bidraget enbart för en synundersökning eftersom det bara delas ut när du samtidigt köper glasögon eller linser.

Vilka kan få bidrag?

Bidraget ges till barn och ungdomar till och med 19 år som 

 • bedömts behöva glasögon, samt 
 • är folkbokförda i Stockholms län. 

Även barn som söker asyl eller vistas i Stockholm utan att ha tillstånd kan vara berättigade till bidrag, läs mer under kapitlet Vad gäller för barn som nyligen kommit till Sverige.

Barn till och med 7 år behöver först undersökas av ögonläkare.

Tala med barnavårdscentralen eller elevhälsan om du tror att ditt barn ser dåligt. Om barnet behöver glasögon skriver ögonläkaren ett recept. Barn och ungdomar 8–19 år kan göra synundersökningen direkt hos optikern.

Hur stort är glasögonbidraget?

Barn 0–7 år kan få maximalt 500 kronor i bidrag. Barn och unga 8–19 år kan få maximalt 800 kronor i bidrag.

Hur ofta kan barnet få bidraget?

Bidraget betalas ut varje gång synen förändrats så mycket att ett recept på ny styrka på glasögon eller linser behövs.

Så här gör du

 1. Gå till någon av optikerna på länkarna nedan. Ta med receptet från ögonläkaren (för barn som är 0–7 år) eller gör en synundersökning (för barn som är 8–19 år).
 2. Välj ut ett par glasögon eller linser i optikerbutiken. 
 3. Fyll i en fullmakt där du godkänner att optikerbutiken hanterar ansökan. Fullmakten finns i optikerbutiken. 
 4. Bidraget dras av direkt på priset när du köper glasögonen eller linserna. Kostar glasögonen eller linserna mer än bidraget betalar du det överskjutande beloppet. Kostar det mindre betalar Region Stockholm endast ut den faktiska kostnaden.

Följande optiker är godkända att arbeta med glasögonbidrag för barn 0–7 år (PDF)

Följande optiker arbetar med glasögonbidrag för barn 8–19 år (PDF)

Vill du hellre ansöka om bidraget på egen hand?

Har du särskilda anledningar till att inte låta optikern hantera bidraget, kan du ansöka om bidraget på egen hand för barn och unga som är 8–19 år. Barn 0–7 år måste däremot kontakta en av de godkända optikerna i listan ovan.

Din ansökan för barn och unga 8–19 år behöver komma in till Region Stockholm inom tre månader från inköpsdatumet*. Bidraget betalas ut i efterhand och det kan dröja upp emot tre månader från det att din kompletta ansökan registrerats. 

*andra regler gäller vid abonnemang

Maila till glasogonbidrag.hsf@regionstockholm.se för en ansökningsblankett. 

Ansökan ska innehålla följande tre delar:

 1. Ifylld ansökningsblankett
 2. Synintyg från optiker, det vill säga recept/ordination för glasögon eller linser. Intyget får inte vara äldre än ett år vid inköpstillfället.
 3. Originalkvitto där det framgår: 
  - datum för köpet
  - vad som omfattas - glasögon, linser, synundersökning.
  - vad kostnaderna avser - kostnaderna ska vara uppdelade för till exempel glas, bågar, antireflexbehandling.
 

Speciella regler vid utlandsköp och internetköp

För barn 8–19 år kan du ansöka om bidraget i efterhand om du köpt glasögonen på nätet eller i en butik utomlands. Ett krav är dock att allt underlag som du skickar in behöver vara på svenska. Du ansvarar själv för att det översätts av en auktoriserad översättare.

Så här går det till:

 1. Skicka ett mail till glasogonbidrag.hsf@regionstockholm.se för en ansökningsblankett.
 2. Läs noga igenom vad du behöver skicka in här nedan. 
 3. Kontakta en auktoriserad översättningsbyrå och översätt de dokument som inte är på svenska.

Observera att det kan dröja upp emot tre månader innan bidraget betalas ut. Om du gjort inköpet i utländsk valuta utgår vi från aktuell valutakurs vid inköpsdatumet.

Vid utlandsköp ska din ansökan innehålla följande:

 • Ifylld ansökningsblankett. 
 • Betalningsbevis där det tydligt framgår vad kostnaden täcker. Det kan till exempel vara kvittot eller fakturan tillsammans med kontoutdrag.
 • Synintyg från svensk optiker, det vill säga recept/ordination för glasögon eller linser. Intyget får inte vara äldre än ett år vid ditt inköp.

Vid internetköp ska du dessutom bifoga:

 • Orderbekräftelse där både synfelet och det du köpt framgår, till exempel glas, bågar, antireflexbehandling.

