Aktiviteter för vuxna

Fördjupad utbildning i tid och struktur för anhöriga och nätverk

Innehållet gäller Sörmland

Syfte och innehåll

Att få fördjupade kunskaper och idéer om användbara strategier samt hitta nya sätt att använda hjälpmedel kring tid och struktur i vardagen. Dagen består av flera olika block, du deltar på den eller de block som känns relevanta. De två första blocken ger dock en bra grund för resterande delar under dagen.

Målgrupp

Föräldrar, anhöriga, personal, assistenter eller stödpersoner kring patienter som behöver stöd kring strukturen i vardagen. Tidigare erfarenhet av att jobba med schema, rutiner eller något annat tidshjälpmedel underlättar. 

Plats

Kursen ges digitalt via teams. Du deltar på den eller de block du känner är relevanta för dig. Rekommendationen är dock att du deltar på de två första blocken för att få en bra grund inför resterande delar under dagen.

Tid

Torsdag 28 november klockan 9.00-16.00

- Struktur i vardagen kl: 9.00-9.50
- Bra rutiner och hur du skapar dem kl: 10.00-11.10
- Timstocken kl: 11.20-11.50
- Arbetsordning/dagplanering kl: 13.00-13.50
- Veckoplanering/kalender/årshjul kl: 14.00-14.50
- Att använda mobil/surfplatta kl: 15.00-15.50

Anmälan

Sista anmälningsdag onsdag 6 november. Gå till anmälan genom att fylla i formuläret via nedanstående länk alternativt kontakta din habiliteringsmottagning på telefonnummer: 

För vår administrations skull, tala om vilken/vilka delar som du vill delta i.

Kontaktperson

Lena Adem
Arbetsterapeut i KoALA-teamet

Stefan Bergvall
Logoped i KoALA-teamet

Till toppen av sidan