Om covid-19 – coronavirus

Covid-19

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Det är vanligt att bli sjuk som vid förkylning eller influensa, men du kan också få andra symtom. Oftast går covid-19 över av sig själv, men ibland behövs vård på sjukhus.

En kortare version av den här texten finns på lätt svenska samt översatt till flera språk.

Symtom

Covid-19 påminner ofta om vanlig förkylning eller influensa. En del blir allvarligt sjuka, men de flesta som får sjukdomen blir lindrigt sjuka.

Här är några vanliga symtom. Du kan ha ett eller flera av symtomen: 

 • snuva
 • feber
 • ont i halsen
 • ont i huvudet
 • förändrad lukt och smak
 • hosta 
 • svårt att andas
 • ont i musklerna och lederna
 • diarré.

Symtomen kommer oftast efter två till tre dagar om du har blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar.

Infektionen går över efter några dagar. Ibland tar det längre tid.

En del kan bli sjukare efter någon vecka

För en del personer blir sjukdomen allvarligare någon vecka efter de första symtomen. Då kan du få jobbigt att andas, bli andfådd eller känna dig svag eller förvirrad.

Vad ska jag göra om jag får symtom?

Läs om vad du kan göra själv för att lindra dina besvär.

Stanna hemma om du är sjuk med symtom som kan bero på covid 19. Det gäller vuxna och barn, och även om du är vaccinerad eller har haft covid-19 tidigare. Stanna hemma tills du känner dig frisk. Du kan ha kvar till exempel lite snuva eller lätt hosta ett tag efter att du har varit sjuk.

Du som bor med någon eller har träffat någon som är sjuk behöver inte stanna hemma om du är frisk.

Läs mer: Behöver jag lämna prov för covid-19?

Det gäller för barn

Barn som är sjuka ska stanna hemma.

De kan gå tillbaka till exempelvis förskolan när de är tillräckligt pigga för att orka med olika aktiviteter som vanligt. Det gäller även för barn som har kvar till exempel lite snuva eller lätt hosta.

Det är bra om barn som nyss har haft feber väntar ett dygn efter att febern har gått ner. Det är för att se så att febern inte kommer tillbaka.

Du som har en ökad risk

Risken att bli allvarligt sjuk i covid-19 ökar om något av följande stämmer:

Fortsätt att ta de läkemedel du behöver enligt läkarens ordination. Prata med en läkare eller sjuksköterska om du får behandling men är osäker på hur du ska göra.

När och var ska jag söka vård?

De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv.

Kontakta en vårdcentral om du har ett eller flera av följande besvär:

 • Du har hög feber i mer än fyra dygn.
 • Du blir andfådd när du rör dig.
 • Du är så orkeslös att du har svårt att vara uppe. 

Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då får du hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Om det är bråttom

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande besvär:

 • Du blir plötsligt mycket sämre.
 • Du får andningsbesvär även när du vilar.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Ring alltid först

Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra på mottagningen om du har covid-19. När du ringer får du veta hur du ska göra.

Så smittar covid-19

Viruset sprids om den som är sjuk till exempel hostar, nyser, skrattar eller sjunger.

Du kan smittas om du andas in viruset eller får det på händerna och sedan rör vid näsan, munnen eller ögonen. 

Oftast räcker det att hålla ett avstånd på någon till några meter till en person med covid-19 för att undvika att smittas.

Risken att viruset sprids är högre där det är trångt och ventilationen är otillräcklig.

När är jag smittsam?

Du är mest smittsam de första dagarna, även om du inte har några symtom eller bara känner dig lite sjuk med lätt hosta eller feber. De flesta smittar inte längre när de mår tydligt bättre och är utan feber.

Varför kan jag få covid-19 igen?

Du kan bli smittad flera gånger, även om du är vaccinerad mot covid-19. Det beror på att viruset förändrar sig.

Stanna hemma igen om du blir sjuk med symtom som kan bero på covid-19.

Vaccination skyddar

Vaccinera dig mot covid-19 varje gång du rekommenderas att göra det. Då minskar risken att du blir allvarligt sjuk.

