COVID-19

Talaalka covid-19

Vaccination mot covid-19 - somaliska

Covid-19 waa cudur faafa. Talaalku waxa weeye habka ugu wax ku oolsan ee loogaga hortagaayo in si xun loogu jirado/xanuusto ama loogu dhinto cudurka. Waxa uu Talaalku sidoo kale gacan ka geysan karaa yareynta faafitaanka cudurka covid-19 ee bulshada dhexdeeda. Waxa sidaa darteed muhiim ah in dadka inta ugu badan ee suurtogalka ahi ay doortaan inay is talaalaan.

Waxaad u baahan tahay in laba cirbadood lagu siiyo, waxaana loo baahan yahay in 3-4 toddobaad u dhaxeeyaan cirbadda koowaad iyo tan labaad.
Waxa talaalka lagaa siin doonaa cududda.

Waa gobolkaaga cidda talaalka ka mas'uulka ahi. Hubi inaad gobolka saxda ah ka dooratay bogga xaggiisa sare si aad macluumaadka saxda ah ugu hesho.

Uma baahnid inaad lacag ka bixiso talaalka covid-19.

Adiga ayaa go'aaminaaya haddii aad rabto inaad is talaasho.

Du kan läsa texten på svenska här.

Goorma ayaan is talaali karaa?

Folkhälsomyndigheten waxa ay soo jeedisay sida loo kala horreysiinaayo dadka kala duwan ee loo soo bandhigaayo talaalka. Waxa tusaale ahaan marka hore la talaalayaa dadka ku nool hoyga gaarka ah, dadka 65 sano jirka ah ama ka weyn iyo dadka ka shaqeeya daryeelka caafimaadka.

Dhamaan dadka 18 sano jirka ah ama ka weyn ayaa loo soo bandhigi doonaa talaalka.

Waxa laguu soo jeedinayaa inaad iska talaasho xitaa haddii uu covid-19 hore kuugu dhacay.

Skåne

Tallaalka looga hortago cudurka [Covid-19] ee Gobolka Skåne

Halkaan waxaad ka aqrisan kartaa goorta aad cudurka iska tallaali karto haddii aad degan tahay Gobolka Skåne. Laakinse jadwalka qorshaha waxba iska beddeli karo. Sida tusaale haddii u dhammaado maaddada tallaalka.

Weli suurtagal ma ahan inaad qabsato ballanka cudur iska tallaalista.

Kooxda 1-aad ayaa talaalistooda lagu guda jira

Haddii aad degan tahay guryaha waayeellada

 • Waxaad cudurka iska tallaali kartaa laga bilaabo bisha jannayo ama bisha febraayo.
 • Waxaa lagugu tallaali doonaa goob ku taallo degmada aad degan tahay. 

Haddii aad leedahay adeegyada guriga [hemtjänst] oo laga caawinno daryeel-shaqsiyeedyada

 • Waxaad cudurka iska tallaali kartaa laga bilaabo bisha febraayo.
 • Shaqaalaha adeegyada guriga ayaa waxay ku soo diri doonaan warqad. Warqadda waxaa ku qoran sida tallaalka loo ballansado. Haddii aad u baahan tahay in laga caawinno ballan qabsashada, waxaad kala xiriirta shaqaalaha adeegyada guriga ama qof aad taqaanno.
 • Waxaa lagugu tallaali doonaa rugta daryeel-caafimaadeedka.
 • Ma la degan tahay qof shaqaalaha adeegyada guriga caawiyaan? Xaaladdaas cudurka waa iska tallaali kartaa.

Haddii caafimaadkaaga guriga lagu daryeelo

 • Waxaad cudurka iska tallaali kartaa laga bilaabo bisha jannayo ama bisha febraayo.
 • Waxaa lagugu tallaali doonaa goob ku taallo degmada aad degan tahay.
 • Ma la degan tahay qof caafimaadkiisa guriga lagu daryeelo? Xaaladdaas cudurka waad iska tallaali kartaa.

Qofka adigoo kale ah oo ka hawlgala goobaha daryeel-caafimaadeedka iyo xannaanadda waayeelada ama xarumaha daryeel-caafimaadeedka degdegga

Ma ka hawlgasha goobaha daryeel-caafimaadeedka iyo xannaanadda waayeelada? Ama ma ka hawlgasha waaxda daryeel-caafimaadeedka degdegga, oo tallaalka awgiis mudnaanta koowaad la siiyay? Xaaladdaas cudurka waad iska tallaali kartaa laga bilaabo bisha jannayo ama febraayo.

La cusboonisiiyay 12 febraayo:  Haddii aad ka hawl gasho  goobaha daryeel-caafimaadeedka degdegga imminka suurtagal ma noqon karto in cudurka laga tallaalo. Taasoo u sabab ah maaddada tallaalka aan nagu filnayn. Laakinse waxaad cudurka iska tallaali kartaa bisha maarso.

