Undersökningar och provtagning

Upptäck och förebygg cancer

Läs mer om screening för att upptäcka cancer. Det är viktigt att bli undersökt eller lämna prov varje gång du får en kallelse. Det kostar ingenting för dig.

Innehåll - Upptäck och förebygg cancer

Visa innehåll som:

Mer på 1177.se

Så äter du hälsosamt

Vad du väljer att äta, hur mycket och hur ofta du äter påverkar hur du mår. Hälsosamma matvanor kan bidra till att minska risken för att du ska få hjärtsjukdomar, övervikt, typ 2-diabetes och cancer. Du behöver inte förändra dina matvanor helt och hållet i ett enda steg. Kom ihåg att varje liten förändring kan göra stor skillnad.

Så skyddar du dig mot solen

Alla behöver skydd mot solen, oavsett ålder. Barns hud är mycket känsligare än vuxnas och behöver extra skydd. Barn under ett år ska helst inte alls vara i direkt solljus.

Tobak och alkohol

Här kan du läsa mer om alkohol och tobak. Du får tips på hur du kan ändra dina vanor och var du kan få hjälp om du behöver.

Varför ska jag röra på mig?

All form av rörelse är bra för din hälsa på många sätt. Du blir piggare, starkare, orkar mer och sover bättre. Risken för sjukdomar och benbrott minskar också. Försök därför att få in mer rörelse i vardagen och undvik att sitta stilla i långa perioder.

Aktuella artiklar

Vad är cancer?

Cancer kan uppstå om celler någonstans i kroppen slutar att fungera som de ska men fortsätter att föröka sig. Celler kan sluta fungera av olika orsaker.

Vanliga frågor om cancer

Cancer kan ibland vara svårt att upptäcka tidigt. Men det finns några symtom som det är bra att ha extra koll på, även om de kan bero på något annat än cancer.

Till toppen av sidan