Operationer av knä och höfter

Att operera menisken

Meniskerna sitter på var sin sida av knäskålen. De skyddar och jämnar ut belastningen i knäleden. Du kan behöva opereras om du har råkat ut för en olycka som skadat meniskerna. Efter operationen behöver du öva upp rörligheten i knät.

Meniskerna kallas de skivor av brosk som fungerar som stötdämpare i knät. Meniskerna kan skadas om knät till exempel vrids om kraftigt, vilket ofta kan ske i samband med idrott. Då kan den skadade menisken komma i kläm och knät låsa sig. Du kan ibland samtidigt få en korsbandsskada.

Efter fyrtioårsåldern börjar meniskerna bli skörare. Då kan meniskerna skadas även vid en mindre olycka, som när du till exempel råkar trampa lite snett. Förändringarna i meniskerna liknar de vid artros i knäleden. Sådana skador behöver sällan opereras utan behandlas med fysioterapi. 

Läs mer om meniskskada och korsbandsoperation.

Varför görs behandlingen?

En operation kan behövas om delar av menisken har lossnat så att den kommer i kläm. Oftast är det en av meniskerna på insidan av knät som skadats. Ibland kan den skadade menisken sys ihop.

Om en lös meniskbit fastnar någonstans i knäleden låser sig knät när du böjer eller sträcker det. Den skadade delen av menisken tas bort om inte menisken kan lagas.

Syftet med behandlingen är att återställa knät och att förebygga att du får besvär igen. Efter operationen behöver du träna med hjälp av en fysioterapeut för att behålla effekten av operationen.

Förberedelser

Natten före en operation får du vanligen inte äta, dricka, röka eller snusa. Du ska tvätta dig med en speciell tvål både på kvällen före och på operationsdagens morgon för att undvika infektion. Tvålen kan du köpa på ett apotek.

Undvik tobak och alkohol före och efter operationen

Det är viktigt att helt undvika tobak en tid före och efter operationen. Det gör att såren läker snabbare och att blodcirkulationen och konditionen förbättras så att du fortare återhämtar dig. Detsamma gäller alkohol.

Du behöver hålla upp med tobak och alkohol under minst fyra veckor före operationen och fyra veckor efter för att det ska ha effekt. Du kan få hjälp av vården med att sluta snusa eller röka om du behöver. Läs mer om levnadsvanor i samband med operation.

Så går operationen till

När du har kommit till sjukhuset får du träffa den läkare som ska göra operationen. Du får höra hur operationen kommer att gå till och du har möjlighet att ställa frågor.  

Olika typer av bedövning

Innan operationen får du lokalbedövningryggbedövning eller blir sövd med narkos. Med bedövning gör det inte ont under operationen.

Du kan få lugnande läkemedel om du tycker att det är obehagligt att känna att du blir opererad, om du enbart väljer lokalbedövning.

Undersökning och operation görs samtidigt

En meniskoperation eller en korsbandsoperation görs med artroskopi, som även kallas titthålsoperation. Operationen innebär att läkaren för in ett tunt metallrör i leden, genom ett snitt på knäts framsida.

Med hjälp av olika instrument kan läkaren sedan undersöka och operera inuti knäleden. Det som går att laga sys ihop och trasiga delar spolas bort så att bara frisk och hel meniskvävnad finns kvar.

Snittet tejpas eller sys slutligen ihop och du får ett förband om knät. Operationen tar mellan 20 och 45 minuter.

Efter operationen

Du får ligga på en speciell avdelning för observation efter operationen, tills bedövningen har släppt. Det är bland annat för att läkaren ska kunna kontrollera att du inte börjar blöda.

Oftast får man åka hem samma dag. Du ska inte köra bil själv eftersom du kan vara trött och yr efter operationen.

Du får prata med den läkare som opererat dig innan du åker hem. Du får också träffa en fysioterapeut, som ger dig ett träningsprogram och råd om hur du ska göra de närmaste dagarna. Innan du åker hem får du också information om hur du ska sköta om såret.

Man kan ha ont de första dagarna efter operationen. Ibland kan man behöva ta smärtstillande läkemedel.

Bra att röra på knät

Det är viktigt att få tillbaka rörligheten i knät efter operationen. Framför allt är det viktigt att kunna räta ut benet.

Du kan behöva träna med en fysioterapeut. Hen kan göra ett träningsprogram som är anpassat för dig. Ibland är knät svullet och stelt en månad eller mer efter operationen.

När och hur mycket du kan börja belasta knät beror på vilken skada du har fått och vilken operation som har gjorts. I början kan du behöva använda kryckor som stöd. Vårdpersonalen ger dig information om vad som gäller för dig.

Innan du skrivs ut kan du rådgöra med läkaren om hur mycket du ska träna. Ofta kan man komma tillbaka till sin vanliga sysselsättning efter en till två veckor. Efter sex veckor kan du be om ett återbesök om du behöver.

Det kan ta tre till sex månader att bli helt återställd efter operationen.

Träning ger bättre resultat

Ju mer du har möjlighet att träna upp styrka, balans och koordination efter operationen desto snabbare kan ditt knä bli återställt.

Det är inte farligt att träna även om det gör ont, men träningen kan behövas anpassas. Prata med en fysioterapeut om hur du ska träna. Smärtan brukar minska efter tre månaders träning. Du behöver ofta fortsätta träna rörlighet och styrka i benet för att effekten av operationen ska hålla i sig.

Nästan alla blir bra

De allra flesta som vridit knät kraftigt och fått en skada som behöver opereras kan bli helt bra med hjälp av operationen. Ibland märker läkaren under operationen att även korsbandet behöver opereras.

Ibland kan menisken skadas igen efter operationen. Då behöver man opereras en andra gång. Eftersom det inte brukar gå att sy ihop menisken en andra gång kan de skadade delarna då behöva tas bort.

Om man har opererat bort en del av menisken kan man få besvär senare i livet.

Komplikationer

Det är ovanligt att få komplikationer efter en meniskoperation. Som vid andra operationer på benen finns det en ökad risk för blodpropp. Den risken minskar om du har möjlighet att röra på dig efter operationen.

Det är viktigt att informera din läkare om du använder p-piller som kan ge ökad risk för blodpropp.

Du kan få en infektion, även om det är ovanligt. Kontakta sjukhuset där du opererades om du har några av följande symtom:

  • Det bildas vätska i såren.
  • Knät svullnar upp och blir varmt.
  • Huden omkring såret rodnar.
  • Du får feber, värk och mer ont när du rör dig.

Ibland kan knät svullna upp och bli stelt under några dagar. Det behöver inte betyda att det är en infektion. Svullnaden brukar gå över på ett par dagar.

Du kan behöva vila knät några dagar eller någon vecka om du har genomgått en stor operation.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet.

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Behöver du hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Läs mer på 1177.se

Patientlagen

I patientlagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård. 

Förbered ditt läkarbesök

Har du ett läkarbesök inbokat? Här finns tips på hur du kan förbereda dig.

Till toppen av sidan