Kooxda 2-aad waxaa la tallaali doonaa laga bilaabo bartamaha bisha maarso

Haddii da'daada ay tahay 65 sano ama ay ka wayn tahay

 • Waxaad cudurka iska tallaali kartaa laga bilaabo bartamaha bisha maarso.
 • Waxaa lagu soo diri doonaa warqad. Warqadda waxaa ku qoran sida tallaalka loo ballansado. Sida loo kala da'wayn yahay ayaa warqadaha lagugu soo diri doonaa. Kahor inta warqadda aan lagu soo dirin ma ballansan kartid tallaalka.
 • Waxaa lagugu tallaali doonaa rugta daryeel-caafimaadeedka.

Haddii lagugu shubay dhuuxa lafaha ama xubin lagugu beeray

 • Waxaad cudurka iska tallaali kartaa laga bilaabo bartamaha bisha maarso.
 • Waxaa lagugu tallaali doonaa isbitaal.
 • Imminka ballanka tallaalka ma qabsan kartid. Warbixin dheeraad ayaa lagu soo diri doonaa.
 • Ma la nooshahay qof lagu shubay dhuuxa lafaha ama xubin lagu beeray? Xaaladdaas cudurka waad iska tallaali kartaa.

Daryeelida ku salaysan sifaynta kalyaha

 • Waxaad cudurka iska tallaali kartaa laga bilaabo bartamaha bisha maarso.
 • Waxaa lagugu tallaali doonaa isbitaal.
 • Imminka ballanka tallaalka ma qabsan kartid. Warbixin dheeraad ayaa lagu soo diri doonaa.
 • Ma la degan tahay qof kaliyaha laga sifayo? Xaaladdaas cudurka waad iska tallaali kartaa.

Taageerada waafaqsan Xeerka taageerada iyo adeegga loogu talagalay curyaamada qaarkood [LSS] ama gunnada loogu talagalay kaaliye-shaqsiyeedka

Itaaldarro miyaa la dhiban tahay oo darteeda lagu siiyaa taageerada waafaqsan Xeerka taageerada iyo adeegga loogu talagalay curyaamada qaarkood [LSS] ama gunnada loogu talagalay kaaliye-shaqsiyeedka?

Xaaladdaas nidaamkaan ayaa ku khuseeyo:

 • Waxaad cudurka iska tallaali kartaa laga bilaabo bisha abriil.
 • Waxaa lagugu tallaali doonaa isbitaal.
 • Imminka ballanka tallaalka ma qabsan kartid. Warbixin dheeraad ayaa lagu soo diri doonaa.

Haddii aad ka hawlgasho agagaarka bukaan-socodyada daryeel-caafimaadeedka iyo xannaanadda

Ma ka hawlgasha agagaarka bukaan-socodyada daryeel-caafimaadeedka iyo xannaanadda?  Sida tusaale waxay noqon karaan dadka taageerada waafaqsan Xeerka taageerada iyo adeegga loogu talagalay curyaamada qaarkood [LSS] la siiyo.

Xaaladdaas nidaamkaan ayaa ku khuseeyo:

 • Waxaad cudurka iska tallaali kartaa laga bilaabo bisha abriil.
 • Warbixin dheeraad ayaa lagu siin doonaa oo ku saabsan sida laysku tallaalo.

Kooxda 3-aad waxaa la bilaabi doonaa in la tallaalo bisha abriil

Haddii da'daada ay u dhaxayso 60 ilaa 64 sano 

Ma dhallatay sannadihii 1957 ilaa 1961?

Xaaladdaas nidaamkaan ayaa ku khuseeyo:

 • Waxaad cudurka iska tallaali kartaa laga bilaabo bisha abriil.
 • Waxaa lagugu tallaali doonaa xarun gaar ahaan loo leeyahay oo heshis la gashay Maamulka Gobolka Skåne.
 • Imminka ballanka tallaalka ma qabsan kartid. Warbixin dheeraad ayaa lagu soo diri doonaa.

Haddii hab fudud aadan u tixgeli karin talo-siinta in aadan faafin cudurka [Covid-19] 

Sida tusaale haddii aad la dhiban tahay cudurka waxyeelo xasuusta, la dhiban tahay itaaldarro ama hoy aadan haysan.

Xaaladdaas nidaamkaan ayaa ku khuseeyo:

 • Waxaad cudurka iska tallaali kartaa laga bilaabo bisha abriil.
 • Imminka ballanka tallaalka ma qabsan kartid. Warbixin dheeraad ayaa lagu soo diri doonaa.

Haddii da'daada ay u dhaxayso 18 ilaa 59 sano oona halis ugu jirto inaad aad u xannuunsato

Dadka qaba cudurrada qaarkood ama ku sugan xaaladaha qaarkood, aad ayay ugu xannuunsan karaan cudurka [Covid-19]. Sida tusaale ma la dhiban tahay cudurka sonkoroowga, cudurka [Downs syndrom] ama cudurrada ku dhaca wadnaha iyo xididaha wadnaha? Xaaladdaas waxaad dhici karto inaad aad ugu xannuunsato haddii u cudurka [Covid-19] kugu dhaco.