Utlandsköp inte möjligt för barn 0–7 år

Observera att ni inte kan köpa glasögon/linser utomlands eller via internet om ditt barn är 0–7 år. Då måste ni kontakta en av de godkända optikerna från pdf:en i kapitlet "Så här gör du".

Bidrag vid abonnemang

Vissa optiker erbjuder sina kunder att köpa linser eller glasögon på abonnemang med olika villkor. Hur ansökningen om bidraget ska ske beror på när du tecknat abonnemanget och om det rör sig om glasögon eller linser.

Abonnemang för glasögon, tecknat från augusti 2022

Det är optikern som administrerar bidrag för glasögon inköpta via abonnemang efter 1 augusti 2022.

Abonnemang för linser (samt abonnemang för glasögon tecknade före augusti 2022)

Linsabonnemang kan inte hanteras av din optiker utan du måste själv ansöka om bidraget. Detta gäller även om du söker bidrag för glasögonabonnemang som du tecknade före augusti 2022.

Bidraget betalas ut i efterhand och det kan dröja upp emot tre månader från det att din kompletta ansökan har registrerats. Maila till glasogonbidrag.hsf@regionstockholm.se för en ansökningsblankett. 

En komplett ansökan ska innehålla följande fyra delar:

 1. Ifylld ansökningsblankett
 2. Synintyg från optiker, det vill säga recept/ordination för glasögon eller linser. Intyget får inte vara äldre än ett år vid tecknande av abonnemanget.
 3. Kopia på abonnemangsavtalet där det ska framgå datum för tecknandet av avtal, vem abonnemanget gäller, styrkor på glasögonen/linserna samt kostnad per månad. Bidraget gäller endast ETT par glasögon eller linser upp till 500/800 kronor per identifierat synfel.
 4. Betalningsbevis i form av kontoutdrag där betalningsmottagare tydligt framgår. Om abonnemanget gäller fler än ett par glasögon så beräknas bidraget på det dyraste paret glasögon.

Barn 0–7 år kan få maximalt 500 kronor i bidrag. Barn och unga 8–19 år kan få maximalt 800 kronor i bidrag.

Vänta med ansökan tills du betalat 500/800 kronor

Glasögonbidraget får du en gång per identifierat synfel. Om du skickar in den första fakturan på abonnemanget betyder det att du inte kan få betalt för resterande fakturor upp till 500/800 kronor för det aktuella synfelet. Vänta därför tills du har betalat 500/800 kronor innan du skickar in ansökan.

Ansökan måste komma in till Region Stockholm inom tre månader från senaste månadsbetalningen.

Om synen förändras under abonnemangstiden

Om din syn förändras under abonnemangstiden är du berättigad till ett nytt bidrag. Du behöver dock skicka in en ny ansökan om ursprungsavtalet är tecknat före augusti 2022.

Vad gäller för barn som nyligen kommit till Sverige och Stockholm?

Nyanlända barn: Alla barn som har fått ett personnummer har rätt till bidraget. 

Asylsökande barn som ännu ej fått personnummer: Barn till och med 7 år som ska kontakta migrationsverket eftersom de inte täcks av bidraget. Asylsökande barn och ungdomar 8–19 år behöver ha ett så kallat reservnummer* för att kunna söka glasögonbidraget hos en optiker. Vårdnadshavare måste också signera minderårigas ansökan. 

Barn utan tillstånd: Barn till och med 7 år har inte rätt till bidraget från Region Stockholm. Barn och ungdomar 8–19 år behöver ha ett så kallat reservnummer* för att kunna söka glasögonbidraget hos en optiker. Vårdnadshavare måste också signera minderårigas ansökan. 

*Reservnumret får du när du kommer till Sverige. Det är inte samma sak som numret på LMA-kortet eller migrationsverkets dossiernummer.  

Vad händer om glasögonen/linserna går sönder eller tappas bort?

Du får inte bidrag för att ersätta borttappade, trasiga eller urvuxna glasögon. Bidraget kan inte heller användas för att köpa reservglasögon.

Vad kan jag göra om jag blir nekad glasögonbidrag?

Om du blir nekad bidrag för kostnad för glasögon eller kontaktlinser kan du överklaga beslutet. Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla:

 • vilket beslut som överklagas (diarienummer och registreringsnummer)
 • vilken ändring som begärs
 • anledning till att du överklagar. 

Överst på brevet skriver du att det ska till Förvaltningsrätten i Stockholm, men det ska skickas in till:

Region Stockholm, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Box 30017, 104 25 Stockholm.

Överklagandet ska ha kommit in inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. 

Lag (2016:35) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga

Extra stöd för afaki

Om ditt barn har afaki (när ögat saknar en egen lins) och fått remiss från ögonläkare på glasögonglas eller kontaktlinser kan du kontakta någon av följande optiker.

Till toppen av sidan