Uurka leh

Cuntooyinka fiican marka uur leedahay

Bra mat när du är gravid - somaliskaThe content concerns Östergötland

Marka aad uurka leedahay jirkaada wuxuu u baahanyahay nafaqo dheeri, fitamiin iyo macdan. Adiga waxyaabaha inta ugu badan waa cunikarta iyo weey fiican inaa waxyaabo kala duwan cuntid. Cuntooyinka oo nafaqo badan leh waa cuntooyinka laga suubiyay firida qabadin oo qalkii leh, cagcagaarka, khudradda xididka leh, salbuuko, kaluunka baruurta leh, ukunta, cuntooyinka caanaha laga suubiyay, khudradaha, midhaha abuurka iyo lawska. Waxaa dhicikarto in adiga u baahantahay nafaqo dheeri oo sida fitamiinka la dhaho folsyra iyo birta.

Fyra personer i olika åldrar som skär grönsaker. Fotografi.

Läs texten på svenska

Adiga iyo canuga caafimaad baa ka qaadeysiin inaa cuntiin cuntooyin caafimaadka u fiican. Waxaa suurtagal ah inaa u baahantahay inaa iska ilaalisid cuntooyinka qaarkood. Hey’adda kantaroosha cuntada[Livsmedelsverket] baa ka heli warbixintii ugu dambeysay oo waxyaabaha aad cunikartid iyo cabbikartid inta aad uurka leedahay. Wareyso ummulisada aad xiriirka la leedahay haddii aad ku fikireysid habka aad wax u cuni laheed.

To the top of the page