Xaaladdaas nidaamkaan ayaa ku khuseeyo:

 • Waxaad cudurka iska tallaali kartaa laga bilaabo bisha abriil.
 • Waxaa lagugu tallaali doonaa rugta daryeel-caafimaadeedka ee aad ka tirsan tahay.
 • Imminka ballanka tallaalka ma qabsan kartid. Warbixin dheeraad ayaa lagu soo diri doonaa.

Kooxda 4-aad waxaa la tallaali doonaa laga bilaabo bartamaha bisha maajo

Haddii da'daada ay u dhaxayso 18 ilaa 59 sano 

Da'daada ma u dhaxaysaa 18 ilaa 59 sano? Halis wayn ugu ma jirto soo ma ahan inaad aad u xannuunsato?

Xaaladdaas nidaamkaan ayaa ku khuseeyo:

 • Waxaad cudurka iska tallaali kartaa laga bilaabo bartamaha bisha maajo. Ku aadin kaddib markii dhammaan kooxaha kale cudurka laga tallaalay.
 • Waxaa lagugu tallaali doonaa xarun gaar ahaan loo leeyahay oo heshis la gashay Maamulka Gobolka Skåne.
 • Imminka ballanka tallaalka ma qabsan kartid. Warbixin dheeraad ayaa lagu soo diri doonaa.

Waa ayo dadka aan talaalka loo soo jeedineynin?

Carruurta iyo dadka dhalinta 17 sano jirka ah ama wixii ka yar ayaan la talaaleynin. Dumarka uurka leh ayaan loo soo jeedineynin inay talaalka qaataan.

Kala hadal dhakhtar haddii aad waxa adiga iyo ilmahaaga khuseeya is weydiineyso.

Kala hadal dhakhtar haddii aad horey u yeelatay xasaasiyad taas oo aad u baahatay inaad daryeel caafimaad raadsato isla maalintaas, taas oo uu keenay talaal, dawo ama raashin aad cuntay.

Sidan ayaa talaalka loo sameynayaa

Waxa talaalka lagaa siin doonaa cududda. Waxaad u baahan tahay in laba cirbadood lagu siiyo. Waxa cirbadaha lagu siin doonaa marar kala duwan.

Waxaad leedahay/heshay waxoogaa difaac ah ka dib marka cirbadda koowaad lagu siiyo. Waxaad leedahay/helayshay difaac wanaagsan oo covid-19 ku lid ah hal ilaa laba todobaad ka dib cirbada labaad.

Waxaad xaq u leedahay inaad macluumaad shaqaalaha ka hesho marka aad is talaaleyso. Weydii haddi ay jirto wax aad is weydiinayso.

Miyaan is talaali karaa haddii aan jiranahay?

Waa in aanad is talaalin haddii aad qandho ama calaamado covid-19 ah leedahay.

Sidee ayaan ka dib dareemayaa?

Waxaad yeelan kartaa cududda oo ku xanuunta, madax xanuun iyadoo aad daalan tahay maalinta ugu horreysa ee talaalka ka dib. Waxaad sidoo kale noqon kartaa inaad barafoowdo, aad xumad yeelato ama ay laabatooyinka iyo murquhu ku xanuunaan.

Waxay taasi caadi ahaan noqotaa dhibaatooyin khafiif ah iyadoo badanaana iska tagta dhowr

Shaqaalaha daryeelka caafimaadku waa inay soo sheegaan saameynta xun ee talaalka

Shaqaalaha daryeelka caafimaadka ayaa hey'adda Läkemedelsverket soo wargalinaaya haddii ay ka shakiyaan in talaalku uu wax saameyn xun ah keenay. (af iswiidhish ah)

Waxa aad adiga laftaadu soo sheegi kartaa haddii aad ka shakisan tahay in talaalku saameyn kugu keenay. (af iswiidhish ah)

Talaalku ma amaan baa?

Talaalka covid-19 waxa loo sugay si la mid ah sida taxaddirka badan leh ee talaallada kale. Dad badan ayaa talaalka qaatay iyadoo ay cilmi baadhayaal ay saameynta ku sameeyeen daraasad.  

Cilmi baadhayaal ka socda wadamo badan ayaa iska kaashaday si talaalka loo soo saaro. Dalal badan iyo shirkado dunida oo dhan jooga ayaa lacag badan galiyay. Sidaa darteed ayaa talaalka dhakhso loogu soo saaray.

Waxa aad bogga Så fungerar vaccin ka akhrisan kartaa oo aad ka daawan kartaa filimo talaalka ku saabsan (af iswiidhish ah).  

Sii wado inaad taloda raacdo si loogu yareeyo faafitaanka covid-19

Waa inaad talooyinka dowladda raacdo xitaa markaad talaalka hesho ka dib.

Waxay qaadanaysaa hal ilaa laba todobaad cirbadda labaad ka dib, ka hor intaad difaac wanaagsan helayso/yeelaneyso. Waxa jirta khatar yar oo aad jirada ku qaadeyso xitaa haddii aad is talaasho.

Waxa sidoo kale jiri karta khatar yar oo fayruska lagu fidinaayo xitaa haddii aanad jiranayn, tusaale ahaan haddii aad gacmaha ku qaadatay/taabatay.

Lama oga ilaa inta uu talaalku ku difaacaayo.

To the top of the page