Vaccinera dig även om du har haft sjukdomen. Det skyddar mot att bli allvarligt sjuk. Läs mer: Ska jag vaccinera mig även om jag har haft covid-19?

Du som är gravid eller ammar

Vaccinera dig mot covid-19 så snart du kan, om du inte redan är vaccinerad.

Ta alla doser som du rekommenderas. Att vara vaccinerad skyddar dig, och det minskar också risken för komplikationer som kan påverka barnet i magen.

Du som inte är vaccinerad har en ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19. Det kan också vara extra jobbigt att vara sjuk om du är gravid, oavsett sjukdom.

Du kan vaccinera dig även om du ammar.

Läs mer: Jag är gravid. Kan jag verkligen vaccinera mig mot covid-19?

Om du blir sjuk

Du behöver inte söka vård om du blir sjuk med lätta symtom. Det gäller om du inte har någon sjukdom eller något annat tillstånd som ökar risken att bli allvarligt sjuk. Kontakta barnmorskemottagningen om du har frågor. Läs också: När och var ska jag söka vård?

En del gravida med symtom rekommenderas att lämna prov för covid-19. Kontakta barnmorskemottagningen om du får symtom och har till exempel diabetes, högt blodtryck eller kraftig övervikt.

Välj region högst upp på sidan för att se vad som gäller där du är.

Sörmland

För dig som är gravid i Sörmland

Om du är gravid och testar positivt för covid-19 i Sörmland gäller följande:

Barnet kan födas för tidigt

Barnet i magen har inte någon ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19 om du själv blir sjuk.

Däremot finns en liten ökad risk att barnet föds för tidigt om du har allvarlig covid-19 i graviditetsvecka 20 till 36.

Att föda för tidigt gör att barnet kan behöva vård.

Det är väldigt ovanligt, men att få covid-19 efter graviditetsvecka 20 kan också göra att moderkakan skadas på ett sätt som kan bli allvarligt för barnet i magen.

Att få covid-19 tidigare i graviditeten påverkar inte risken att föda för tidigt eller att få andra komplikationer.  

Läs mer om covid-19 för gravida på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Covid-19 och förlossning

Många kan föda som vanligt fast de har covid-19. Du kan behöva föda med kejsarsnitt om du blir allvarligt sjuk i covid-19.

När barnet ska äta

Du som har covid-19 kan amma eller ge urpumpad bröstmjölk, om du vill och kan. Fråga på barnmorskemottagningen eller på BVC vad du ska tänka på.

Undersökning och utredning

Du som behöver undersökas får lämna prov för att veta om du har fått covid-19. 

Här är exempel på undersökningar om du behöver utredas mer:

Behandling

Covid-19 går oftast över utan att du behöver söka vård.

Du som har en ökad risk att bli allvarligt sjuk kan behöva behandling med virushämmande läkemedel. Det gäller även om du är vaccinerad, och särskilt om du är äldre. Läkemedlen kan mildra sjukdomen. En läkare bedömer om du behöver virushämmande läkemedel.

Ibland behövs vård på sjukhus

En del som får covid-19 blir mer sjuka, i exempelvis lunginflammation. Sjukdomen kan bli allvarlig och kräva behandling på sjukhus, även om det är ovanligt.

Behandlingen kan vara att få extra syrgas eller annan hjälp som kan underlätta andningen. Kortison eller andra läkemedel kan behövas för att hämma en inflammation. Ibland behövs antibiotika. Det är vanligt att få blodförtunnande läkemedel som minskar risken för blodproppar. 

Det är ovanligt att behöva behandling på en avdelning för intensivvård, till exempel behandling i respirator.

Ibland går det inte att bli frisk. Då handlar vården om att lindra symtom och att ge god omvårdnad i livets slutskede. Det kallas palliativ vård.

Hur mår jag efteråt?

Det är olika hur fort det går att återhämta sig efter en infektion.

Vid covid-19 får de flesta lättare symtom som går över av sig själv ganska snabbt. För en del tar det längre tid. Det kallas ibland postcovid. Det finns mycket du själv kan göra för att återhämta dig. 

