Fler behandlingar

Undvik stora risker vid skönhetsingrepp och plastikoperation

Innehållet gäller Sörmland

Anmälningarna till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om estetiska behandlingar, har ökat kraftigt. Detta trots att en lag 1 juli 2021 skärpte reglerna. Det finns flera oseriösa aktörer men med kunskap kan du undvika att bli drabbad. Ta hjälp av IVO:s checklista.

Den 1 juli 2021 infördes en lag som innebär att IVO får tillsyn över alla verksamheter som erbjuder estetisk kirurgi (skönhetsoperationer) och estetiska injektionsbehandlingar (botox och fillers). Den som bedriver en sådan verksamhet ska göra en anmälan till IVO om att de bedriver sådan verksamhet. Vissa mindre injektionsbehandlingar är undantagna från lagen, till exempel tatueringar.

Verksamheten är också skyldig att ha patientförsäkring samt utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO. Man är skyldig att kontrollera att den som får behandlingen är över 18 år samt informera om samtycke och betänketid. För ett estetiskt kirurgiskt ingrepp ska betänketiden vara minst sju dagar. För en estetisk injektionsbehandling är det minst två dagar.

Kompetenskrav

Lagen innebär också kompetenskrav. Endast legitimerade läkare eller tandläkare med specialistkompetens inom ett område som har koppling till ingreppet, får utföra estetisk kirurgi. Tidigare har olika skönhetssalonger erbjudit injektionsbehandlingar men idag är det endast legitimerade läkare eller tandläkare med specialistkompetens inom ett område som har koppling till ingreppet som får utföra estetisk kirurgi. Genom sin yrkesutbildning har yrkesgrupperna kunskap om känsliga vävnader och strukturer i kroppen samt sjukdomstillstånd och läkemedel som kan innebära att estetiska injektioner inte är lämpliga. Utbildningen ger också förutsättningar för att hantera komplikationer och biverkningar som kan uppstå.

Se upp för antibiotikaresistenta bakterier

Många väljer att utföra estetiska kirurgiska ingrepp utomlands på grund av lägre priser. Risken ökar dock för att drabbas av multiresistenta bakterier som står emot de flesta antibiotikasorter. Om resultatet blir misslyckat eller om det uppstår komplikationer, är ofta ditt rättsskydd som patient väldigt svagt.

En viss risk för komplikationer

Oavsett i vilket land som ingreppet utförs i så finns det som vid alla operationer vissa risker för komplikationer: infektion, blodpropp, dålig sårläkning, smärta, blödningar, ärr, hudojämnheter, deformation med mera.

Anmälan om skada

Den som har fått en allvarlig skada i samband med en estetisk behandling ska först kontakta verksamheten där ingreppet gjordes. Verksamheten är skyldig att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig skada till IVO. Efter att patienten fått svar från verksamheten kan hen även vända sig till IVO. IVO utreder anmälningar om allvarligare händelser. Det går också att lämna tips till IVO om fel eller brister i vården.

Checklista innan ingreppet

IVO har gjort en checklista för att kontrollera om en aktör är seriös. Du ska få skriftlig information om:

 • Att betänketiden för injektionsbehandlingar är två dagar och för kirurgiska ingrepp är sju dagar.
 • Vilka andra beprövade och likvärdiga behandlingsmetoder som finns.
 • Kostnader för den behandling som valts.
 • Det förväntade behandlingsförloppet och resultatet.
 • Vilken patientförsäkring som har tecknats för verksamheten.
 • Eventuella behov av förnyad behandling eller åtgärd.
 • Kontaktperson vid komplikationer som uppkommer efter behandlingen.
 • De substanser och läkemedel som används.
 • Väsentliga risker för komplikationer och biverkningar.
 • Eftervård och metoder för att förebygga sjukdom eller skada.
 • Att verksamheten är anmäld till IVO:s vårdgivarregister.

Källa: Artikeln har fakta från IVO.se samt från rapporten Vad har IVO sett 2021? Iakttagelser och slutsatser om vårdens och omsorgens brister för verksamhetsåret 2021.

Till toppen av sidan