Soomaali/Somaliska

Uurka leh

Graviditet - somaliska

Current articles

Visa innehåll som:
 • Dhibaatooyinka badanaa xilliga uurka la yeesho

  Vanliga besvär under en graviditet - somaliska

  Markaad uurka leedahay ayuu uurku jidhka siyaabo kala duwan u saameeyaa. Wuxuu keeni karaa dhibaatooyin kala duwan. Dhibaatooyinkaas ayaa dhalmada ka dib kaa taga.

 • Soo xaadhista uurjiifka

  Abort - somaliska

  Soo xaadhista uurjiifka ayaa ah marka uurka dhexda lagu joojiyo. Adigaaga uurka leh ayaa go’aansanaya in aad iska soo xaadho iyo in kale.

 • In la yalaalugoodo (lalaboodo) marka uur la leeyahay

  Att må illa under graviditeten - somaliska

  Waa wax caadi ah in la yalaalugoodo/lalaboodo oo la matago marka uur la leeyahay. Inkasta oo ay wax adag/la dhibsado noqon karto, ayaanay haddana taasi waxyeello adiga iyo ilmaha toona u laheyn. Waxa jira waxyaalo aad sameyn karto si aad uga roonaato.

 • Xanuunka miskaha ee xilliga uurka

  Att ha ont i bäckenet under graviditeten - somaliska

  Markaad uurka leedahay ayay xubnaha kala-goysyada jidhku noqdaan qaar ka dhaqdhaqaaq badan. Waxaad markaas xanuun ku yeelan kartaa miskaha. Taasi waa wax caadi ah oo badanaa dhalmada ka dib kaa tagta.

 • Dhiigkarka yimaada xilliga uurka

  Havandeskapsförgiftning - somaliska

  Havandeskapsförgiftning (dhiigkarka yimaada xilliga uurka) waa cudur aad qaadi karto markaad uurka leedahay. Waxaad yeelanaysaa dhiig kar. Taasi ayaa adiga iyo ilmahaba saameyn karta. Si cadaadiska dhiiggaaga loogu dejiyo waxaad u baahan kartaa nasasho iyo dawo lagu siiyo.

 • Foosha iyo xanuunka foosha

  Sammandragningar och värkar - somaliska

  Ilmo-galeenku waxa weeye muruq. Mararka qaar ayuu ilmo-galeenku xilliga uurka dhuujismaa/giigsamaa. Waxa tan loo yaqaannaa fool (sammandragningar). Marka la gaadho wakhtigii umusha ayuu sidoo kale ilmo-galeenku giijismayaa. Waxa tanna loo yaqaannaa xanuunka foosha.

 • Khamriga iyo uurka

  Alkohol och graviditet - somaliska

  Khamri ha cabin markaad uurka leedahay. Waxa khamriga ku jira maadooyin khatar ah oo ilmaha caloosha ku jira dhaawici kara. Dumarka ay ku adagtahay inay cabitaanka khamriga joojiyaan ayaa taas laga caawimo karaa.

 • Tubaakada iyo uurka

  Tobak och graviditet - somaliska

  Waxyeelo ayay kuu keeneysaa haddii aad tubaakada isticmaasho markaad uurka leedahay. Ilmaha uurka ku jira ayaa maadooyin khatar ahi ka soo gaadhi karaan tubaakada. Sidaas darteed tubaako ha isticmaalin markaad uurka leedahay. Haddii ay kugu adagtahay inaad joojiso ayaa taas lagaa caawin karaa. Waxyaalaha ay tubaakadu ku jirto waxa ka mid ah sigaarka

 • Booqashada xarunta umulisada

  Besök på barnmorskemottagningen - somaliska

  Markaad uurka leedahay ayaad booqan doontaa xarunta umulisada. Waxa ay ujeedada booqashadu tahay si loogu eego sidaad adiga iyo ilmaha uurka ku jira aad tihiin. Waxa lagu siin doonaa talo iyo gargaar ku wajahan sidii aad dhalmad iskugu diyaarin laheyd. Booqashadu waa kuu bilaash.

 • Miyaad uur leedahay mise dhawaan ayaad ilmo dhashay? Rayigaaga/Ereygaaga ka dhiibo

  Gravid eller nyss fött barn? Gör din röst hörd - somaliska

  Haddii aad uur leedahay ama hadda uun aad ilmo dhashay/umushay waxa aad fursad u leedahay inaad ka qeybqaadato rayi ururinta loo yaqaan Rayi ururinta uurka (Graviditetsenkäten.) Waxaad taas/Halkan kaga jawaabi doontaa su'aalo ku saabsan sida aad daryeelka u heshay xilligii aad uurka laheyd,dhalmada ka dib ama hal sanno dhalmada/umusha ka dib. Waxaad sidoo kale ka jawaabi doontaa su'aalo ku saabsan adiga caafimaadkaaga. Uur kasta iyo dhalmo kastaaba waa mid gaar sidaas darteed ayay muhiim u tahay inaad ka qeybqaadato. Jawaabahaaga ayaa gacan ka geysanaya horumarinta daryeelka.

 • Marxaladaha foosha

  Förlossningens olika faser - somaliska

  Sidee bey wax u dhici marka canuga ka soo bixi caloosa qofka? Foosha waxey ka kooban tahay marxaladahan oo kala ah marxalada qarsoon, marxalada bilaawga, marxalada soo bixida iyo marxalada soo gabogabeynta. Qoraalkaan waxaa ka akhrisan karta marxaladaha kala duwan iyo jirka waxa uu la kulmi.

 • Xanuunka foosha

  Smärta under förlossningen - somaliska

  Waa xanuun badantahay canug dhalida. Dadka isku ma u dareeman xanuunka. Jirka waa loo suubiyay inuu xanuunka awoodo, laakin waxaa jiro farsamo kala duwan oo qofka ka caawin qafiifinta xanuunka haddii loo baahdo.

 • Cuntooyinka fiican marka uur leedahay

  Bra mat när du är gravid - somaliska

  Marka aad uurka leedahay jirkaada wuxuu u baahanyahay nafaqo dheeri, fitamiin iyo macdan. Adiga waxyaabaha inta ugu badan waa cunikarta iyo weey fiican inaa waxyaabo kala duwan cuntid. Cuntooyinka oo nafaqo badan leh waa cuntooyinka laga suubiyay firida qabadin oo qalkii leh, cagcagaarka, khudradda xididka leh, salbuuko, kaluunka baruurta leh, ukunta, cuntooyinka caanaha laga suubiyay, khudradaha, midhaha abuurka iyo lawska. Waxaa dhicikarto in adiga u baahantahay nafaqo dheeri oo sida fitamiinka la dhaho folsyra iyo birta.

To the top of the page