Så kan du må bättre efter covid-19.

Du som är närstående

Du som är närstående till någon som har covid-19 behöver bara stanna hemma om du själv känner dig sjuk med symtom på covid-19. Du får veta av vården om några andra regler gäller.

Stöd för närstående barn

Det är viktigt att prata med barn om en närstående är allvarligt sjuk. Det gäller oavsett barnets ålder.

Vad är covid-19?

Covid-19 är en infektionssjukdom. Den orsakas av ett så kallat coronavirus, som har fått namnet SARS-CoV-2.

Sjukdomen är en pandemi. Det betyder att den finns i stora delar av världen samtidigt.

Covid-19 omfattas av smittskyddslagen.

Vanligt med varianter av virus

Det är vanligt att virus förändras så att det finns flera varianter. Det gäller även viruset som orsakar covid-19. 

De flesta varianter har ingen medicinsk betydelse, men en del har det. De kan påverka hur viruset sprids, vilket skydd vaccination ger eller hur sjuk du blir om du smittas.

Några virusvarianter som orsakar covid-19 är de så kallade delta och omikron. 

Folkhälsomyndigheten övervakar varianter av viruset som orsakar covid-19.

Vissa andra sjukdomar och tillstånd kan påverka

Det är fortfarande oklart varför en del bara får lindriga symtom medan andra kan bli allvarligt sjuka av covid-19. Det kan finnas flera förklaringar.

Vissa tillstånd eller sjukdomar kan öka risken att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Vaccination minskar risken för allvarlig sjukdom och död i covid-19.

Påverka och delta i din vård

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Du kan få en fast vårdkontakt

Du kan få en fast vårdkontakt om du har kontakt med många olika personer inom vården. En fast vårdkontakt är en person som bland annat hjälper till med att samordna din vård.

Mer information

Du som har allmänna frågor om covid-19 kan ringa telefonnummer 113 13 eller läsa på webbplatsen krisinformation.se.

Det finns teckentolkad information om covid-19 på folkhalsomyndigheten.se

Här hittar du information om covid-19 på lätt svenska.

Du som är ett barn kan se en film och få mer information om coronaviruset här.

Du som har tänkt resa

Du som ska resa kan behöva ett covidbevis.

Other languages

En kortare version av den här texten på lätt svenska finns översatt till språken nedan.  

كوفيد-19 - بالعربية السهلة - arabiska

COVID–19 - engelska

Covid–19 - finska

קאָװיד־19 - jiddisch

Covid–19 - meänkieli

Covid-19 - nordsamiska

اطلاعات جمع¬شده در مورد کووید ۱۹  - persiska

Covid-19 - polska

Covid-19 - romska kalderash

Covid–19 - romska lovara

Covid-19 - ryska

Covid-19 - somaliska

Covid-19 - spanska

Covid-19 - sydsamiska

ኮቪድ-19 – ብትግርኛ - tigrinska

Covid-19 - turkiska

Covid-19 - ukrainska

mer på 1177.se

Covid-19: Vad kan jag göra själv om jag är sjuk?

Här är råd till dig som har till exempel en förkylning, influensa eller covid-19. Råden gäller om du kan vara hemma utan att behöva vård. Det är viktigt att du kontaktar vården om dina symtom förvärras.

Så kan du må bättre efter covid-19

Efter covid-19 kan det dröja innan du känner dig bra. Det kallas ibland postcovid. Du kan till exempel vara mycket trött eller svag. Läs om fler symtom och vad du kan göra åt dem.

För barn: Om covid-19 och corona

Covid-19 är en sjukdom som sprids med ett coronavirus. Det är vanligt att bli sjuk som vid en förkylning.

Vaccination mot covid-19: Vilken rekommendation gäller för mig?

Du rekommenderas att vaccinera dig mot covid-19 om du är 50 år eller äldre, eller om du har en sjukdom eller något annat som ökar risken att du blir allvarligt sjuk.

Till toppen av sidan